سیستم آنتی مارتینگل


نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک سیستم آنتی مارتینگل کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

سیستم آنتی مارتینگل

نتایج جستجو برای: بازدهی و تلاطم

تعداد نتایج: 798075 فیلتر نتایج به سال:

مطالعه تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود خستگی در میله کششی بیرونی سیستم فرمان خودرو پژو 405

کلمتا Domos و Familia دراسة لمدلولتها من خلال النصوص الأدبیة فى أواخر عصر الجمهوریة والعصر الأمبراطورى

The effects of whey protein isolate supplement and strength training on weight loss, body composition, strength and muscle hypertrophy سیستم آنتی مارتینگل in overweight young men

1 لوئسم هدنسيون : شناد دشرا يسانشراك هتخومآ هدكشناد ،شزرو يژولويزيف تيبرت ،يشزرو مولع و يندب هاگشناد ناهفصا يكينورتكلا تسپ : [email protected] 2 رايداتسا تيبرت هورگ يندب و مولع دا هدكشناد ،يشزرو ،تايب هاگشناد ناتسدرك 3 شناد هتخومآ سانشراك ي دشرا هدكشناد ،شزرو يژولويزيف تيبرت ،يشزرو مولع و يندب هاگشناد نلايگ 4 شناد دشرا يسانشراك هتخومآ هدكشناد ،شزرو يژولويزي.

The Association between Dietary Acid Load and Cardiovascular Disease Risk among Diabetic Nephropathy Patients

هتفای اه : یم ناشن جیاتن اب هورگ هک دنهد PRAL هلیزوکیلگ نیبولگومه نییاپ %] 5 / 0 ± 7 / 5 لباقم رد % 5 / 0 ± 8 / 7 و 01 / 0 p= [ لیاسا يرت لورسیلگ ] mg/dl 3 / 2 ± 9 / 246 لباقم رد 3 / 2 ± 4 / 257 و 006 / 0 p= [ یلوتسیس راشف ، ] mmHg 7 / 0 ± 6 / 103 لباقم رد mmHg 7 / 0 ± 1 / 106 و 03 / 0 p= [ هورگ هب تبسن يرتمک ياتشان نوخ دنق و نینیتارک ، PRAL دنتشاد رتلااب . Pro:k میقتسم طابترا ه.

Emotional and behavioral problems of single parent vs. two parent children: Imam Khomeini Relief Foundation

* لوئسم هدنسيون : تسراميب ،رفظ ،سردم نا رغصا يلع ) ع ( نفلت : 9 44503395 email: [email protected] فده و هنيمز : هچب رد يناجيه و يراتفر تلاكشم هسياقم شهوژپ نيا زا فده اب ردام يتسرپرس تحت دلاو كت ياه هداوناخ ينيمخ ماما دادما هتيمك رد دلاو ود ياه ) هر ( تسا نارهت . لثم يمئلاع يراتفر تلاكشم زا روظنم زا روظنم و تسا يعامتجا تلاكشم و يراكهزب ،يرگشاخرپ و بارطضا ،يگدرسفا لثم يمئلاع يناجيه .

قیمت گذاری سوآپ های تلاطم و واریانس، برای تلاطم و واریانس های نیم مارکف موضعی

در این پایان نامه یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرایند نیم مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی است در نظر می گیریم.فرض می کنیم قیمت سهام در این بازار از یک حرکت براونی هندسی و تلاطم از یک فرایند نیم مارکف تبعیت کند. ثابت می کنیم این بازار ناکامل است، سپس اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار به دست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ واری.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

بازی های‌ کازینویی و سایت های‌ شرط بندی نیاز بـه انتی ربات های‌ خاص خودرا دارد که ما بـه شما بهترینها رو معرغی کردیم در ادامه سایت برترین بت را دنبال کنید.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟

ربات های‌ شرط بندی سیستم آنتی مارتینگل در حقیقت نوعی از هوش مصنوعی می باشند. البته می توانیم انها را نرم افزارهای هوشمند هم بنامیم. ربات شرط بندی می تواند هر کاربردی داشته باشد، شما هستید که کارایی آن را طرح ریزی می‌کنید. این ربات می تواند هدف ها و برنامه هایی که سازنده آن در نظر گرفته اسـت را پیاده سازی کند. مثلا میتواند یک استراتژی مثل مارتینگل را بدون دخالت انسانی در سایت پیاده سازی کند.

سیستم آنتی مارتینگل آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

ربات های‌ شرط بندی بیشتر از هـمه در میزهای پوکر فعالیت دارند. افراد در میزهای آنلاین پوکر حضور مجازی دارند. کسی انها را نمیبیند، پس لازم نیست که خود شخص بازی کند. او می تواند یک ربات طراحی کند و این ربات مثل یک پوکرباز حرفه ای بازی کند. استفاده از ربات ها در سایت های‌ شرط بندی جرم محسوب میشود. سایت ها بر تمام بخش های‌ خود کنترل 24 ساعته دارند و اکانت های‌ متخلف بلاک میشوند.

بات های شرط بندی چیست ؟‌

بات «Bot» یک نرم افزاری اسـت که برای انجام کارهای خاص و مشخصی برنامه‌ریزی شده‌ اسـت. بات‌ها بـه صورت خودکار کار می‌ کنند. این بدان معناست، که آن‌ها طبق یک دستور العمل خاص کار میکنند. بدون نیاز بـه این که که کاربر انسانی آن‌ها را راه اندازی کند. بـه طور کلی آن‌ها کارهای تکراری را انجام می‌دهند. بات‌ها میتوانند کارها را خیلی سریعتر از هر نیروی انسانی انجام دهند.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

بات‌ها همان ربات‌های‌ بدون بدن هستند.

ربات‌ها دستگاه‌های‌ قابل برنامه‌ریزی هستند

که میتوانند بـه طور خودکار اقداماتی را انجام دهند،

در حالی که بات‌ها برنامه‌هایی هستند که می‌توانند

بـه طور خودکار اقداماتی را انجام دهند. درست اسـت

که زمینه‌های‌ مشترکی بین بات‌ها و ربات‌ها وجود دارد

ولی درست نیست آن‌ها یکسان فرض کنیم.

انواع کدهای اشتباه شرط بندی

کد مخرب‌ بـه برنامه‌هایی مانند ویروس، تروجان، کرم و اسکریپت‌هایی اطلاق می ‌شود. کد مخرب توسط هکرها برای بـه دست آوردن حق دسترسی، جمعآوری کلمات عبور و تغییر لاگ‌‌های‌ بررسی بـه منظور پنهان ‌سازی فعالیت‌های‌ غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌ گیرند. کد مخرب، خودرا در برنامه‌‌های‌ بزرگ‌ تر کپی می ‌کند و آن‌‌ها را تغییر می ‌دهد. کد مخرب معمولاًً طوری طراحی می ‌شود که تشخیص و ردیابی آن مشکل باشد.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

این سیستم هرگونه تلاش بازیکنان را برای استفاده از ربات و یا نرم افزارهای ممنوعه که بر روی روند بازی تأثیر می گذارد، پیدا و مسدود می کند. اگر کاربری از ربات و یا نرم افزارهای ممنوعه استفاده کند، برای اولین بار: کاربر از طرف سایت هشدار دریافت می کند. اما برای دومین بار: کاربر از فعالیت در بخش بازی ها بـه کلی محروم می گردد. همچنین حساب این کاربران بـه طور کلی مسدود میشود.

در سایت های‌ شرط بندی معتبر، تمام بخش ها بـه صورت 24 ساعته کنترل می شوند. شناسایی ربات ها و بات ها آسان اسـت. این مانیتورینگ در سایت های‌ پوکر شدیدتر اجرا میشود. کاربران متخلف اکانت و موجودی خودرا از دست میدهند. طبق قوانین بین المللی قمار آنلاین سایت های‌ می‌توانند بدون اطلاع بـه کاربر متخلف حساب او را برای همیشه مسدود کنند.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

ربات ها می‌توانند پوکر بازی کنند، استراتژی هایی مثل مارتینگل را پیاده سازی کنند. آنها همچنین میتوانند در بازی هایی مانند انفجار بـه طور اتوماتیک در یک ضریب مشخص برداشت کنند. اما آنها نمی توانند سایت ها را هک کنند یا ضریب های‌ شرط بندی را پیش بینی کنند. اکثر ربات هایی که بـه فروش می روند، ربات بازی انفجار هستند که عملا بی فایده می باشند.

آنتی ربات در شرط بندی چه سودی برای ما دارد؟ +‌ اشنایی با بهترین ترفند پیش بینی

کاربران باید بدانند که استفاده از ربات ها کارایی چندانی ندارد. اما میتواند برای کاربر ضرر بزرگی داشته باشد. اکثر شکایات کاربرانی که ادعا میکنند اکانت های‌ شان مسدود شده بـه دلیل همین تخلفات می‌باشد.

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و اما نکته اینجاست که آنها هیچگاه نمی‌گویند که از ربات ها و کدهای مخرب استفاده می کرده اند. بنابراین گول افراد سودجو را نخورید و با یادگیری روش های‌ شرط بندی خودتان سعی کنید برنده باشید.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید

محاسبات درس طرح و اقتصاد مهندسی پروژه دانشجویی فرایند تولید بایودیزل

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

پروژه دانشجویی هست که فرایند تولید بایودیزل هست و قیمت خوراک و محصولات و یوتیلیتی و تجهیزات مورد استفاده رو دارم و میخواهم با استفاده از اکسل و وارد کردن فرمول ها انجام محاسبات طرح نظیر هزینه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه و نقطه ی سر به سر رو انجام بده

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر121169
 • کد پروژه: 104267
 • حداقل قیمت: 100,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
 • مهلت: 4 روز
 • تعداد مشاهده: 438
 • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال سیستم آنتی مارتینگل پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده سیستم آنتی مارتینگل شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • محاسبات درس طرح و اقتصاد مهندسی پروژه دانشجویی فرایند تولید بایودیزل

پروژه درس طرح و اقتصاد مهندسی هست که اطلاعات جامع هزینه ی سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه و هزینه های ثابت و سالیانه و . که نیازهای محاسباتی رو توی یک فایل اکسل در شیت cash

سلام. ۷ تمرین فرایند مارکوفی گسسته هست. تا آخر هفته وقت دارم. نهایتا ۲۰۰ تومان میتونم پرداخت کنم

لطفا در ورد یا لاتکس بنا به راحتی خودتان نوشته شود. تا آخر این هفته لطفا تحویل بدید

یک سوال مربوط به درس فرایند های تصادفی است که خیلی فوری نیاز به کمک در حل آن دارم.مربوط به فرایند های مارتینگل است.

سلام اگه به ترسیم نمودار مونتاژ و نمودار فرایند عملیات تسلط دارید پیشنهاد ارسال کنید

مهلت حل سوال تا 11 امشب

طرح درس روزانه با طرح درس سالانه

کتاب اصول روش های تدریس

طرح درس روزانه با طرح درس سالانه کتاب اصول روش های تدریس

دوتا فایل ضمیمه کردم طبق او انجام دهید

برای انجام یک طرح اقتصاد مهندسی به صورت ارائه در دو فایل پاورپوینت و ورد چقدر هزینه دارد ؟

موضوع : طرح توجیهی تولید قارچ خوراکی

میخواهم داده ها برای سال ۱۴۰۰ باشد. پروژه هست. طرح توج

انجام پروژه کلاسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی

دو کار سیستم آنتی مارتینگل کلاسی دارم مربوط به دو درس از رشته MBA مدیریت عملیات و اصول اقتصاد
مدیریت عملیات به صورت تمرین و اصول اقتصاد به صورت ارائه می باشد
ارائه مربوط به اقتصاد مهم بوده و نیازمند رفرنس

پروژه درسی در رابطه با درس طرح و اقتصاد مهندسی شیمی میباشد

نیاز است ریسرچ پروپوزالی در این زمینه بصورت نوآورانه نوشته شود.

پروژه ی درس سیتم عامل میباشد ، که در خصوص مبحث فرایند و نخ ، و مفاهیم مقدماتی خود سیستم عامل مدد نظر است.

تسلط بر زبان سی پلاس پلاس (c++) و مفاهیم مقدماتی سیستم عامل از اصلی

📑 ابزارهای زیر را برای شرکت "صنایع شیمیایی ایران" با نماد بورسی "شیران" پیاده سازی کرده و نتایج را گزارش نمایید:

1- تجزیه و تحلیل محیطی PESTEL
2- ماتریس ارزیابی عوامل خا

سلام نیازمند مقاله اماده می باشم. لطفا عنوان پژوهش اماده را برای من بفرستید. با تشکر

آموزش روش مارتینگل در فارکس + آموزش ویدیویی 🎥

آموزش روش مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

مارتینگل در فارکس چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

 • استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
 • این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

برای اولین بار، اصل روش مارتینگل در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. به سرعت، در بین قماربازان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرخطر، از توزیع کننده تا معاملات سهام، محبوبیت پیدا کرد.

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، سیستم آنتی مارتینگل نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

 1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ سیستم آنتی مارتینگل دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
 2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
 3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
 4. از دست دادن سه معامله اول، اما برنده شدن در معامله چهارم: سیستم آنتی مارتینگل در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.