درک بیشتر هزینه سرمایه


نکته مهم و اساسی در مورد این آمار و ارقام این است که همه این‌ها بستگی به مدیریت و عملکرد عالی کشاورز دارد و محصول مزرعه شما و حجم پیاز شما در زیر زمین رابطه‌ی مستقیمی با عملکرد شما خواهد داشت.

درک بیشتر هزینه سرمایه

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق

الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق

خلاصه :
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می تواند ایفا کند اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. این گزارش در پی یافتن شرایط و الزامات جذب موفق سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای استفاده بهینه از آن به عنوان ابزار توسعه اقتصادی در ایران است.
در این گزارش مطالعات نظری و تجربی خارجی برای یافتن شرایط و الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی بررسی درک بیشتر هزینه سرمایه شد. تطبیق رهنمودهای حاصل شده از تحقیق با وضعیت ایران از طریق بررسی آمارهای موجود، مرور مطالعات پیشین و نظرسنجی از خبرگان نشان می دهد، شرایط بهره برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. اگرچه محیط نامناسب کسب وکار و تحریم های بین المللی از اقبال سرمایه گذار خارجی به ورود و سرمایه گذاری در کشور بهشدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است. از مهم ترین دلایل این مشکل می توان به برداشت و درک بیشتر هزینه سرمایه درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد.
نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه گذاری خارجی و غفلت از مهم ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه های سرمایه گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه گذاری خارجی، عدم ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی؛ ازجمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است.
تجربه نشان می دهد استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه گذاری خارجی است.
همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی تواند به سرمایه گذاری درک بیشتر هزینه سرمایه خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به منظور جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می شود:
• برداشت و درک صحیحی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تأمین مالی.
هیبرای بهره گیری از اصلی ترین کارکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
هیسیاست های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی، تدوین گردد.
• با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه گذاری خارجی جدی گرفته شوند.
در این راستا انجام مطالعات برای شناسایی فرصت ها و مزیت درک بیشتر هزینه سرمایه های نسبی یا خلق مزیت های جدید و یافتن حلقه های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی مسئله مهمی است.

نرخ بهره چیست؟

بهره، پولی است که از وام گیرنده، دریافت شده و یا به ازای سپرده به سرمایه گذارپرداخت می شود. نسبتی که میزان بهره را تعیین می کند، نرخ بهره نامیده می شود که درصدی روی سرمایه اصلی می‌باشد.

در بازارهای مالی برای ایجاد تمایل افراد به سرمایه گذاری و پرداخت وام، این اصطلاح ایجاد شد. نرخ بهره یک اصطلاح اقتصادی در دو نوع ساده و مرکب بوده که در اقتصاد کلان کشورها اهمیت زیادی دارد.

باید توجه داشت که عوامل متعددی بر میزان نرخ بهره تاثیرگذار است. هر چه ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد، انتظار بازدهی بالاتر می رود مانند بانک ها که با کاهش ریسک و ایجاد پشتوانه، نرخ بهره کمتری را ارایه می دهند. علاوه بر این، در تعیین نرخ بهره، طول مدت سرمایه گذاری و ارزش زمانی پول را نیز باید در نظر گرفت که با افزایش این دو عامل باید نرخ بهره ی بیشتری تعیین شود.

نرخ بهره چیست

مفهوم نرخ بهره

فرض کنید فردی می خواهد کالایی را تولید و به بازار عرضه کند. برای این کار، باید کارگرانی را استخدام کند تا به انجام کار بپردازند تا نهایتا بعد از هشت ماه کار، محصول تولید و به بازار عرضه شود. طبیعی است که کارگران در آخر هر ماه معطل نمی مانند تا محصول تولید شود و از محل درآمد آن دستمزد خود را دریافت کنند.

بنابراین صاحب کار باید پولی در اختیار داشته باشد تا بتواند دستمزد کارگران را بپردازد. از این رو به سراغ فرد دیگری می رود و از او می خواهد از پس انداز خود، مبلغی را به او قرض دهد. آن فرد می‌تواند با این پول کالایی بخرد و هم اکنون استفاده کند یا با استفاده از آن، کسب و کاری راه بیندازد. اگر او این پول را به کسی قرض بدهد در واقع مصرف یا درآمدزایی خود را به تعویق انداخته است.

فرد قرض دهنده انتظار دارد بابت این تعویق و تاخیر در استفاده از پولش، مبلغی علاوه بر اصل پول دریافت کند. این مبلغ مازاد بر اصل پول، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره، مزد صبری است که وام دهنده بابت استفاده نکردن از پول خود به خرج داده است.

نرخ بهره تفسیر دیگری به عنوان هزینه فرصت سرمایه نیز پیدا می‌کند. کسی که پول و پس انداز خود را در اختیار دیگری قرار می دهد از فرصت کسب درآمد با پول محروم می‌شود. در نتیجه طبیعی است فردی که پول شخصی دیگری را طلب می کند، باید در صدد جبران این محرومیت برآید. این درآمد از دست رفته اصطلاحا هزینه فرصت قرض‌دهی پول به شمار می رود. با این توصیف، نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه را نیز جبران می کند.

حال وقتی همه افراد و صاحبان بنگاه های تولیدی می خواهند به تولید بپردازند و به این ترتیب ثروتی فراهم کنند، برای سرمایه مالی شما تقاضا ایجاد می شود. وجود همین تقاضا برای سرمایه مالی، مفهوم کمیابی سرمایه را به میان می آورد. طبیعی است که هر عاملی که کمیاب باشد، قیمت می یابد. با این تفسیر، مشخص می شود که سرمایه مالی نیز دارای قیمت است و به این قیمت، اصطلاحا نرخ بهره گفته می شود.

نرخ بهره، تابع عرضه و تقاضا

نرخ بهره یا قیمت سرمایه، مانند اکثر مفاهیم اقتصادی، تابع دو ملاحظه است: عرضه و تقاضا. در اقتصاد مدرن، قیمت اساسا مفهومی است که در بازار و بر اساس تعامل عرضه و تقاضا مشخص می شود.

عرضه در بازار سرمایه به مفهوم میزان وفور سرمایه است. هر چه در یک اقتصاد سرمایه بیشتر باشد، قیمت آن یعنی نرخ بهره، کمتر خواهد بود و هر چه سرمایه در یک اقصاد کمتر باشد، این نرخ، بیشتر خواهد بود.

میزان کمیابی سرمایه، به نرخ پس انداز بستگی دارد. پس انداز به معنای تفاضل مقدار درآمد از مصرف است. هر چه درآمد ملی بیشتر و مصرف جامعه کمترباشد، میزان پس‌انداز بیشتر خواهد بود.

نرخ بهره چیست

قیمت تعادلی نرخ بهره

از تعامل دو سمت عرضه و تقاضا برای سرمایه، قیمت تعادلی نرخ بهره به دست می‌آید. قیمت تعادلی سرمایه یا همان نرخ تعادلی بهره، قیمتی است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه (سرمایه گذاری) با میزان عرضه سرمایه ( پس‌انداز) برابر می شود.

این نرخ را نمی توان از بیرون تعیین کرد و به اصطلاح متغیری درون زاست یعنی سیاستگذاران پولی می‌توانند بر آن اثر بگذارند اما نمی‌توانند در بلند مدت آن را کنترل کنند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند به راحتی بودجه خود را کم یا زیاد کند زیرا این متغیر در اختیار دولت است.(برای آگاهی بیشتر از مکانیسم کاری دولت‌ها و تفاوت‌های آن با ساز و کار بازار رمز ارزها اینجا کلیک کنید.) اما این نرخ به عنوان یک متغیر درون زا، درون سیستم اقتصادی تعیین می‌شود و ناشی از هزاران فعل و انفعال و مبادله میلیون‌ها انسان است.

بازارهای مالی تا زمانی که براساس منطق اقتصاد بازار و به شکل رقابتی عمل کنند، به آشکار شدن نرخ بهره تعادلی کمک می‌کنند. اما اگر عملکرد نهادهای بازار مالی به دلیل مداخلات دولتی دچار اختلال شود و نرخ بهره حاکم بر آن به شکل دستوری تعیین شود، این کارکرد نیز مخدوش می شود و نرخ بهره حاکم در بازار سیاه بهتر از نرخ رسمی بهره، نرخ تعادلی بهره را مشخص می کند.

اگر مقام های پولی بخواهند به طور دستوری قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجاد شده میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. از یک سو، عرضه سرمایه در بازار رسمی کمتر می‌شود و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا می رود. اجرای این سیاست، همان تبعاتی را در عرصه پولی دارد که وقتی مسئولان اقتصادی می کوشند قیمت کالاها را کمتر از نرخ تعادلی آنها قرار دهند. این پیامد چیزی جز تشکیل بازار سیاه نیست.

نرخ بهره

نتیجه

هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، عاملان اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت تا از مصرف کنونی خود بکاهند تا به مصرف بیشتر در آینده دست یابند. از سوی دیگر، وقتی این نرخ بالا باشد، افراد از محل پس انداز خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

در سمت تقاضا، میزان تقاضای سرمایه، تابعی از فضای کسب و کار است. در اقتصادی که در حال رکود باشد، طبیعی است که صاحبان بنگاه ها تمایلی برای تولید بیشتر نخواهند داشت و طبیعتا میل به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. این امر موجب می شود تقاضا برای سرمایه کم و به تبع نرخ کاهش یابد. اما اگر تقاضا برای تولیدات یک بنگاه زیاد شده و قیمت محصولات افزایش یابد، سرمایه گذاری بیشتری نیز انجام خواهد گرفت.

امروزه بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یک فرصت برای رشد سرمایه شما شده است. البته در صورتی که شما علم و درک درستی از این بازار داشته باشید. شما با شرکت در دوره آموزش ارزهای دیجیتال می‌توانید گام بلندی در جهت رسیدن به این هدف بردارید. بهره‌مندی از دانش مدرسان مجرب در تیم آکادمی آینده که رسالت برگزاری کلاس آموزش ارز دیجیتال در مشهد و سایر شهرها را بر عهده دارد ، می‌تواند راهی برای رسیدن به موفقیت در این حوزه برای متقاضیان باشد.

درآمد و هزینه کاشت زعفران چگونه است؟ بررسی کشت زعفران از نگاه هزینه و درآمد

اولین قدم در هر فعالیت اقتصادی بررسی هزینه‌ها و امکانات لازم و هم‌چنین دوره‌ی بازگشت سرمایه و درآمد حاصل از آن است. در دنیای امروز که رسانه و تبلیغات حرف اول را می‌زند باید بیشتر از هر زمان دیگری دقت کرد تا به دام سودجویان نیفتاد. ما در این مقاله یک شمای کلی از هزینه‌ و درآمد کاشت زعفران خاکی را بر اساس تجربه و واقعیات را به ساده ترین شکل ممکن آورده‌ایم و امیدواریم با دیدی باز و روشن به سمت کسب و کار زعفران بیایید.

درآمد و دوره‌ی بازگشت سرمایه کاشت زعفران

برای درک بهتر قضیه برای شما یک مثال عینی و واقعی از کاشت زعفران بوسیله ماه‌چین در تابستان 94 را خواهیم آورد. پس از کشت زعفران، در آبان‌ماه همان سال زعفران به بار می‌نشیند ولی مقدار این زعفران خیلی کم است و به نوعی برداشت زعفران به حساب نمی‌آید.

در سال بعد در صورت مدیریت خوب و در نظر گرفتن فاکتور‌هایی مانند تجربه و مشاوره گرفتن از متخصصین این حوزه، تمام هزینه‌های شما بازخواهد گشت و به نقطه سر به سر خواهید رسید.

نکته مهم : هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که کاشت زعفران به طور مطلق چه درآمدی دارد و تمام آن، مانند هر کسب و کار دیگری بستگی به رسیدگی و مدیریت شما در مزرعه دارد.

درآمد کاشت زعفران چگونه است؟

مزرعه زعفران شما به دو صورت برای شما سود‌آور خواهد بود. زعفران حاصل از مزرعه و درک بیشتر هزینه سرمایه تکثیر پیاز زعفران

مقدار برداشت زعفران در هکتار

مقدار برداشت زعفران در هکتار

سال استقرار پیاز

همانطور که گفتیم در این سال شما برداشت خاصی از مزرعه خود نخواهید داشت و نمی‌توان روی محصول سال اول حساب کرد. البته این‌طور نیست که هیچ زعفرانی نداشته باشید و می‌توانید مقداری از محصول را برداشت و از آن لذت ببرید.

منظور از سال استقرار پیاز سالی هست که ما زعفران را کشت میکنیم یعنی دقیقاً یک تا سه ماه بعد از کاشت زعفران

سال اول برداشت (یکسال بعد از کشت)

در سال اول برداشت به ازای هر یک تن پیاز زعفران کشت شده تا یک کیلوگرم زعفران خشک نصیب شما خواهد شد و هم چنین در صورت کاشت 10 تن پیاز زعفران، شما در سال اول برداشت 20 تا 25 تن پیاز زعفران خواهید داشت و این پیاز‌ها خود سرمایه‌ای عظیم برای شما خواهد بود.

سال دوم برداشت

در سال دوم برداشت به ازای هر یک تن پیاز زعفران کشت شده تا 1 تا 1.5 کیلوگرم زعفران خشک نصیب شما خواهد شد.

سال‌های سوم تا پنجم

اوج بار زعفران شما در این دوره‌ی زمانی اتفاق می‌افتد و بین 15 تا 30 کیلو زعفران خشک به ازای 10 تن پیاز در هر هکتار برای شما به بار خواهد نشست. هم‌چنین سرمایه پیاز شما به 30 تا 50 تن افزایش خواهد یافت.

سال های ششم و هفتم

در این سال میزان زعفران برداشتی شما کاهش خواهد یافت و به 15 تا 20 کیلو زعفران خشک در هر هکتار کاهش می‌یابد. ولی پیاز زعفران شما ممکن است تا 60 تا 70 تن نیز افزایش داشته باشد.

نکته مهم و اساسی در مورد این آمار و ارقام این است که همه این‌ها بستگی به مدیریت و عملکرد عالی کشاورز دارد و محصول مزرعه شما و حجم پیاز شما در زیر زمین رابطه‌ی مستقیمی با عملکرد شما خواهد داشت.

عملکرد درک بیشتر هزینه سرمایه خوب شما شامل رسیدگی و کود‌دهی مناسب مزرعه و وجین‌ کردن علف‌های هرز مزرعه که امری بسیار مهم است، می‌شود.

در ویدئو زیر می‌توانید میزان تکثیر پیازها و نحوه برداشت پیاز زعفران در سال هفتم کشت را مشاهده کنید.

مقدارتکثیر پیاز زعفران در هر هکتار

ویدئو آموزشی

ما در قسمت سوم درک بیشتر هزینه سرمایه دوره آموزشی کاشت زعفران، این موضوع را بررسی کرده‌ایم که می‌‌توانید در ویدئو زیر مشاهده کنید. البته اعداد ارقامی که در ویدئو گفته شده مربوط به سال 1399 می‌باشد. هم اکنون در زمستان 1400 هر کیلوگرم زعفران با قیمت 30 تا 40 میلیون تومان معامله می‌شود.

یه مشاور با تجربه، تو رو ۱۰ سال جلو میندازه!

هزینه‌ی کاشت زعفران

هزینه های کاشت زعفران خود به دو قسمت تقسیم می‌شود:

 • هزینه احداث مزرعه زعفران
 • هزینه نگه‌داری مزرعه زعفران

هزینه احداث مزرعه زعفران

تهیه‌ی زمین مناسب جهت کاشت زعفران

طبیعتا اولین گام برای کاشت زعفران وجود زمین مناسب است. در صورتی که زمینی برای کاشت زعفران ندارید هزینه‌های اولیه شما افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. هزینه زمین با توجه به کیفیت و منطقه جغرافیایی زمین متفاوت است.

1- تهیه‌ی کود گاوی

کود گاوی اولیه نیز بسیار مهم است و هزینه‌ایی بالغ بر 15 تا 18 میلیون تومان در هر هکتار خواهد داشت.

2- تهیه‌ی پیاز زعفران

خرید پیاز زعفران نیز قسمتی مهم در کاشت زعفران است. هزینه پیاز مناسب با توجه به کیفیت و نوع پیاز و البته تراکم مورد نظر جهت کشت متغیر است و برای یک مزرعه خوب و عالی شما به 10 تن پیاز با روش کشت آرمانی ( جدید ترین و بهترین مدل کشت زعفران) در هر هکتار مزرعه نیاز خواهید داشت.

هزینه هر کیلو پیاز زعفران در سال 1401 برای کشت خاکی فعلا مشخص نشده است چون فصل کشت زعفران از اول تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود ولی قیمت پیاز زعفران در سال 1400 تقریبا در رنج 8-10 هزار تومان بود که پیش بینی می‌شود بخاطر افزایش قیمت و ارزش زعفران در سال 1400، قیمت پیاز زعفران هم افزایش پیدا کند.

3- آماده‌سازی زمین و کاشت پیازها

شخم و صاف کردن زمین و هزینه های کارگران جهت کاشت پیازها نیز جزئی از هزینه‌های اولیه کاشت زعفران است و این مورد نیز با توجه به امکانات انسانی و سخت‌افزاری شما هزینه‌های متفاوتی دارد.

4- هزینه آبیاری

اگر زمین شما آب ندارد باید آب مورد نیاز خود را خریداری کنید. هزینه آب نیز با توجه به منطقه مورد نظر شما متغیر است و تا ساعتی چند صد هزار تومان نیز می‌رسد. به طور خاص هزینه‌های آبیاری در مناطقی همچون خراسان بزرگ بسیار بالاتر از دیگر مناطق ایران می‌باشد و به نظر می‌رسد که بخشی از افزایش هزینه‌های تولید زعفران ناشی از همین موضوع است.

شما می‌توانید در ویدئو‌ زیر صحبت‌های یکی از کشاورزان عزیز زعفران‌کار خراسانی را در رابطه آب و هزینه‌های کشت زعفران را مشاهده کنید. به نظر شما چرا میگن کشت زعفران سود نداره؟ مطالبی که در بیشتر موارد به گوش ما می‌خورد نسبی است و لزومی ندارد که یک موضوع در تمام مناطق صدق کند.

برای احداث یک مزرعه عالی زعفران به چه‌مقدار سرمایه اولیه نیاز است؟

مقدار سرمایه لازم در سال 1400 و قبل‌تر برای احداث یک مزرعه عالی و ایده ال و بدون احتساب هزینه آب و زمین، به سرمایه‌ایی بالغ بر 80 تا 100 میلیون در هر هکتار با تراکم 10 تن پیاز زعفران در هکتار نیاز خواهید داشت.

هزینه درک بیشتر هزینه سرمایه نگه‌داری مزرعه زعفران

علاوه بر هزینه‌های گفته شده هزینه ایی بالغ بر 7 تا 10 میلیون تومان در هر هکتار به منظور کود‌های همراه آبیاری و چندین مرحله محلول ‌پاشی نیز نیاز است و هم‌چنین هزینه‌ایی بالغ بر 4 میلیون تومان به ازای هرکیلو زعفران خشک برای فرایند چیدن و خشک کردن زعفران نیاز است.

این هزینه‌ها سالی یکبار انجام ‌می‌شود.

نتیجه گیری

هزینه لازم برای احداث یک مزرعه عالی بدون احتساب زمین و آب (در سال زراعی 1400) = 80 تا 100 میلیون در هر هکتار

هزینه‌های نگه‌داری مزرعه (سالیانه)= 7 تا 10 میلیون تومان (در سال زراعی درک بیشتر هزینه سرمایه 1400)

هزینه‌های برداشت و پاک کردن زعفران= 4 تا 5 میلیون در هر کیلوگرم زعفران خشک (در سال زراعی 1400)

بازگشت سرمایه به طور کامل در سال دوم پس از کشت زعفران و اوج بار زعفران در سال‌های سوم تا پنجم کشت با میزان 15 تا 30 کیلو زعفران خشک در هر هکتار

و سرمایه اصلی و فوق‌العاده خوب، پیاز زعفران شماست که دور از چشمان شما در حال تکثیر است و تا 6برابر افزایش خواهد یافت.

درآمد کاشت زعفران = پیاز تکثیر شده + درآمد چند صد میلیونی زعفران حاصل پس از سال دوم

سرمایه گذاری موفق

سرمایه گذاری

یکی از بزرگ ترین اسرار در دنیای مالی، دانستن راه های کاهش خطر سرمایه گذاری و رفع بدهی های مالیاتی ست. این یک راز است. در این فرمول ساده تنها چیزی ست که لازم دارید تا در چارچوب آن بتوانید ثروت خود را جمع کنید.

وقتی به سرمایه گذاری می اندیشید اغلب به یاد خرید سهام می افتید؛ در حالی که این تنها راه نیست. اگر در یک بازه زمانی کافی از چند دستورالعمل پیروی کنید، موفق خواهید بود و ثروتمند خواهید شد.

رسیدن به یک سرمایه گذار موفق به زمان، حوصله و آزمون و خطا نیاز دارد. هدف نهایی بیشتر سرمایه گذاران کسب درآمد و مقدار زیادی از آن است. با این حال ، سوالی که باقی است این است که چگونه این کار را انجام دهیم؟ اگر می خواهید اصول و روش را بیاموزید، در این جا پنج رمز موفقیت آورده شده است.

4- همکاری و نگرش مشارکتی

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری دارایی یا اقلامی است که با این امید خریداری می شود که در آینده درآمدزایی کند یا ارزش اولیه آن را افزایش دهد. یک سرمایه گذاری همیشه مربوط به هزینه برخی از دارایی های امروز است (زمان، پول، تلاش و غیره) به امید بازدهی بیشتر در آینده نسبت به آن چه در ابتدا بوده است.

مطمئناً، جزئیات ممکن است پیچیده باشد. یک سرمایه گذار متوسط ​​هیچ مشکلی در خرید وجوه قابل معامله در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات ندارد. چیزی که مشکل است عواقب و اشتباهاتی ست که ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر او شود.

حتی اگر سرمایه گذاران سهام، اوراق قرضه و مالکیت صندوق های سرمایه متضرز هم نشوند احتمال رد شدن در اصول ساده مانند گردش مالی پایین و کاهش ارزش پول و سرمایه ممکن است اتفاق افتد.

ضررهای سرمایه گذاری

بخشی از این ضررها بخاطر فروش در هنگام رکود و خرید در زمان رونق است، بخشی از آن مربوط به هزینه های اصطکاک مانند کمیسیون های کارگزاری ها، مالیات بر سود سرمایه بوده و بخشی دیگر نیز ناشی از پذیرفتن ریسک بیش از حد توسط سرمایه گذاری در دارایی هایی که خطر بالایی دارند است.

بیشتر این رفتارها ناشی از این است که سرمایه گذاری ها گاهی بیش از حد متوسط ​​انجام می شود و به جای این که هر ساله به آهستگی ثروتمندتر شوند، به دنبال ریسک بالا و درآمد هنگفت یکجا هستند و بنابراین به سرمایه خود خسارت زیادی وارد می کنند.

6- اعتماد

رمز و راز سرمایه گذاری موفق

هدفی برای سرمایه گذاری های خود انتخاب کنید

قبل از شروع، باید درک کنید که از پول خود چه انتظار دارید. درک کنید که می خواهید برای آینده خود و فرزندان یا برای بازنشستگی استفاده کنید..

هزینه ها را کاهش دهید

وقتی شروع به سرمایه گذاری می کنید، ممکن است به سرعت متوجه شوید که مجبورید مقداری از پول کارمزد کارگزاری و نسبت هزینه های صندوق سرمایه مشترک را برگردانید. با این حال، هر مبلغی که به صرف این هزینه ها می رسد، به هر حال هزینه است. هرچند ممکن است هر سال فقط مقدار کمی باشد؛ اما به سرعت جمع می شود و می تواند در نهایت از دست دادن هزاران یا حتی میلیون ها ریال در طول سال باشد.

نگه داشتن سرمایه

زمان بندی و پیش بینی دقیق بازار، حتی در یک بازار قوی تقریباً غیرممکن است. معامله موفق و درامدی که کسب کرده اید ممکن است با یک اشتباه از بین برود. بدانید ممکن است که شما با کارمزد، پورسانت و هرگونه مالیاتی که از معاملات خود گرفته اید این همه درآمد کسب نکنید ولی در عوض، هوشمندتر و محطاط تر عمل خواهید کرد. بنابراین در شروع کار، سرمایه گذاری های خود را انتخاب کرده و حداقل یک سال آن را نگه دارید تا فرصت داشته باشید و به بازده خوب برسید.

چگونه یک تقویم بودجه تهیه کنیم

از نظر مالیاتی کارآمد باشید

هر پولی که سرمایه خود می کنید، از جمله سود سهام و سود، باید مالیات آن را پرداخت کنید تا بعد به مشکلات بر نخورید.درک بیشتر هزینه سرمایه

متنوع سازی کنید

سرمایه گذاری می تواند یک صنعت بی ثبات باشد، بنابراین هرگز نباید تمام پول خود را در یک سهام نگه دارید. حتی سهامی که بازده سود خوبی به شما می دهد. شرکت های دیگری نیز وجود دارند که مزایای مشابهی ارائه می دهند. شما باید تنوع ایجاد درک بیشتر هزینه سرمایه کنید تا اگر مشکلی در یکی از شرکت ها رخ داد، سرمایه شما از بین نرود.

برای شروع کار لازم نیست دانش داخلی داشته باشید. بهترین زمان برای شروع اکنون است و هرچه زودتر شروع کنید، زودتر می توانید درآمدزایی کنید

راهنمای برآورد هزینه راه اندازی استارتاپ

چطور با بهترین تخمین‌ها هزینه راه اندازی یک استارتاپ را پیش‌بینی کنیم

توسط تحریریه شنبه منتشر شده در ۲۵ آذر ۱۳۹۸

راهنمای برآورد هزینه راه اندازی استارتاپ

برآورد هزینه در کسب و کار و بررسی و تعیین هزینه راه اندازی استارتاپ، مهمترین بخش آغاز یک کسب و کار است. مرحله‌ای که اگر درست و اصولی انجام بشود می‌تواند یک کسب و کار را فرسنگ‌ها از شکست دور کند. در حقیقت، داشتن یک جدول هزینه های استارتاپ می‌تواند سرمایه گذاران احتمالی را به کسب و کار شما دلگرم کرده و آنها را با شما همراه سازد.

راه اندازی استارتاپ چیزی بیشتر از خرید مبلمان و ایجاد فضای اداری است. به خصوص در مراحل اولیه، هزینه راه اندازی استارتاپ به برنامه ریزی و حساب و کتاب دقیق نیاز دارد. بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی از فرآیند برآورد هزینه در کسب و کار غافل می‌شوند و در عوض ترجیح می‌دهند تا به استقبال از سوی مشتریان دلخوش باشند؛ اما این طرز تفکر معمولا به شکست منتهی می‌شود.

هزینه ی راه اندازی استارتاپ هزینه‌ایی است که در طی فرآیند ایجاد یک کسب و کار جدید صرف می‌شود. مشاغل با هم مختلف بوده و بنابراین هزینه های شروع یک استارتاپ در هر حوزه متفاوت است. اما در اکثر مشاغل، مجموعه‌ای از هزینه های مشترک وجود دارد.

درک برآورد هزینه در کسب و کار

درک این مفهوم با بررسی طرح تجاری راحت‌تر است. در حقیقت ایجاد یک طرح تجاری برای راه اندازی استارتاپ ضروری است. طرح تجاری نقشه‌ای دقیق از کسب و کار به حساب می‌آید. یک طرح تجاری خوب درک بیشتر هزینه سرمایه باعث می‌شود توجه بیشتری به برآورد هزینه در کسب و کار انجام بگیرد. طرح تجاری این الزام را برای بنیانگذاران ایجاد می‌کند که جدول هزینه های استارتاپ را در نظر بگیرند. دست کم گرفتن هزینه‌ها به طور نادرست، سود خالص مورد انتظار را افزایش داده و وضعیتی ایجاد می‌کند که برای هیچ کسب و کاری خوشایند نیست.

انواع هزینه های شروع یک استارتاپ

به طور کلی، هزینه های شروع یک استارتاپ به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.

هزینه‌های ثابت

هزینه‌های ثابت هزینه هایی هستند که بدون در نظر گرفتن سود احتمالی و میزان آن، باید پرداخت شوند. مشاغل مختلف دارای هزینه‌های ثابت متفاوتی هستند. در ادامه، متداول‌ترین هزینه‌های ثابت کسب و کار را ذکر کرده و برخی را موشکافی می‌کنیم:

 • بیمه، مجوز و پروانه‌های لازم
 • هزینه‌های محل
 • هزینه‌های تحقیقات
 • استخدام
 • تجهیزات و ملزومات
 • هزینه‌های وام
 • تبلیغات و بازاریابی
 • دارایی، سرمایه گذاری
 • هزینه‌های فناوری

هزینه‌های تحقیقات

پیش از شروع کار باید تحقیقات دقیقی در مورد صنعت و حجم مصرف کننده‌ی آن انجام شود. برخی از صاحبان مشاغل تصمیم می گیرند از شرکت های تحقیقاتی بازار برای انجام این مرحله کمک بگیرند. هزینه‌ی انجام این تحقیقات (چه خود کسب و کار انجام بدهد چه شرکت‌های تحقیقاتی) باید حتما در نظر گرفته شود.

هزینه‌های وام

شروع هر کسب و کاری مستلزم تزریق سرمایه است. دو روش برای کسب سرمایه برای یک کسب و کار وجود دارد: ارائه سهام و دریافت وام. تامین مالی از طریق سهام به صدور سهام منجر می‌شود اما این روش برای بیشتر مشاغل کوچک چندان کاربرد ندارد. صاحبان کسب و کارهای کوچک، دریافت وام‌های تجاری را به ارائه سهام ترجیح می‌دهند. این وام‌ها را می‌توان از بانک‌ها یا موسسات قرض الحسنه دریافت کرد. مانند هر وام دیگری، وام تجاری نیز نرخ سود خاص خود را دارند. باید طوری برنامه‌ریزی شود که وام در زمان آغاز به کار به کسب و کار تزریق شود زیرا هزینه های پیش فرض بسیار بالاست.

بیمه، مجوز و پروانه‌های لازم

احتمالا کسب و کارهای زیادی هستند که برای دریافت مجوزهای خاص خود به بازرسی ها و مجوزهای بهداشتی نیاز دارند. برخی از کسب و کارها ممکن است به مجوزهای اساسی نیاز داشته باشند در حالی که برخی دیگر به مجوزهای خاص صنعتی احتیاج دارند. همچنین بیمه کردن کارمندان، مشتریان، دارایی های تجاری و حتی خودتان، می تواند به محافظت از دارایی هایتان در برابر ریسک‌های احتمالی کمک کند.

هزینه‌های فناوری

هزینه برای وبسایت، سیستم‌های اطلاع رسانی و نرم افزارهای لازم، از جمله برنامه‌های حسابداری و پرداخت را شامل می‌شود. برخی از کسب و کارهای کوچک ترجیح می‌دهند این وظایف را برون سپاری کرده و به شرکت‌های دیگر بسپارند تا در هزینه‌های دستمزد صرفه جویی کنند.

تجهیزات و ملزومات

هر کسب و کاری به تجهیزات و ملزومات اساسی خاص خود نیاز دارد. پیش از افزودن هزینه تجهیزات به جدول هزینه های استارتاپ، باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید این تجهیزات را بخرید یا اجاره کنید. وضعیت مالی شما سهم عمده‌ای در این تصمیم خواهد داشت.

تبلیغات

بعید به نظر می‌رسد که یک کسب و کار کوچک بتواند بدون تبلیغات توسعه پیدا کند. البته تبلیغ یک کسب و کار چیزی بیشتر از آگهی زدن در یک روزنامه محلی است. در حقیقت تبلیغات شامل بازاریابی و به طور کلی هم فعالیتی که موجب جذب مشتری بشود نیز می‌شود. این روزها بازاریابی آنقدر پیشرفت کرده و علمی شده است که هر کدام از مزیت‌های آن سودآور است؛ به همین دلیل هم اکثر کسب و کارها ترجیح می‌دهند بازاریابی خود را برون سپاری کنند.

هزینه‌های متغیر

هزینه متغیر هزینه‌هایی هستند که مطابق با میزان فروش یا تولید تغییر می‌کنند. با افزایش تولید، هزینه‌های متغیر تجاری نیز افزایش می‌یابند. هزینه‌های متغیر شامل هزینه‌های مستقیم مواد اولیه و هزینه‌های نیروی کار است که برای انجام کارها ضروری هستند. از جمله دیگر هزینه‌های متغیر می‌توان به هزینه تمام شده‌ی یک محصول و هزینه‌های تحویل اشاره کرد.

هزینه‌های نیروی کار

در ابتدای کار باید تعداد نیروهای مورد نیاز و سطح تخصص آنها تعریف شده و هزینه‌های دستمزد، بیمه، مزایا و غیره در نظر گرفت. این هزینه‌ها تحت عنوان هزینه‌های نیروی کار تعریف می‌شوند. عدم رسیدگی درست به این هزینه‌ها می‌تواند به از بین رفتن اشتیاق میان کارکنان و ایجاد تصویر مخدوش از کسب و کار در بازار کار ایجاد شده و ضربه‌های غیر قابل جبرانی به کسب و کار بزند.

نتیجه‌گیری

در راه اندازی استارتاپ، دو نوع هزینه وجود دارد. هزینه‌های ثابت که برای کارهای اولیه بوده و در هر صورت باید انجام شده و هزینه‌های آن پرداخت شود؛ و هزینه‌های متغیر که تا جای ممکن باید پیش بینی شده و با توسعه یا کوچک شدن احتمالی کسب و کار، متفاوت خواهند بود، اما در هر صورت باید بودجه‌ی آن را در نظر گرفت.

از هزینه‌های ثابت می‌توان به هزینه‌های مربوط به بیمه و مجوزهای لازم اشاره کرد و از هزینه های متغیر می‌توان از هزینه‌های مواد اولیه و استخدام نیروی کار نام برد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.