سایت فلوئنت سی اف دی


فیلم آموزش ansys fluent

آموزش انسیس فلوئنت (Ansys Fluent 18) شامل ۱۰ پروژه آموزشی

نرم‌افزار Ansys Fluent با فراهم آوردن محیطی مناسب برای دسترسی به Fluent و همچنین مراحل تعریف هندسه و مش‌بندی در قالب Workbench به کابر این امکان را می‌دهد که با تعریف یک یا چندین پروژه تمام قسمت‌های تحلیل را به آسانی و به صورت مرحله به مرحله در ماژول‌های خاص خود انجام دهد.

علاوه بر این قابلیت جدیدی که این نرم‌افزار نسبت به نرم‌افزار Fluent دارد، محیط CFD-Post است که در آن می‌توان به صورت ویژه و با امکانات بیشتر به بررسی نتایج حاصل از تحلیل در فلوئنت پرداخت.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نرم فزار انسیس فلوئنت نرم افزاری مستقل نیست بلکه هنگام نصب نرم افزار Ansys به عنوان یک ماژول زیر مجموعه آن ظاهر خواهد شد و شما باید موقع نصب انسیس گزینه Ansys Fluent را نیز انتخاب نمایید.

ویژگی های مجموعه آموزش Ansys Fluent

در این مجموعه با چندین مثال ساده و پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی سعی شده است تا قسمت‌های مختلف نرم‌افزار Ansys Fluent 18 آموزش داده شود. برای مثال می توان به مدل‌سازی هندسی مسئله در محیط Design Modeler، مش‌بندی، تعیین شرایط فیزیکی مسئله همچون شرایط مرزی، نوع سیال و مشخصات مربوط به جریان سیال، تعیین معادلات حل و تحلیل نتایج به کمک کانتور، بردار، خطوط جریان، نمودار و … در سایت فلوئنت سی اف دی محیط CFD-Post اشاره نمود.

در تمامی پروژه های این آموزش روند مدلسازی، شبکه بندی، اعمال شرایط مرزی، تحلیل و مشاهده نتایج در نرم افزار Ansys Fluent از ابتدا نشان داده شده و نیاز به هیچ فایل اولیه ای نمی باشد.

دانلود نمونه فیلم های آموزش انسیس فلوئنت:

در ادامه 3 فیلم آموزش از این مجوعه جهت دانلود رایگان و مشاهده شما قرار داده شده است:

دانلود نمونه آموزشی اول:

دانلود نمونه آموزشی دوم:

دانلود نمونه آموزشی سوم

عناوین پروژه های آموزش داده شده در این مجموعه که تعداد آن ها 10 عدد می باشد نیز عبارتند از:

تحلیل جریان آزاد بر روی یک صفحه تخت ساکن

در این مثال صفحه‌ای به طول 1 متر درنظرگرفته شده و با استفاده از قابلیت Bias برای ریزترکردن المان‌ها در نزدیکی سطح صفحه، مش‌بندی انجام شده است. ریزتر کردن المان‌های نزدیک صفحه به این دلیل صورت می‌گیرد تا تغییرات سرعت درون لایه مرزی با دقت بیشتری محاسبه شود. همچنین با به‌دست‌آوردن توزیع سرعت بر روی صفحه، لایه مرزی و گسترش آن نشان داده شده است.

در این مثال مرز ورودی از نوع velocity-inlet و مرز خروجی از نوع pressure-outlet و صفحه تخت از نوع wall انتخاب شده است. برای ایجاد دامنه‌ی حل، از یک مستطیل به طول درازای صفحه و عرض 0.5 متر استفاده شده و مرز بالایی محدودکننده این دامنه از نوع symmetry انتخاب می‌شود.

تحلیل براساس مدل viscous-Laminar که مدل مناسب برای جریان‌های آرام است، انجام شده است. در این مثال پارامتر ضریب اصطکاک سطحی (Skin Friction Coefficient) معرفی شده و نمودار آن براساس تغییرات طول در جهت صفحه رسم شده و با نتایج حل تحلیلی Blasius مقایسه شده است.

آموزش انسیس فلوئنت: تحلیل دوبعدی جریان آرام درون یک لوله

لوله‌ها دارای سایت فلوئنت سی اف دی هندسه‌ای متقارن‌اند به گونه‌ای که تنها با مدل کردن یک چهارم آن‌ها و در حالت دو بعدی یک مستطیل به عرض شعاع لوله و به طول درازای آن، می‌توان به رفتار جریان در همه قسمت‌ها پی برد.

در این مسئله نحوه مدلسازی جریان داخلی آموزش داده شده و توزیع سرعت و فشار درون لوله نشان داده شده است. مرز ورودی از نوع سرعت و مرز خروجی از نوع فشار تعیین می‌شود به این معنا که جریان ما در انتهای لوله به فشار محیط خواهد رسید.

آموزش تحلیل سیالات انسیس فلوئنت

تحلیل دوبعدی جریان آشفته درون یک لوله

جریان درون لوله‌ها متناسب با عدد رینولدز، ممکن است آشفته شود. در این مثال جریانی با عدد رینولدز 100000 و با سرعت 1 متربرثانیه وارد لوله‌ای مشابه حالت قبل می‌شود. در این مثال با استفاده از Bias، المان‌های نزدیک دیواره لوله ریزتر شده‌اند.

متغیر y-plus که پارامتر مهمی در مدل‌سازی جریانات آشفته است، معرفی شده است. در این مثال از مدل k-epsilon که مدلی پرکاربرد در جریانات اغتشاشی است و از دقت خوبی برای در مدل‌سازی‌های عمومی برخوردار است، استفاده شده است.

آموزش ansys fluent

آموزش Ansys Fluent: تحلیل دوبعدی جریان تراکم‌پذیر عبوری از یک نازل همگرا – واگرا

فشار، دما و سرعت سه متغیر بسیار مهم در تحلیل نازل‌ها می‌باشند. بسته به اینکه جریان فروصوت یا فراصوت باشد، جریان رفتار متفاوتی هنگام عبور از نازل از خود نشان خواهد داد. در نازل‌های همگرا واگرا که ممکن است در وسط نازل، جریان فروصوتی به جریان فراصوتی تبدیل شود بایستی به فشار ورودی و خروجی نازل دقت کرد.

این مثال نمونه خوبی برای استفاده از حل Density-based در تحلیل‌های سیالاتی است. به دلیل احتمال تغییر چگالی بایستی از این نوع حل استفاده شود. در این مثال، گاز ایده‌آل به عنوان سیال درنظرگرفته شده و به دلیل آنکه در توزیع سرعت و فشار درون نازل، ویسکوزیته سیال تأثیر چندانی ندارد، آن را غیرویسکوز فرض کرده‌ایم.

فیلم آموزش انسیس فلوئنت

تحلیل دوبعدی جریان پایدار اطراف یک استوانه

در این مثال جریانی با عدد رینولدز 20 حول استوانه‌ای به قطر 1 متر حرکت می‌کند، به دلیل آنکه می‌خواهیم رفتار جریان اطراف استوانه را شبیه‌سازی کنیم، کافی است سطح مقطع استوانه را که به شکل یک دایره است، مدل کنیم. دامنه‌ی حل به شکل دایره‌ای بزرگتر اطراف این دایره خواهد بود.

خطوط جریان اطراف یک استوانه نشان داده شده و چگونگی تعریف متغیر جدید در محیط CFD-Post آموزش داده شده است. همچنین توزیع فشار و سرعت اطراف استوانه به وسیله کانتورهای مربوطه نشان داده شده است.

تحلیل دوبعدی جریان گذرا در اطراف یک استوانه

جریانی با عدد رینولدز 120 حول استوانه با مشخصات هندسی مثال قبل حرکت می‌کند. در حالت ناپایدار یا گذرا، مسئله بایستی در چندین بازه زمانی(time step) حل شود و مقادیر نهایی پارامترها به عنوان مقادیر اولیه مرحله زمانی بعد درنظرگرفته می‌شود. نرم‌افزار در هر بازه زمانی با چندین تکرار (iteration) به مقادیر نهایی آن بازه می‌رسد.

در این مثال ما شاهد نیروی لیفت هم خواهیم بود که برای آن‌که تأثیرات آن را در سریعتر مشاهده کنیم، مقدار اولیه را به صورت دستی برای سرعت در جهت عمودی در بخش‌هایی از پشت استوانه تعیین می‌کنیم.

در این‌گونه مسائل که جریان ناپایدار است، عموما مشاهده تغییرات رفتاری جریان در کل زمان حل سودمند خواهد بود. به همین دلیل در این مثال چگونگی ساخت انیمیشن از شکل‌گیری جریان‌های گردابی پشت استوانه نشان داده شده است.

آموزش ansys fluent

آموزش ansys fluent: تحلیل دوبعدی جریان خارجی اطراف یک ایرفویل

به مقطع اجسامی که در معرض هوا قرار می‌گیرند مانند بال هواپیما یا پره ملخ موتور ایرفویل گفته می‌شود. تحلیل جریان در اطراف ایرفویل از این جهت برای ما مهم است که می‌توان با استفاده از آن نیروی درگ و لیفت و همچنین چگونگی جدایش ذرات سیال از سطح ایرفویل را به دست آورد.

در این مثال از ایرفویل NACA 0012 که یک ایرفویل پرکاربرد است، استفاده شده است.

در واقعیت ایرفویل ما 6 درجه نسبت به افق زاویه دارد ولی برای راحتی تحلیل، فرض می‌کنیم جریان با زاویه 6 درجه به ایرفویل برخورد می‌کند و ایرفویل با افق زاویه‌ای ندارد. نحوه مش‌بندی متناسب با هندسه مسئله متفاوت خواهد بود به گونه‌ای که در برخی حالات می‌توان با تقسیم‌بندی مناسب دامنه حل مش structured داشت.

در این تمرین، چگونگی مش‌بندی اطراف یک ایرفویل با استفاده از تقسیم‌بندی دامنه حل نشان داده شده است و علاوه بر نیروها و ضرایب لیفت و درگ، محل جدایش ذرات و توزیع فشار و سرعت نشان داده شده است.

تحلیل سه‌بعدی جریان داخلی و انتقال حرارت درون یک زانویی مخلوطی

در این مثال دو ورودی از نوع سرعت وجود دارد که هردو را velocity-inlet انتخاب می‌کنیم و خروجی که از فشاری و pressure-outlet است. سیال مورد استفاده آب می‌باشد و در این مسئله چگونگی اختلاط دو جریان سرد و گرم نشان داده شده و از مدل آشفتگی k-epsilon استفاده شده است.

در این پروژه، نحوه مش‌بندی structured در یک مسئله سه‌بعدی به وسیله اسلایس آموزش داده شده و توزیع دما و سرعت درون زانویی مخلوطی نشان داده شده است.

آموزش انسیس فلوئنت 5

آیرودینامیک Ahmed Body (شبیه‌سازی جریان خارجی اطراف یک جسم سه بعدی

Ahmed Body یک مدل نمونه است که به صورت گسترده جهت تأیید شبیه‌سازی‌ها در صنعت خودرو کاربرد دارد. این نمونه در عین سادگی جهت مدل کردن، مشخصات فیزیکی شبیه خودرو را دارد.

در این مثال ابتدا هندسه مسئله که در نرم‌افزار سالیدورک مدل شده است، به محیط Design Modeler انتقال داده شده و سپس دامنه‌ی حل اطراف آن در این محیط ساخته می‌شود.

در این آموزش، چگونگی مش‌بندی در مسئله‌های سه‌بعدی پیچیده شرح داده شده است، در قسمت‌های مهم این هندسه مانند بخش پشتی که در آن جریان‌های گردابی ایجاد می‌شوند یا در قسمت زیرین که در رابطه با نیروی لیفت اهمیت دارد، یا در قسمت جلویی که شامل نواحی پرفشار می‌باشد، مش‌های ریزتری خواهیم داشت.

در این مسئله، مرکز فشار یعنی نقطه‌ای که تمام نیروها بدون هیچ‌ گشتاوری به آن جا وارد می‌شوند، به دست آمده و نحوه محاسبه نیروها و ممان‌ها و ضرایب درگ و لیفت آموزش داده شده است.

چگونه بهترین فیلم آموزش ansys fluent را انتخاب کنیم؟

نرم افزار انسیس فلوئنت یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) در زمینه شبیه سازی انواع مدل های فیزیکی می باشد. به علت پیچیدگی های نرم افزار و همچنین نیاز به تسلط بالا بر مباحث تئوری سیالات محاسباتی ، دانشجویان معمولا برای استفاده از این نرم افزار نیاز به تهیه آموزش انسیس فلوئنت دارند.

فیلم آموزش ansys fluent

فیلم آموزش ansys fluent

این نرم‌افزار تا نسخه ۶٫۳ محصول شرکت FLUENT Inc بود. اما بعد از خریداری آن در سال ۲۰۰۶ توسط شرکت ANSYS Inc ، به ANSYS FLUENT تغییر نام داد و در سال ۲۰۰۹ از نسخه ۶٫۳ به نسخه ۱۲ ارتقاء پیدا کرد. در حال حاضر نسخه اکادمیک ۲۰۱۹ این نرم افزار با مجوز رسمی شرکت انسیس به صورت رایگان و قابل دانلود از سایت انسیس در اختیار کاربران سراسر جهان قرار گرفته است تا همه دانشجویان پروژه های انسیس فلوئنت دانشجویی خود را به راحتی انجام دهند.

فلوئنت همانند بسیاری از نرم افزار دیگر از روش های عددی برای حل مسائل استفاده می کند. روشی که در مکانیک سیالات با عنوان دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD شناخته می شود. در این روش با تبدیل معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیالات به معادلات جبری، امکان حل عددی این معادلات فراهم می‌شود. با تقسیم ناحیه مورد نظر به المان‌های کوچک‌تر و اعمال شرایط مرزی برای گره‌های مرزی و با اعمال تقریب‌هایی، یک دستگاه معادلات خطی بدست می‌آید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت، فشار و دما در ناحیه مورد نظر بدست می‌آید. روشی که با عنوان “حجم محدود” شناخته می شود (FVM).
با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادلات می‌توان برآیند نیروهای وارد بر سطوح، ضرایب برا و پسا و ضریب انتقال حرارت و….. را محاسبه نمود.

اما بریم سراغ سوال اصلی : چگونه دوره آموزشی مناسبی برای استفاده از نرم افزار Ansys fluent پیدا کنیم ؟

دوره آموزش فلوئنت

دوره آموزش فلوئنت

راه های شناخت مناسب ترین فیلم آموزش ansys fluent

اگر شما به دنبال فیلم آموزش ansys fluent هستید ، با سرچ در گوگل ، انواع آموزش های انسیس فلوئنت و انسیس ورک بنچ را خواهید دید و مطمئنا با این سوال مواجه خواهید شد کدام آموزش فلوئنت را تهیه کنم؟

برای پاسخ به این پرسش باید مطالب تدریس شده را در کنار هزینه دوره آموزشی قرار بدهید. در قدم اول می توانید به سراغ آموزش هایی بروید که کل زمان دوره 5 الی 7 ساعت است ، اما در نظر داشته باشید که یک شبیه سازی موفق در نرم افزار انسیس فلوئنت یا هر تحلیلگر سیالاتی مراحل متعددی دارد که شامل

1. ایجاد هندسه مطابق با شرایط شبیه سازی

2. شبکه بندی و مش بندی در انسیس با کیفیت قابل قبول

3. تنظیم شرایط مرزی و مدل آشفتگی صحیح

است . دقیقا برای یک شبیه سازی در نرم افزار فلوئنت می بایست تمامی مراحل بالا را به درستی انجام دهید.

در قسمت اول باید هندسه خود را مطابق با شرایط شبیه سازی ترسیم کنید. به طور مثال شما قصد شبیه سازی جریان اطراف یک خودرو مسابقه ایی را دارید. آیا در طول شبیه سازی باید تمامی جزییات خودرو را وارد تحلیل خود کنم؟ یا این که باید مدل را ساده سازی کنم؟ در ساده سازی مدل چه قسمت هایی را میتوانم حذف کنم و چه قسمتی هایی وجودشان ضروری است ؟ و. درصورتی که شما به این موارد تسلط کافی نداشته باشید مطمئنا در طول روند شبیه سازی به مشکل خواهید خورد.

حتی گاهی دیده می شود دانشجویان پروژه ای را که می توان به صورت دو بعدی تحلیل کرد ، با جزئیات تمام و سه بعدی تحلیل می کنند و در ادامه مراحل مثلا در مش بندی ، هزینه های محاسباتی و . دچار مشکلات زیادی می شوند. یعنی به علت نداشتن درک مناسب از سایت فلوئنت سی اف دی روند شبیه سازی، چند ماه با پروژه ای وقت خود را تلف می کنند که شاید نهایتا با یک یا دوهفته زمان قابل انجام است. پس پرداختن به مسائلی از جمله طراحی و اصلاح هندسه و شبکه بندی لازمه یک دوره آموزش ansys fluent است.

مسلما مهمترین فاکتور در انتخاب اموزش انسیس فلوئنت ، مطالب تدریس شده در طول آموزش است. تقریبا به جرات میتوانم بگویم اکثر دورهای آموزشی انسیس ورک بنچ به سراغ مثال های ساده و روتین رفته و شروع به تدریس با توتوریال های رایگان انسیس کرده اند .

مسلما شبیه سازی جریان حول یک کره کار ساده ای است که شما با دیدن یک ویدیو آموزشی در یوتیوب میتوانید آن سایت فلوئنت سی اف دی را انجام دهید. اما یک مقاله در همین حیطه از گوگل اسکولار دانلود کنید و شروع به شبیه سازی کنید. بله متوجه خواهید شد به همین راحتی به جواب های مقاله دست پیدا نخواهید کرد. شبیه سازی های ساده ، شاید شما را با گزینه های نرم افزار های انسیس فلوئنت آشنا کند اما آیا واقعا نیازهای علمی شما را برطرف میکند؟ پس به دنبال دوره ای باشید که حداقل چند نمونه مقاله ISI را اعتبار سنجی کند تا کمی با سختی کار یک شبیه سازی آشنا شوید.

شبیه سازی در نرم افزاری مثل ansys fluent که مخصوص دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد و شرکت های عظیم خودروسازی و هواپیما سازی است قطعا به کلیک کردن روی چند آپشن نرم افزار خلاصه نمی شود و شما باید توانایی تحلیل نتایج خود را داشته باشید ، چگونگی بررسی استقلال از شبکه و استقلال از گام زمانی را به خوبی بدانید و نتایج کار خود را با داده های ازمایشگاهی مقایسه کنید.

احتمالا به این نتیجه رسیدید که کار کمی سخت شد . بله واقعا فراگیری این نرم افزار ساده نیست.

معیار مهم بعدی در انتخاب فیلم آموزش مناسب ansys fluent ، میتواند به روز بودن نرم افزار آموزشی باشد. آیا باید هنوز از نرم افزارهای منسوخی مثل گمبیت برای شبکه بندی استفاده کنید؟ در این بخش نیز با توجه به بروز رسانی هر ساله انسیس ورک بنچ ، پیشنهاد من به شما این است که دوره ای را تهیه کنید که به روز باشد و از آخرین نسخه های انسیس فلوئنت استفاده کند.

اما چرا اکثر آموزش های انسیس فلوئنت با گمبیت کار شده اند ؟

جواب ساده است . یادگیری نرم افزار جدید کار سختی است حتی برای مدرسین ! اپدیت های جدید انسیس ماژول های کاملا متفاوتی را ارائه کرده است که امکانات فوق العاده زیادی در اختیار کاربران قرار می دهد اما یادگیری این ماژول های جدید هم کار ساده ای نیست. مثلا در مقایسه نرم افزاری مثل گمبیت با ICEM CFD می توان گفت اولی مشابه پیکان دوست داشتنی ماست و دومی مثل لکسوس . هر دو وسیله نقلیه هستند و انسان رو به سر منزل مقصود می رسونند اما این کجا و ان کجا . ولی هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد یعنی برای یادگیری ICEM CFD باید زمان بیشتری صرف کنید.

دیگه بحث وارد ادبیات شد . به طور خلاصه :

تمامی موارد ذکر شده را در نظر بگیرید و سعی کنید دوره ای را برای فراگیری ansys fluent انتخاب کنید که هم بروز باشد ، هم به بحث طراحی و اصلاح هندسه پرداخته باشد ، هم مقالات ISI را بررسی کرده باشد ، هم قسمت های مختلف فلوئنت را دربرگرفته باشد ، هم پردازش صحیح نتایج را پوشش دهد و در نهایت مهمتر از همه بتواند به شما یک دید کلی و مهندسی نسبت به این نرم افزار کاربردی ارائه کند.

دانلود فیلم آموزش نرم افزار fluent از سطح مقدماتی تا پیشرفته

https://cfdgroup.ir/product/tuition-fluent-course/ دانلود فیلم آموزش نرم افزار fluent از سطح مقدماتی تا پیشرفته

قابلیت های نرم افزار فلوئنت :

این نرم افزار ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای کار ها و امور زیر از ان میتوانید استفاده کنید .

cfdgroup

کدنویسی در فلوئنت (UDF) از مقدماتی تا پیشرفته CFDgroup- اولین پکیج و دوره برنامه نویسی انسیس برای دانشجویان رشته های مکانیک سیالات و مهندسی شیمی

کدنویسی در فلوئنت (UDF) از مقدماتی تا پیشرفته - اولین و کامل ترین دوره برنامه نویسی انسیس

کدنویسی در فلوئنت چیست؟

به طور کلی در نرم افزار فلوئنت شما امکان ایجاد شرایط مرزی و تعیین بسیاری از پارامتر­های گوناگون را دارید که این بسیار فوق العاده است اما با پیشرفته شدن مسائل ، ممکن است بخواهید پارامتر­ها در طول زمان و یا مکان متغیر باشند، ولی ظاهرا دست شما در ایجاد این شرایط بسته است. مطابق انتظار نرم افزار فلوئنت پیش بینی این مشکل را کرده و برای آن جواب خوبی دارد. برای حل این مشکل می توانید از کد نویسی User-defined functions (UDF) در فلوئنت استفاده کنید.

USER DEFINED FUNCTION که به اختصار UDF نامیده می‌شود، شامل مجموعه‌ توابعی است که توسط کاربر به زبان C نوشته می شود و به با نرم افزار فلوئنت داده می شود. این توابع برای ایجاد شرایط اولیه‌ی متغیر، شرایط مرزی، تعریف سورس ترم‌ها (ترم‌های منبع یا چشمه)، تعریف خواص فیزیکی سیال، تعریف مواد جدید با ویژگی‌های جدید و تعریف معادلات اساسی اشاره کرد.

به طور کلی، UDF مجموعه دستوراتی به زبان برنامه نویسی C است . این دستورات برنامه نویسی می توانند در یک فایل text می­توانند ذخیره شوند و متناسب با دستورات وارد شده در فایل تولید شده، خروجی فایل text باید در یک منطقه از نرم افزار فلوئنت بارگذاری گردد. از ویژگی­ های UDF می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • برنامه نویسی به زبان C.
  • نوشتن دستورات در فایل text.
  • گرفتن خروجی از فایل کد به دو صورت اینترپرت و یا کامپایل کردن یو دی اف در اسیس فلوئنت .

کاربرد­های کدنویسی در فلوئنت (UDF) چیست؟

یادگیری آموزش کدنویسی در فلوئنت (UDF) از مقدماتی تا پیشرفته دارای کاربرد بسیار وسیعی است که نمی­توان تمامی آن­ها را در این نوشتار بیان کرد، اما به طور مختصر می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ایجاد شرایط مرزی سرعت، فشار و یا دمای متغیر با زمان و مکان.
  • ایجاد مواد با خواص متغیر با تغییر دما و یا سایر پارامتر­های دلخواه.
  • نوشتن معادلات اساسی به صورت کد و اجرای آن در نرم افزار فلوئنت به جای معادلات خود نرم افزار.
  • ایجاد کانتورهای متنوع، به عنوان مثال کانتور میانگین تنش بررسی در یک بازه زمانی.

چگونگی وارد کردن UDF در فلوئنت :

کد­های نوشته شده در فایل text جهت وارد شدن در نرم افزار فلوئنت باید با استفاده از یکی از روش­های زیر وارد نرم افزار فلوئنت شوند:

  • اینترپرت: در این حالت فایل به صورت مستقیم وارد نرم افزار فلوئنت شده و بعد از آن باید خروجی فایل کد را در فلوئنت بازگذاری نمود.
  • کامپایل: در این روش نرم افزار برای فایل کد ابتدا یک کتابخانه تشکیل می­دهد و سپس باید فایل کتابخانه توسط نرم افزار لود شده تا کد جهت ورود به فلوئنت آماده گردد.

این که باید از کدام روش جهت وارد کردن کد استفاده شود ، بستگی به کد ورودی ما دارد. به طور کلی بسیاری از کدها از روش اول که ساده تر می باشد قابل اجراست و از حالت دوم برای کد­های خاص استفاده می­گردد. در دوره آموزش کد نویسی udf در فلوئنت به طور کامل با چگونگی انتخاب انواع کامپایلرها آشنا می شویم. در نهایت برای نمایش نتایج نیز می توان از نرم افزارهای سی اف دی پست و یا آموزش تک پلات استفاده کرد.

برای مشاهده اولین پکیج تخصصی کد نویسی در فلوئنت در سطح کشور روی لینک زیر کلیک کنید.

معرفی نرم افزار FLUENT

معرفی نرم افزار FLUENT

مکانیزم عملکردی نرم افزار فلوئنت به این صورت بوده که با تبدیل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای حاکم بر سیالات به معادلات جبری امکان حل عددی این معادلات فراهم می‌کند. با تقسیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به المان‌های کوچک‌تر و اعمال شرایط مرزی برای گره‌های مرزی و تقریب‌های مورد نیاز یک دستگاه معادلات خطی بدست می‌آید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت، فشار و دما در ناحیه مورد نظر بدست می‌آید.

با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادلات می‌توان برآیند نیروهای وارد بر سطوح، ضرایب برا و پسا و ضریب انتقال حرارت را محاسبه نمود. در نرم افزار فلوئنت از روش ها و الگوریتم های مختلفی جهت رسیدن به جواب استفاده می شود، ولی در تمامی موارد، دامنه مساله به تعداد زیادی اجزا کوچک تقسیم شده و برای هر یک از این اجزا مساله حل می شود. در ادامه مقاله معرفی نرم افزار fluent در مورد روش های عددی مورد استفاده در این نرم افزار بحث خواهیم کرد.

روش‌های عددی مورد استفاده در نرم افزار فلوئنت

در اکثر نرم افزارهای عددی به طور کلی از سه روش برای حل مسائل مختلف استفاده می شود. نرم افزار فلوئنت نیز از این قاعده مستثتی نمی باشد. این روش ها به طور کلی به سه روش ذیل تقسیم می شوند.

روش المان‌های محدود
روش حجم محدود
روش تفاضلات محدود

در میان این روش‌ها روش حجم محدود دارای کاربرد بیشتری بخصوص در مدل سازی جریان‌های تراکم ناپذیر می‌باشد. بیشتر نرم‌ افزارهای تجاری در زمینه شبیه سازی عددی نظیر fluent و cfx( برای معرفی نرم افزار سی اف ایکس می توانید مقاله انجام پروژه cfx را مطالعه سایت فلوئنت سی اف دی نمایید) نیز بر مبنای این روش بسط و توسعه یافته اند.

در ادامه مقاله معرفی مفصل تری بر معرفی نرم افزار fluent خواهیم داشت. قدرت نرم افزار فلوئنت بر همه کسانی که با این نرم افزار کار کرده اند بسیار هویداست.

نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT) ، ‌اوج هنر برنامه‌ نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه ‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه ‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نرم افزار فلوئنت (FLUENT) در حال حاضر پر کاربرد ترین نرم افزار در کشور ما در زمینه شبیه سازی مکانیک سیالات و انتقال حرارت هست که در طیف وسیعی از رشته ها مثل مکانیک، هوافضا، مهندسی شیمی، عمران آب و غیره استفاده می شود.

این برنامه قابلیت های زیادی دارد و طیف وسیعی از مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی رو پوشش می دهد. استفاده موفقیت آمیز از این نرم افزار نیاز به دانش کافی از مکانیک سیالات دارد.

در معرفی fluent می توان گفت که این نرم افزار یکی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد که دارای قابلیت های فراوانی در تحلیل سیالات است. این نرم افزار قابلیت مدل سازی جریان های دو و سه بعدی را دارا می باشد. برای استفاده از ورژن های قدیمی این نرم افزار، ابتدا توسط یک نرم افزار کمکی مانند Gambit یا نرم افزارهای CAD، هندسه جریان مشخص شده و سپس وعمل مش بندی انجام می شود. در ورژن های جدید این نرم افزار که تحت مجموعه نرم افزار انسیس منتشر می شود نیازی به نرم افزار های کمکی شبکه بندی وجود ندارد.

معرفی دیگر قابلیت های نرم افزار فلوئنت

در ادامه مقاله معرفی فلوئنت می توان چنین عنوان کرد که این نرم افزار قابلیت انجام محاسبات با دقت معمولی و دقت مضاعف را دارد و کاربر می تواند هر کدام را بر اساس نیاز خود انتخاب نماید. نرم افزار فلوئنت بر پایه روش حجم محدود بنا شده است. قابلیت های فراوانی نظیر مدل سازی جریان های دائم و غیر دائم، جریان لزج و غیر لزج، احتراق، جریان مغشوش، حرکت ذرات جامد و قطرات مایع در یک فاز پیوسته و ده ها قابلیت دیگر، فلوئنت (FLUENT) را به یک نرم افزار بسیار قوی و مشهور تبدیل نموده است.

مقایسه بحث تئوری و عملی در نرم افزار فلوئنت

معرفی فلوئنت در بخش تئوری، عملی و اعتبار ستجی را می توان به این صورت بیان کرد که آزمایشات عملی و محاسبات تئوری، دو روش اصلی و مشخص برای پیش بینی میزان انتقال حرارت و چگونگی جریان سیال در کاربردهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی می باشند.

در اندازه گیری های تجربی به دلیل هزینه های زیاد ترجیح داده می شود که آزمایش ها بر روی مدلی با مقیاس کوچکتر از نسخه اصلی انجام پذیرد. حذف پیچیدگی ها و ساده سازی آزمایش ها، خطای دستگاه های اندازه گیری و بعضی موانع در راه اندازه گیری از جمله مشکلاتی هستند که روش های عملی با آنها رو به رو هستند و کارآیی این حالت ها را در بعضی موارد، مورد سوال قرار می دهند.

مهمترین امتیاز محاسبات تئوری در مقایسه با آزمایش های تجربی، هزینه کم آن است. گرچه در بسیاری موارد ترجیح داده می شود با استفاده از روش های محاسباتی، آنالیز جریان و انتقال حرارت صورت گیرد ولی تایید تحلیل های عددی نیاز به مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و یا نتایج تایید شده دیگری دارد.

معرفی فلوئنت

پروژه های تجربی و عملی در میان محققین، انجام پروژه های تجربی ارزش بسیاری دارد و اگر بتوان آزمایش مطلوبی انجام داد، تحلیل های زیادی را بر محور آنها می توان گسترش داد و اطلاعات فراوانی بدست آورد. در هر صورت با دسترسی به دستگاه های محاسبه گر و رایانه های قوی، امروزه در بسیاری از موارد آنالیز سیالات و انتقال حرارت با روش های عددی اجرا می سایت فلوئنت سی اف دی شود.

هرچه پدیده مورد بررسی پیچیدگی بیشتری داشته باشد، روش های عددی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. علاوه بر سرعت بیشتر محاسبات عددی، می توان با این روش ها اطلاعات کامل با جزئیات بیشتر، از قبیل تغییرات سرعت، فشار، درجه حرارت و غیره را در سراسر حوزه مورد نظر به دست آورد.

در مقابل، اغلب اوقات، شبیه سازی آزمایشگاهی جهت بدست آوردن این گونه اطلاعات مشکل و مستلزم صرف زمان زیاد بوده و در بعضی شرایط غیر ممکن است. در اکثر مسایل مربوط به مکانیک سیالات، به دلیل پیچیدگی معادلات مربوطه، استفاده از حل تحلیلی امکان پذیر نمی باشد.

معرفی فلوئنت در بخش انتقال حرارت

فلوئنت (FLUENT) یک نرم افزار چند منظوره برای مدل سایت فلوئنت سی اف دی سازی جریان سیال، انتقال حرارت و واکنش شیمیایی نوشته شده است. با توجه به محیط مناسب نرم افزار فلوئنت جهت تعریف مساله و شرایط های پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و حل مسایل پیچیده به آسانی توسط این نرم افزار قابل انجام می باشد.

فلوئنت (FLUENT) برای تحلیل مسایل خاص، روش های شبیه سازی کامپیوتری متفاوتی را به کار می برد. همچنین در این نرم افزار برای تعریف مساله، محاسبه و دیدن نتایج، منوهای مختلفی درنظر گرفته شده است. وقتی نیاز باشد فلوئنت (FLUENT) می تواند مدل مورد نظر را از دیگر نرم افزارهای تولید مدل نظیر Catia و SolidWorks که با آنها سازگاری دارد وارد کند.

معرفی فلوئنت در بخش شبکه بندی
نرم افزار فلوئنت امکان تغییر مش بندی به صورت کامل و تحلیل جریان با مش بندی های پیچیده را فراهم می سازد. نوع مش های قابل تولید و دریافت توسط این نرم افزار شامل مش های با المان های مثلثی و چهار ضلعی (برای هندسه های دو بعدی) و چهار وجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه ای (برای هندسه های سه بعدی) می باشد.

همچنین فلوئنت (FLUENT) به کاربر اجازه ایجاد تغییر در شبکه بندی (مثلا ریزکردن یا درشت کردن شبکه بندی در مرز و مکان های لازم در هندسه) را می دهد. این نرم افزار قابلیتی را در اختیار کاربر قرار می دهد که در نواحی که دارای گرادیان های بزرگ (مثل لایه مرزی و…) باشند، مش دقیقتری را ایجاد کند. این قابلیت ها مدت زمان تحلیل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

معرفی نرم افزار fluent را بدین صورت میتوان ادامه داد که این نرم افزار با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می برد. در نتیجه این نرم افزار با استفاده از ساختار مناسب داده ها و اطلاعات، کنترل انعطاف پذیر محاسبات را ممکن می سازد.

نرم افزار فلوئنت هم اکنون تحت نظر نرم افزار ANSYS ارائه می گردد و با محیط های مختلف آن ارتباط دو سویه دارد. از این قابلیت می توان برای تحلیل مسائل FSI استفاده نمود.

انجام پروژه cfd فورترن

آگهی خود را بلافاصله در همین موقعیت و در همین صفحه به صورت vip و بالا نشین نمایش دهید.

100 هزار تومان | توضیحات و سفارش

انجام پروژه های فلوئنت fluent

مشاوره در تهیه پروپوزال پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های. انجام کلیه پروژه های کد نویسی CFD با نرم افزار فرترن به صورت حرفه ای پذیرفته می شود. لیست چند پروژه و پایان نامه های انجام شده آنالیز جریان سیال در کمپرسور ها و فن های محوری تحلیل توربین باد های محور.

انجام پروژه محاسبات عددی و cfd با متلب matlab

ریشه یابی به کمک روش نیوتن رافسون newton-raphson ریشه یابی با روش میانیابی خطی با. پروژه های حوزه سلامت با matlab حل مسایل تیر و خرپای سه بعدی FEM حل مسایل مشتق (central,forward,backward) حل. پروژه های کنترل دیجیتال حل مسایل مختلف دینامیکی مسایل تحقیق در عملیات پروژه المان محدود با متلب انحراف معیار و واریانس کلیه

پروژه های CFD ، ترجمه و تدریس

انجام شبیه سازی CFD، انجام پروژه های صنعتی و دانشجویی به کمک نرم افزارهای Gambit، Fluent و CFX ، مشاوره در انجام پروژه های کسر خدمت به کمک CFD، ترجمه متون انگلیسی به فارسی(همه زمینه ها) و فارسی به انگلیسی (مهندسی) در سطح بالا، انجام پروژه های تحقیقاتی، مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد به کمک CFD

پروژه های CFD ، ترجمه و تدریس

مشاوره و انجام پروژه طراحی مهندسی

مشاوره و انجام پروژه های تحلیل و طراحی مهندسی مشاوره و انجام پروژه های تحلیل و طراحی مهندسی با استفاده از نرم افزارهای : Ansys – Abaqus – Fluent &. انجام پروژه های مهندسی در رشته های برق، مکانیک، عمران، شیمی، معماری، صنایع، هوافضا، خودرو، مواد. پروژه های انجام شده در زمینه های : انواع تحلیلهای دینامیک و ارتعاشات – رباتیک – سازه های فلزی – سازه.

مشاوره و انجام پروژه طراحی مهندسی

انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی زبان فرترن

با سلام وعرض ادب گروه علمی- پژوهشی مکانیک نوآور در مهرماه سال 1389 باهمکاری جمعی. انجام پروژه های تخصصی و دانشگاهی به زبان برنامه نویسیFORTRAN فرترن مشاوره در انجام پروژه های برنامه نویسی FORTRAN برای رشته های عمران, مکانیک, هوافضا, و سایر رشته ها آموزش. انجام پروژه دانشجویی با فرترن Fortran یا اینکه به آدرس فوق ایمیل بزنید

انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی زبان فرترن

انجام پروژه در فلوئنت (Fluent) و Star CCM آموزش آن

انجام پروژه و مشاوره پایان نامه های مرتبط با نرم افزار های CFD شامل +Star CCM و Fluent توسط کارشناسی ارشد مکانیک- تبدیل انرژی آموزش داده می شود. محیط ها و مباحث مسلط در نرم.

انجام پروژه در فلوئنت (Fluent) و Star CCM آموزش آن

انجام پروژه مکانیک با فرترن متلب انسیس فلوئنت

انجام پروژه های دانشجویی مهندسی انجام پروژه های مکانیک سیالات انجام پروژه دینامیک سیالات محاسباتی CFD فرترن Fortran انجام پروژه محاسبات عددی پیشرفته فرترن Fortran انجام پروژه دینامیک سیالات محاسباتی CFD متلب matlab انجام پروژه محاسبات عددی پیشرفته متلب matlab انجام پروزه های هوا فضا با استفاده از زبان برنامه نویسی Fortran و Matlab

انجام پروژه مکانیک با فرترن متلب انسیس فلوئنت

انجام پروژه های مهندسی مکانیک

گروه مهندسی پارس پژوهان مشاوره ی پروژه های مهندسی مکانیک ، برق ، عمران و مهندسی مواد با نرم افزارهای زیر را ارائه می دهد: ABAQUS,ANSYS,ADAMS,NASTRAN,3D. پروژه هایی که این گروه آموزشی تا کنون در آنها همکاری داشته است. 1. مدلسازی رفتار اصطکاکی. پروژه به قسمت خدمات دیگر سایت رفته و فرم تماس: 09380554865-09307038508 09124038508-02166432054 آدرس سایت:www.parspajouhaan.com

انجام پروژه های مهندسی مکانیک

مشاوره و انجام پروژه درسی و پایان نامه

مشاوره در زمینه انجام پروژه های درسی و پایان نامه و نگارش پروپزال رشته های مهندسی مکانیک و شیمی و هوا فضا به. پروژههای مختلف با مطلب فرترن و اکلیپس (eclipse) پروژه های دینامیک سیلات محاسباتی (CFD) و محاسبات عددی پیشرفته پروژه فلوئنت (FLUENT) و انسیس (ANSYS) پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان با کریر (Carrier) و .

مشاوره و انجام پروژه درسی و پایان نامه

انجام پروژه فرترن و متلب مکانیک cfd

آموزش فرترن Fortran برنامه نویسی با فرترن Fortran انجام پروژه با فرترن Fortran انجام پروژه دانشجویی با فرترن Fortran آموزش فرترن Fortran مهندسی مکانیک انجام پروژه با فرترن Fortran مهندسی مکانیک انجام پروژه دانشجویی با فرترن Fortran مهندسی مکانیک آموزش متلب matlab برنامه نویسی با متلب با متلب matlab مهندسی مکانیک ا

انجام پروژه فرترن و متلب مکانیک cfd

انجام پروژه و کدنویسی با matlab

انجام کلیه پروژه ها با نرم افزار متلب matlab اعم از سی اف دی ومحاسبات عددی پیشرفته و فنی و cfd

انجام پروژه دانشجویی با فلوئنت (Fluent)، گمبیت

برخی از فعالیت‏های گروه علمی- پژوهشی مکانیک نوآور به شرح ذیل می‏باشد: انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران انجام تمامی پروژه‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک انجام پروژه فرترن انجام پروژه های دانشجویی فرترن انجام تمامی پروژه های در محاسبات عددی انجام های دانشجویی فرترنFORTRAN

انجام پروژه دانشجویی با فلوئنت (Fluent)، گمبیت

انجام پروژه برنامه نویسی فرترن cfd

انجام پروژه دانشجویی مهندسی انجام پروژه مکانیک سیالات انجام پروزه های هوا فضا با استفاده از زبان برنامه نویسی Fortran و Matlab انجام پروژه های درس CFD با استفاده از کدنویسی انواع کدهای سیالات و انتقال حرارت- پروژه- cfd-محاسبات عددی-تولید شبکه-fortran-matlab-سیالات-روش حذفی گاوس-حذفی گاوس-لاپلاس-موج-simple-simplec.

انجام پروژه برنامه نویسی فرترن cfd

انجام پروژه با فلوئنت گمبیت و برنامهنویسی فرترن

به نام خدا با سلام وعرض ادب گروه علمی- پژوهشی مکانیک نوآور در مهرماه سال 1389 باهمکاری. انجام تحقیقات دانشگاهی و دانشجویی در زمینهی شبیهسازی وتحلیل مسائل مکانیک در پایاننامهها،. انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران انجام تمامی پروژه‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک با استفاده از کدنویسی در FORTRAN

تحلیل CFD و دینامیک سیالات محاسباتی

انجام تمامی پروژهای صنعتی، دانشجویی و پایان نامه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در کمترین زمان ممکن و با قیمتی توافقی نرم افزار های پیشنهادی : Fluent,OpenFoam,Matlab کلمات کلید: اوپن فوم، فلوئنت، انجام پروژه دانشجویی، پروژه های صنعتی، تحلیل CFDو دینامیک سیالات محاسباتی

تحلیل CFD و دینامیک سیالات محاسباتی

انجام کلیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی

گروه پژوهشگران آریا ارائه دهنده خدماتی نظیر : انجام کلیه پروژه های دانشجویی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات، صنایع برق ، مکانیک ، عمران، معماری،. انجام تحقیق های دانشجویی و سمینارهای کلاسی انجام پروژه های شبیه سازی، مدل سازی و پیاده سازی با استفاده از نرم افزارهای رشته کامپیوتر و.

انجام کلیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی

آموزش برنامهنویسی فرترن fortran ، CFD

پروژه مکانیکی گروه علمی- پژوهشی مکانیک نوآور در مهرماه سال 1389 باهمکاری جمعی ازدانشجویان. انجام تحقیقات دانشگاهی و دانشجویی در زمینهی شبیهسازی وتحلیل مسائل مکانیک در پایاننامهها،. انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران انجام تمامی پروژه‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک یا اینکه به آدرس فوق ایمیل بزنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.