دسته بندی نقدینگی


تجزیه و تحلیل صورت های مالی

استفاده کنندگان از صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند(سهامداران، اعتبار دهندگان،بانکها) این اشخاص برای اینکه بهترین استفاده را از صورتهای مالی رو ببرند باید توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (ترازنامه، سودو زیان، گردش وجوه نقد) رو داشته باشند.

روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 1. تجزیه و تحلیل درونی( interal analysis)
 2. تجزیه و تحلیل مقایسه ای( comparative analysis)
 3. تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(working capital)
 4. خطر دسته بندی نقدینگی سنجی ( risk analysis)

نسبت های مالی

نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:

 1. نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند.
 2. نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبتها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نمودهاست .
 3. نسبت های فعالیت: درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
 4. نسبت های سود آوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

نسبت های نقدینگی(liquidity ratios )

به نسبت های که توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد گفته می شود که شامل نسبت های جاری و آنی می شود که این دو نسبت بیشتر در زمان تصفیه شرکت کاربرد دارد زیرا در روال عادی شرکت دارایی های جاری بر اساس بودجه وارد و خارج می شوند و این نسبت ها از اهمیت چندانی در تحلیل ها برخوردار نمی‌باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری بدست می آید برای این نسبت عدد ۲ مناسب می باشد

نسبت آنی هم از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها بر بدهی های جاری بدست می آید که عدد ۱ مناسب این نسبت می باشد

باز هم تاکید می شود که نسبت ها باید بر اساس سیر گذشته و سایر شرکتها تحلیل شوند و این اعداد فقط توافقی می باشد برای مثال ممکن است شرکتی دارای نسبت جاری ۲ باشد که در نگاه اول خوب ارزیابی می شود ولی در مقایسه با سالهای گذشته می بینیم که این نسبت با روندی نزولی همراه بوده است.

فرجه تدافعی :

علاوه بر آن چه که به صورت بدهی در حساب ها نشان داده می شود پرداختهای نقدی به صورت روزانه انجام می گیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارند در حالی که از لحاظ نقدینگی و کاهش آن تاثیری مشابه دارند به همین خاطر فرجه تدافعی را هم در بررسی نقدینگی شرکت محاسبه کنیم.

فرجه تدافعی از تقسیم حاصل جمع (وجه نقد + سرمایه گذاریهای کوتاه مدت + حسابهای دریافتنی) به برآورد هزینه های نقدی روزانه عملیاتی بدست می آید

نکته : در هزینه های روزانه هزینه استهلاک محاسبه نمی شود

این نسبت نشان می دهد آنچه در کوتاه مدت قابل وصول استو وجه نقد تکافوی هزینه های چند روز شرکت را می دهد.

فرجه تدافعی شرکت نمونه ۲۷ می باشد به این معنا که اگر شرکت به مدت ۲۷ روز هیچ وجه نقد ورودی نداشته باشد شرکت مخارج این مدت را بدون مشکل می تواند بپردازد.

معایب نسبت های نقدینگی :

نسبت های جاری و آنی بر اساسا انحلال شرکت بنا گذاشته شده اند یعنی فرض شده است که فعالیت واحد تجاری متوقف شده است و تمام دارایی های جاری شرکت به وجه نقد تبدیل شده باشد تا جوابگوی بدهی های جاری شرکت باشد و این در عمل مصداق پیدا نمی کند.

عیب دیگر این نسبت ها این است که به هیچ وجه در این نسبت ها گردش پولی مطرح نیست یعنی کاهش ورود وجه نقد به حساب وجه نقد و خروج نامنظم آن در نظر گرفته نشده است و تاثیر اینها بر پرداخت بدهی ها در نظر گرفته نشده است.

سومین عیب این نسبت ها این است که تاثیر حساب هایی که باعث ایجاد نقدینگی می شوند یعنی حساب های فروش و سود در نظر گرفته نشده اند.

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن می توان پی برد داراییهایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که درطول سال مالی سررسید آنه فرا خواهد رسید.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد. اما بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد قدرت خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمتهای پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمتها کاهش یابند.

حال این تئوری را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زمانی که یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به تدریج قیمتها افزایش خواهند یافت. همچنین خروج پول از بازار می‌تواند شرایطی عکس را بوجود آورد و در نهایت منجر به کاهش قیمت گردد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

قیمت تایپیکالی

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

 1. جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.
 2. جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.
 3. جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییرلتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

فرمول جریان نقدینگی

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

فرمول نسبت نقدینگی

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

فرمول محاسبه MFI

سیگنال اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به RSI دارد. این اندیکاتور مانند RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح پر اهمیت این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند. ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی نام‌گذاری می‌شوند.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI:
زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت با توجه به خروج نقدینگی احتمالا شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI:
افزایش فروشهای بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمتها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

واگرایی و همگرایی در MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد.

دسته بندی نقدینگی

شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی منابعی را دارند که به‌صورت تجمعی است، بهتر است بازبینی و تغییراتی در آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری درخصوص این شرکت‌ها انجام شود تا به کسب بازده بیشتر در سرمایه گذاری کمک کرده و بتوانند سود بهتری به مشتریان خود بدهند.

سرمایه‌گذاری در بیمه های زندگی

"تابان شجاعی"مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، یکی‌ از مواردی که شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی با آن مواجه هستند را استفاده از جداول فوت و حیات در قالب یک جدول در محاسبات اکچوئری دانست و افزود: درحال حاضر شرکت‌های تخصصی زندگی در بیمه‌های مستمری از یک جدول فوت و حیات استفاده می‌کنند، با توجه به اینکه اخیراً با کمک و تلاشهای همکاران بیمه مرکزی جدول جدیدی به شرکتها ارائه شده است؛ باید جداول فوت و حیات جداگانه هم تهیه شوند یا اینکه شرکتها به صورت تعاملی جدولی ارائه دهند تا جداول فوت و حیات مجزایی برای بخشهای مستمری داشته باشند زیرا این جداول در محاسبات مبالغ مستمری که بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی، وجه تمایز شرکت بیمه‌زندگی خاورمیانه با سایر شرکت‌های بیمه‌ای را صدور تخصصی بیمه‌های مستمری دانست و گفت: در این بیمه‌نامه بیشتر به ریسک طول عمر در افراد پرداخته شده، زیرا بیمه نامه‌های عمر سه نوع ریسک را پوشش می دهند فوت، ناتوانی در پوششهای تکمیلی ، طول عمر و با توجه به اینکه افراد در سنین بالا توانایی کار کردن را از دست می دهند و در دوران سالخوردگی بدون اشتغال به کار، نیازمند تأمین مالی هستند، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با در نظر گرفتن ریسک طول عمر آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی، اذعان داشت که در بیمه نامه‌های مستمری بیمه‌گذار پس از پرداخت حق دسته بندی نقدینگی بیمه در مدت تعیین شده، مبالغ مستمری را دریافت می‌کند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، بیان کرد: درگذشته بیمه‌های زندگی تنها از طریق شرکت‌های بیمه جنرال صادر می‌شد و شرکت‌های بیمه جنرال یکسری محدودیت‌ها در سرمایه‌گذاری دارند زیرا باید بیمه‌نامه‌های مختلفی صادر کنند و به حجم نقدینگی خود توجه داشته و باید بخشی از اشتهای ریسک در سرمایه‌گذاری خود را کنار بگذارند و به نقدینگی توجه کنند.

شجاعی ادامه داد: شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی از نظر سرمایه‌گذاری راحت‌تر از شرکت‌های بیمه جنرال می‌توانند عمل کنند و نگرانی موارد خروج پول به صورت نقدینگی را ندارند.

شجاعی، افزود: در این شرایط مبالغ مستمری که افراد در آینده دریافت می‌کنند بیشتر شده و این امر یکی از راهکارهایی هست که با استفاده از آن تورم‌های آتی تا حدودی پیشگیری می‌شود.

وی، تاکید کرد که با حضور شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی، مشکل نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه جنرال برای بیمه‌های عمر برطرف شد زیرا بیمه‌های تخصصی عمر با نوع سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سود بهتری را به بیمه‌گذاران بدهند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی، محصول دیگری به‌غیراز بیمه عمر ارائه نمی‌کنند و به همین دلیل نمایندگان این شرکت‌ها تنها به فروش بیمه‌های عمر می‌پردازند درحالیکه در شرکت‌های جنرال بیمه‌های عمر را در کنار سایر بیمه‌نامه می‌فروشند.

شجاعی اذعان داشت: مطالعات انجام شده برروی جمعیت کشور نشان داد که گروه سنی 30 تا 40 سال جمعیت زیادی از اجتماع را تشکیل می‌دهند که قرار است در آینده بازنشسته شوند و از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های پربازدهی ندارند به‌طوریقین در پرداخت حقوق این افراد به مشکل برمی‌خورند بنابراین تمرکز برروی بیمه‌های مستمری را مورد توجه قراردادیم.

وی، افزود: باتوجه به آیین‌نامه‌ها شرکت‌های بیمه تخصصی عمر این امکان را دارند که سرمایه‌گذاری‌ها را دراختیار خود داشته و بازده بهتری داشته باشند تا خلاء موجود درخصوص حقوق‌های دریافتی این افراد را پر کرده و با پرداخت مستمری شرایط بهتری برای زندگی این افراد تهیه کنند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه،گفت که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا تمایل مردم به خرید بیمه‌نامه عمر افزایش پیدا کرده است.

شجاعی، افزود: از سوی دیگر بیمه زندگی خاورمیانه در زمینه بیمه عمر به‌صورت تخصصی عمل می‌کند و توانگری مالی وسرمایه‌گذاری‌های مناسبی دارد، به همین دلیل حجم پرتفوی این شرکت روبه رشد است و خسارت‌های رخ داده براثر شیوع ویروس کرونا نیز، بر روی عملکرد این شرکت تاثیرگذار نبوده است.

وی، با اشاره به روش‌های فروش آنلاین بیمه‌نامه، بیان کرد: در کشورهای پیشرفته کانالهای مختلف توزیع بیمه نامه مانند bancassurance نماینده و کارگزار و فروش آنلاین وجود دارد. نرم افزار بیمه‌گری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به‌صورت بسیار پیشرفته طراحی شده و درآن شرایطی فراهم شده که نماینده و بیمه‌گذار بتوانند به راحتی از طریق پورتال به اطلاعات بیمه نامه به صورت به روز و در هر ساعت از شبانه روز دسترسی داشته باشند.

کمبود نقدینگی در صنعت فولاد

فولاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ماست به عبارتی می توان اظهار داشت پس از نفت و گاز دومین صنعت نه تنها ایران بلکه جهان صنعت فولاد است که بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. اما به طور کلی، کلیه شرکت های زنجیره فولاد حال آن دست از شرکت ها که درزنجیره بالایی فعال هستند و چه شرکت هایی که در زنجیره میانی یا در بخش محصولات نهایی فعال هستند برای باقی ماندن در عرصه رقابت نیاز به نقدینگی دارند و متاسفانه مشکلات نقدینگی یکی از مشکلاتیست که همواره فعالان عرصه فولاد با آن درگیر هستند.

محمد حسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای فولادی اظهار داشت: واحدهای تولید کننده شمش فولاد یا نورد در جهت تامین نقدینگی مشکلات فراوانی دارند در واقع این واحدها بر اساس میزان ظرفیت تولید خود حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند تا این مبلغ را صرفا برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا پس از اینکه مراحل تولید به پایان رسید سرمایه لازم را برای ادامه چرخه داشته باشند و منتظر فروش محصول و بدست آوردن نقدینگی برای خرید مجدد مواد اولیه نمانند.

بخش قابل توجه در واحدهای فولادی این است که تامین نقدینگی واحدهای فولادی از طریق فروش سلف، انتشار اوراق سلف استاندارد موازی، اوراق اجاره، وام های بانکی و … انجام می شود که در این میان تسهیلات بانکی همواره نرخ بهره های بالا و در حدود ۲۵ درصد دارند که یک فعال صنعت فولاد ۲۵ درصد سود دریافت نمی کند که بتواند ۲۵ درصد بهره پرداخت کند و عملا این حالت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

ایشان همچنین افزود: دولت به صورت جدی پیگیر دریافت مالیات از تولید کنندگان است این مهم در شرایطی است که در کشور ما نیاز است که دولت نگاه توسعه ای به اقتصاد و صنعت داشته باشد و تولید کنندگان را یاری دهد نه اینکه با دریافت مالیات های بالا تولید را به سوی تعطیلی ببرد.

تولید کنندگان همانند باغبانی هستند که یک نهال می کارد زمان لازم است تا این نهال رشد کند و بارور شود و طول عمر رشد نهال باغبان فقط به آن رسیدگی می کند. صنعت فولاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید سالها صبوری کرد و پس از اینکه به هدف نهایی رسید و به گردش مالی و نقدینگی پیوسته رسید زمان دریافت مالیات خواهد بود.

در واقع در این روزها برخی از واحدهای فولادی به دلیل نداشتن نقدینگی ناچار به تهاتر هستند و با دادن سنگ آهن میلگرد دریافت می نمایند که این روش نه تنها کارمزدیست بلکه حاشیه سود چندانی نخواهد داشت اما برخی از تولید کنندگان برای باقی مانده در میدان رقابت ناچارند تهاتر نمایند.

صنعت فولاد و حمایت ملی

زکریا نایبی یکی از کارشناسان فعال در صنعت فولاد اظهار داشت: کلیه واحدهای فولادی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند البته این مساله که یک واحد در چه مرحله ای از زنجیره فولاد باشد یا حتی تولید کننده چه محصولی باشد نیز و از چه تکنولوژی در فرایند تولید استفاده کند نیز در نقدینگی و سرمایه مورد نیاز موثر است.

فرضا برای تولید هر تن شمش فولادی باید این فرایند در کوره های بلند انجام شود که با مبلغ هزار دلار این سرمایه گذاری امکان پذیر است. اما مساله این است که فناوری به کار گرفته شده در کوره های بلند ایران چندان مناسب نیست چرا که سوخت آنها زغال سنگ و کک می باشد. در مقایسه با این روش فناوری احیای مستقیم و قوس الکتریکی می تواند یک جایگزین مناسب برای این کار باشد چون سوخت این فناوری گاز است و کاربرد بهتری برای کشور ما دارد.

نایبی همچنین افزود: پس از سرمایه گذاری ثابت برای ساخت یک واحد کارخانه فولادسازی نیاز به نقدینگی دارد و همه نقل و انتقالات در زنجیره فولاد به صورت نقدی و خریدها به صورت سلف انجام می پذیرد بنابراین در واقع در ابتدا باید پول برای خرید پرداخت شود اما در نهایت محصول یک ماه ببعد دریافت می گردد.

این مساله در حالتی که یک واحد تولید کننده شمش بالغ بر ۴۰ ماده اولیه نیاز دارد یعنی باید ۴۰ ماده اولیه را با پیش پرداخت خریداری نماید تا یک ماه بعد محصول را دریافت نماید تا فقط چرخه تولیدش تعطیل نشود. به طور کلی می توان اظهار داشت صنعت فولاد یکی از صنایعی است که در زمره صنایع پر هزینه قرار می گیرد که در چرخه تولید نیازمند منابع مالی گسترده ایست. نرخ سنگین مواد اولیه، بازه زمانی تولید و عرضه محصول، نقدینگی بودن کل زنجیره فولاد همگی عوامل اثرگذاری در فعالیت تولید کننده ها هستند و بر نیاز تولید کننده به نقدینگی تاثیردارند.

روش هایی که یک واحد تولید کننده می تواند نقدینگی خود را فراهم کند، عبارتند از حمایت بانکی، حضور در بازار سرمایه، اوراق قرضه، ال سی داخلی و دریافت حمایت از صندوق های توسعه، همچنین حمایت تولید کننده های بالا دست از پایین دست همگی در گردش مالی تولید کننده می تواند اثرگذار باشد و همگی این عوامل مستلزم این مساله است که همه عوامل خود را حلقه ای جداگانه نبینند و بصورت حلقه ای به هم پیوسته عمل کنند.

پرایس اکشن و پیش بینی ۲۱ شهریور نقدینگی در تحلیل و الگو

تحلیل های امروز چهارشنبه سیزده مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

🔥 هر روز یک سبک پرایس اکشن 🔥 〽️ بررسی صفر تا صد 〽️ ✅ سبک های ICT، اسمارت ما

دوشنبه بیست و یک شهریور، پرایس دسته بندی نقدینگی اکشن

🔥 هر روز یک سبک پرایس اکشن 🔥 〽️ بررسی صفر تا صد 〽️ ✅ سبک های ICT، اسمارت مانی، RTM ، آلبروکس ، آلفونسو ✅ بررسی و شرح کامل سبک ها ✅ ارائه کامل ترین و م

〽️ بررسی صفر تا صد 〽️

✅ سبک های ICT، اسمارت مانی، RTM ، آلبروکس ، آلفونسو

✅ بررسی و شرح کامل سبک ها

✅ ارائه کامل ترین و منظم ترین منابع سبک ها

اینجا کلیک کنید ❤️

🔥 با ما به روز باشید 🔥

🔥معرفی جامع پرایس اکشن RTM (بخش اول) 🟢 بیوگرافی آقای ایف میانته (if myante)

دوشنبه بیست و یک شهریور، پرایس اکشن، پیش بینی، نقدینگی، الگو

🔥معرفی جامع پرایس اکشن RTM

🟢 بیوگرافی آقای ایف میانته (if myante)

🔹ایف میانته کسی است که امروز همه او را صاحب و مبدع سبک RTM می دانند.

همه چیز از فروم های سایت در سال 2011 شروع شد، جایی که ایف و ردسورد 11 با قرار دادن چارت هایی از سبک تازه ی خود سعی در پیش بینی رفتار دسته بندی نقدینگی قیمت بدون استفاده از اندیکاتور ها و الگوهای قیمتی گذشته داشتند.

آنها سعی کردند با مفاهیمی جدید حرکت قیمت را توجیه کنند و به سمت پیش بینی رفتار بعدی قیمت گام بردارند.

برای اینکار آنها این اصل را بنا گذاشتند که بیگ بویز (اسمارت مانی، هات مانی، بانک ها و موسسات مالی بزرگ) سرنوشت قیمت را تعیین می کنند و آنها برای اجرا و پر کردن سفارشات بزرگ خود مجبورند از معامله گران خرد (ریتیل تریدرز) به عنوان نقدینگی استفاده کنند.

پس اساس سبک RTM را حقه ها و شگردهای بیگ بویز تشکیل می دهد.

🔹فریب و گول زدن معامله گران خرد توسط بیگ بویز مبنای سبک RTM است.

بر همین مبنا آرام آرام افراد دیگری مانند هری و سالیوان و مایکل که بعدها از مسترهای آکادمی RTM شدند هر کدام مفاهیمی به سبک اضافه کردند که رفتار بیگ بویز را بهتر توضیح دهد مثل FL یا FOF و

سبک RTM گسترش یافت و بعدها به وسیله ی منصور ساپاری در مالزی و اندونزی گسترش یافت و امروزه شاگردان منصور ساپاری مثل هانزو و نورا بیسترا از مدرسان این سبک هستند.

🔵 این متون توسط مجموعه ی آترین (ATO) گردآوری شده است و انتشار آن با درج یا بدون درج منبع مورد تایید است.❤️

🔥معرفی جامع پرایس اکشن RTM (بخش دوم) 🟢 شرح و بررسی پرایس اکشن RTM 🔹برای شنا

دوشنبه بیست و یک شهریور، پرایس اکشن، تحلیل

🔥معرفی جامع پرایس اکشن RTM

🟢 شرح و بررسی پرایس اکشن RTM

🔹برای شناخت سبک RTM دانستیم که کار معامله گران این سبک خواندن دست بیگ بویز و همراه شدن با بانک ها و موسسات مالی ست.

در این سبک معامله گران سعی می کنند استاپ لاس معامله گران خرد را شناسایی و هنگامی که معامله گران خرد به دام می افتند از این فرصت استفاده کنند و وارد معامله شوند.

🔹در این مسیر مقاله ی خوانش قیمت که توسط ایف میانته نگاشته شده و توسط جناب آترین از معامله گران ایرانی ترجمه شده است می تواند نگاه کلان و ساختارمند سبک RTM را به نمایش بگذارد.

به طور خلاصه در RTM ابتدا گذشته ی چارت مورد بررسی قرار می گیرد و نواحی مهم و آرایش حرکتی گذشته ی قیمت تحلیل می شود بعد از آن به نواحی مهم آینده و چگونگی آرایش رسیدن قیمت به آن نواحی توجه می شود که متناسب با آن تصمیم گیری برای ورود به معامله انجام خواهد شد.

🔹همانطور که اشاره شد سبک RTM، توسط ایف میانته(if myante ) به کمک ردسورد11(Redsword11) با بحث و تحلیل ها در پایه گذاری شد و بعد از مدتی فروم های مربوط به RTM و مستر های آن مانند هری، مایکل، مل و سالیوان(سلمان انفرادی) باعث شدند تا این سبک علاوه بر پخته شدن شهرت بیشتری نیز پیدا کند. سالیوان (سلمان انفرادی )به عنوان نخستین ایرانی توانست توسط ایف مقام مستر آکادمی RTM را کسب کند. همچینن اون تاپیک های RTM را به فارسی ترجمه کرده که کاری بسیار ارزشمند و تاثیرگذار برای استفاده ی تریدرهای ایرانی است.

🔹سبک RTM از دو جریان متاثر است نخست، سم سایدن و مباحث عرضه و تقاضای او(S&D) و دوم، FXS که توسط مدیر سایت PARACURVE با نام استیو وارد، راه اندازی شد.

🔹آشوک با دوره ی i3t3 شاید ساده ترین و روان ترین خوانش از RTM را برای شروع ارائه می کند، همچنین دوره ی forvil شماتیک های بسیار کاملی از سبک خوانش قیمت ارائه می دهد که هر دو منبع به فارسی ترجمه شده اند.

🔹سالیوان(سلمان انفرادی) تمام تاپیک های RTM را به فارسی ترجمه کرده و همچنین مباحثی جدید مانند جریان سفارشات آزاد (FOF) را به عنوان مستر سازمان به RTM اضافه کرده است.

🔹دوره ها و کتاب های منصور ساپاری و شاگردش هانزو نیز کمک شایانی در درک RTM به شما خواهد کرد، منصور ساپاری روی مباحث QM و هانزو روی MPL و شدوها نکات جالب توجهی ارائه کرده اند از دیگر مدرسان معروف RTM که شاگرد منصور ساپاری بوده اند، می توان به بانو نورا بیسترا اشاره کرد که کورس ایشان نیز به فارسی برگردانده شده است.

🔹در نهایت مهمترین مرجع برای ضربه ی نهایی سبک RTM ویدئو های خصوصی ایف میانته و کتاب PIE اثر ردسورد11 می باشد که به زودی در بخش آینده منابع دسته بندی شده ی سبک RTM قرار خواهد گرفت.

این متون توسط مجموعه ی آترین (ATO) گردآوری شده است و انتشار آن با درج یا بدون درج منبع مورد تایید است.❤️اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.