معاملات بلوکی در بورس


معاملات بلوکی چگونه انجام می‌شوند؟

ساعد نیوز: سفارش خرید یا فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت را «معامله بلوکی» می‌گویند, که در این مطلب به توضیح آن می پردازیم.

منظور از معاملات بلوکی چیست؟

سفارش خرید یا فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت را «معامله بلوکی» می گویند. این معامله با یک قیمت توافقی معین، میان خریدار و فروشنده، انجام می شود. قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی در معامله بلوکی، رعایت نمی شود. به طور معمول، سرمایه گذاران حقوقی وارد این معاملات می شوند. با توجه به نقد شوندگی سهام، معاملات بلوکی قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. برای جلوگیری از این تاثیرات شدید، خریدار و فروشنده در خارج از سیستم معاملاتی روی قیمت معامله، توافق می کنند. معاملات بلوکی با عنوان «سفارش های بلوکی» هم شناخته می شوند. در ایران، بازار جداگانه ای برای انجام این معاملات ایجاد شده که به آن «بازار بلوک» گفته می شود.

در بیشتر موارد، سرمایه گذاران می توانند سهام و حق تقدم قابل معامله بورسی را در شرایطی که حجم آن حداقل ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی – یا ارزش معامله آن معادل ۲۰ میلیارد ریال – باشد را در بازار معاملات بلوک معامله کنند، البته به شرطی که این پیشنهاد مشمول نصاب های معامله عمده نباشد. حداقل و حداکثر تعداد سهام قابل معامله در معاملات بلوک برای شرکت های فرابورسی نیز به شرح زیر است:
«شرکت هایی که تعداد سهام پایه آن ها بـیش از سه میلیـارد سهم باشد، بزرگ تر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد تعداد سهام پایه و برای شرکت هایی کـه تعداد سهام پایه آن ها کمتر یا مساوی سه میلیارد سهم باشد، بزرگ تر یا مساوی یک و کمتر از پـنج درصـد تعداد سهام پایه و این مقدار باید کوچک تر از سازوکار معاملات عمده باشد.» ساعت آغاز، خاتمه و طول هر جلسه معاملاتی مانند بازار عادی است. دامنه نوسان مجاز قیمت نیز مانند بازار معاملات خرد است. قیمت مرجع روزانه برای بازار معاملات بلوک، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادی است. سایر شرایط معاملات بلوک، مشابه معامله در نماد اصلی است. وقتی نماد معاملاتی سهم در بازار عادی متوقف باشد، نماد معاملاتی سهم در بازار بلوک نیز متوقف خواهد بود. معاملات در بازار بلوک در نمادی مجزا از معاملات بازار عادی صورت می گیرد و در محاسبه قیمت پایانی و شاخص های فرابورس لحاظ نمی شود. در بازار بلوک، فقط سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد معاملاتی گروهی در این بازار مجاز نیست.

معاملات بلوکی چگونه انجام می شوند؟

ابتدا پیشنهاد خرید یا فروش توسط کارگزار مربوطه در سامانه معاملات بلوک با قیمت معین ثبت می شود. کارگزار پذیرنده پیشنهاد، قیمت پیشنهادی را در سامانه را می پذیرد. درصورتی که پیشنهاد فروش «با امکان تسویه خارج از پایاپای» باشد، کارگزار پذیرنده پیشنهاد فروش، می تواند پیشنهاد ارائه شده را با یکـی از شروط «صرفاً خارج از پایاپای» یا «نقدی و خارج از پایاپای» بپذیرد. درصورتی که روش تسویه پیشنهاد فروش ارائـه شـده «صـرفاً نقـدی» باشد، سفارش های تطبیق یافته جهت تائیـد بـه بـورس / فرابـورس ارسـال می شود. در صورتی که روش تسـویه پیشـنهاد فـروش ارائـه شـده، «بـا امکـان تسویه خارج از پایاپای» باشـد، درخواسـت کـارگزار پذیرنده پیشـنهاد، برای کارگزار پیشنهاد دهنده فـروش ارسـال می شود. در ایـن صـورت حالت های زیر ممکن است اتفاق بیفتد:
در صــورت تائیــد تســویه خــارج از پایاپــای توســط کــارگزار پیشنهاد دهنده فروش، سفارش تطبیق یافته با عنـوان تسـویه خـارج از پایاپای به بورس/ فرابورس ارسال می شود.
در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـای توسـط کـارگزار پیشنهاد دهنده فروش، به شرط این که کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد، شرط «نقدی و خارج از پایاپای» را پذیرفتـه باشـد، معاملـه بـا عنـوان تسویه نقدی جهت تائید به بورس/ فرابورس ارسال می شود.
در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـای توسـط کـارگزار پیشنهاد دهنده فروش، به شرط این که کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد، شرط «صرفاً خارج از پایاپای» را پذیرفته باشد، درخواست کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد رد می شود و پیشـنهاد فـروش، مجـدداً در سـامانه معاملات بلوک ثبت می شود.
در صورت عدم مغایرت سفارش های تطبیق یافته با قـوانین و مقـررات، بورس/ فرابورس معامله را تائیـد می نماید و سـفارش هـای تطبیـق یافتـه جهت انجام معامله و ثبت نهـایی بـه سـامانه معـاملات ارسـال و در نمـاد معاملاتی مربوط به بازار بلوک ثبت می شود.

چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده معاملات بلوکی باید به سایت مدیریت فناوری بورس مراجعه کنید. در دیده بان این سایت، نمادهایی که کنارشان عدد «۲» زده شده، یعنی معامله بلوکی روی آن ها صورت گرفته است؛ مثلا ونیکی ۲٫

آیا ارزش معاملات بلوکی در ارزش معاملات کل بازار اثر دارد؟

ارزش کل معاملات شامل ارزش معاملات خرد، بلوک و عمده است. برای به دست آوردن ارزش معاملات خرد بازار، لازم است از ارزش کل معاملات، ارزش معاملات بلوک و عمده را کسر کنیم تا ارزش خالص خرد حاصل شود.

آیا معامله بلوکی باعث رشد قیمت سهم می شود؟

وقتی روی یک نماد، معامله بلوکی انجام می شود، سهامداران انتظار رشد قیمتی را خواهند داشت. دلیل آن این است که در بیشتر موارد، قیمت بلوک معامله شده بالاتر از قیمت خود سهم روی تابلو است. همین موضوع می تواند بر تقاضای سهم اثر بگذارد و باعث رشد قیمتی آن شود. به عنوان مثال اگر ملی مس ایران، عرضه کننده بلوک باشد و قیمت مدنظر برای فروش از قیمت تابلو بالاتر باشد، سهم فملی، مورد توجه قرار گرفته و رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد. معمولا با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از تابلو، معاملات سهم با موجی از تقاضا همراه خواهند شد، حتی اگر معامله بلوکی صورت نگیرد. تاثیر یک معامله بلوکی بر قیمت تابلوی یک سهم در دو حالت می تواند معقول باشد:
حالت اول: با انجام معاملات بلوکی، تغییر مدیریتی در آن شرکت اتفاق بیفتد. به عبارتی یا اندازه بلوک بالاتر از ۵۰ درصد باشد یا خریدار بتواند با مالکیت آن سهم، صاحب کرسی مدیریتی شود. بر این اساس و با توجه به سیاست های سهامدار جدید که در روند فعالیت آتی شرکت تاثیر گذار است، قیمت سهم در بازار افزایش می یابد.
حالت دوم: خریداری به دنبال بلوک است که برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت مدیره با کسری سهم مواجه است و به هر قیمتی می خواهد سهم را از بازار جمع آوری نماید. این اقدام سهامدار باعث رشد قیمتی سهم خواهد شد.

مسیر تکراری بورس

در پایان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران شاهد افت شاخص به میزان 368 واحد بودیم که این امر باعث شد شاخص کل بورس به رقم 76‌‌هزارو 766 واحد برسد. ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران بالغ بر دوهزار‌و 110 میلیارد ریال شد که ناشی از دست‌به‌دست‌شدن چهارمیلیاردو 235‌ میلیون سهم و اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در معاملات روز یکشنبه شاهد بازگشایی دو نماد از دو گروه مختلف بودیم. اولین نمادی که بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص بورس گذاشت، رمپنا بود که خود به‌تنهایی باعث افت 284 واحدی شاخص بورس شد. نماد دیگر پالایشگاه نفت تهران بود که هم‌زمان با شفاف‌سازی این شرکت درباره پیش‌بینی سود هر سهم سال‌های مالی 95 و 96 شاهد بازگشایی این نماد با نوسان 16‌درصدی بودیم که با تأثیر مثبت 132‌واحدی بر شاخص بورس همراه شد. از نکات جالب توجه در بازگشایی این نماد به یکباره صف‌فروش‌شدن آن در قیمت 2.470 ریال بود. از دیگر نمادهایی که باعث افزایش شاخص بورس شد، می‌توان از بزرگانی مانند فارس و همراه اول نام برد که به ‌ترتیب 16 و 19 واحد بر شاخص کل تأثیر گذاشتند؛ اما امروز در بازار دوم بورس تهران شاهد معاملات بلوکی بودیم که شاید کمکی به رمق بی‌جان حجم و ارزش معاملات کرد که مهم‌ترین نماد معامله‌شده در این بازار، معامله 50‌ میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش بیش از 110‌ میلیارد ریال از سوی سهام‌دار عمده این شرکت بود. آنچه در معاملات روز گذشته بورس بیشتر جلب توجه کرد، کاهش فشار فروش سهام و جذاب‌شدن قیمت‌ها در بیشتر سهام شرکت‌هاست؛ به‌طوری‌که فعالیت نوسان‌گیران بازار بر روی برخی سهم‌های کوچک بازار مشهود است و این گروه از معامله‌گران مانند روزهای گذشته به دنبال افزایش قیمت در این نمادها هستند. در هفته‌های اخیر در تالار شیشه‌ای شاهد معاملات کم‌رمق و کم‌حجم در اغلب نمادهای معاملاتی و خروج یا بی‌تحرکی اکثر فعالان بازار سرمایه هستیم و علت را می‌توان در کمبود نقدینگی بازار جست‌وجو کرد. این امر سبب بروز رخوت و به‌نوعی بی‌حوصلگی سهام‌داران شده است. البته به لطف برخی معاملات بلوکی بین حقوقی‌های فعال در بازار، شاهد افزایش نسبی حجم و ارزش معاملات هستیم.

در پایان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران شاهد افت شاخص به میزان 368 واحد بودیم که این امر باعث شد شاخص کل بورس به رقم 76‌‌هزارو 766 واحد برسد. ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران بالغ بر دوهزار‌و 110 میلیارد ریال شد که ناشی از دست‌به‌دست‌شدن چهارمیلیاردو 235‌ میلیون سهم و اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در معاملات روز یکشنبه شاهد بازگشایی دو نماد از دو گروه مختلف بودیم. اولین نمادی که بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص بورس گذاشت، رمپنا بود که خود به‌تنهایی باعث افت 284 واحدی شاخص بورس شد. نماد دیگر پالایشگاه نفت تهران بود که هم‌زمان با شفاف‌سازی این شرکت درباره پیش‌بینی سود هر سهم سال‌های مالی 95 و 96 شاهد بازگشایی این نماد با معاملات بلوکی در بورس نوسان 16‌درصدی بودیم که با تأثیر مثبت 132‌واحدی بر شاخص بورس همراه شد. از نکات جالب توجه در بازگشایی این نماد به یکباره صف‌فروش‌شدن آن در قیمت 2.470 ریال بود. از دیگر نمادهایی که باعث افزایش شاخص بورس شد، می‌توان از بزرگانی مانند فارس و همراه اول نام برد که به ‌ترتیب 16 و 19 واحد بر شاخص کل تأثیر گذاشتند؛ اما امروز در بازار دوم بورس تهران شاهد معاملات بلوکی بودیم که شاید کمکی به رمق بی‌جان حجم و ارزش معاملات کرد که مهم‌ترین نماد معامله‌شده در این بازار، معامله 50‌ میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش بیش از 110‌ میلیارد ریال از سوی سهام‌دار عمده این شرکت بود. آنچه در معاملات روز گذشته بورس بیشتر جلب توجه معاملات بلوکی در بورس کرد، کاهش فشار فروش سهام و جذاب‌شدن قیمت‌ها در بیشتر سهام شرکت‌هاست؛ به‌طوری‌که فعالیت نوسان‌گیران بازار بر روی برخی سهم‌های کوچک بازار مشهود است و این گروه از معامله‌گران مانند روزهای گذشته به دنبال افزایش قیمت در این نمادها هستند. در هفته‌های اخیر در تالار شیشه‌ای شاهد معاملات کم‌رمق و کم‌حجم در اغلب نمادهای معاملاتی و خروج یا بی‌تحرکی اکثر فعالان بازار سرمایه هستیم و علت را می‌توان در کمبود نقدینگی بازار جست‌وجو کرد. این امر سبب بروز رخوت و به‌نوعی بی‌حوصلگی سهام‌داران شده است. البته به لطف برخی معاملات بلوکی بین حقوقی‌های فعال در بازار، شاهد افزایش نسبی حجم و ارزش معاملات هستیم.

معاملات بلوکی در بورس

در این نوع معاملات تعداد زیادی از سهام شرکت در یک قیمت و یک ساعت معامله می شود که معمولا با حجم زیادی همراه است این معاملات تاثیری روی قیمت سهام ندارد و به صورت جداگانه و با یک سیستم جداگانه معمولا بین حقوقی ها انجام می شود و برای دیدن این نوع معاملات: در دیده بان بازار هر سهمی که جلو نمادش 2 داشته باشد معاملات بلوکی انجام داده است.

معاملات بلوکی در بورس

معاملات بلوکی در بورس

اگر با فیلتر نویسی آشنا باشید با کد زیر می توانید نماد های دارای معاملات بلوکی را سریع تر پیدا کنید:

خب حالا معاملات بلوکی به چه درد ما میخوره ؟

در تابلو یک سهم وقتی ما به ارزش معاملات نگاه می کنیم و میخواهیم تصمیمی برای خرید و فروش بگیریم اول باید معاملات بلوکی از ارزش معاملات کم کنیم تا تحلیلی که مثلا بر اساس تابلوخوانی می خواهیم انجام بدیم درست باشه.

و نکته بعدی اینه که اگر قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت فعلی سهم باشد یک نشانه مثبت برای خرید سهم می باشد و اگر معاملات بلوکی قیمتی کمتر داشت برعکس این اتفاق خواهد افتاد.

معاملات بلوکی هدفمند ممنوع است

رئیس سازمان بورس بار دیگر بر ممنوع بودن معاملات بلوکی تاکید و اعلام کرد: با افرادی که معامله بلوکی اغوا کننده و گمراه کننده می کردند، برخورد شده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، شاپور محمدی گفت: اگر متوجه شویم معاملات بلوکی انجام می شود ، مانع خواهیم شد و پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: معاملات "نماد 2" از بازار سرمایه حذف شد و دیگر این معاملات وجود ندارد.

وی افزود: می توانیم مجازات و جریمه کنیم ولی نمی توانیم نام این اشخاص را اعلام کنیم.

محمدی افزود : معامله بلوکی در دنیا کنار گذاشته نشده است اما معامله بلوکی که به قصد تغییر قیمت و انحراف در قیمت ها انجام شود، درست نیست.

سفارشی که برای فروش یا خرید بخش بزرگی از یک نوع اوراق بهادار نظیر سهام یک شرکت ثبت می‌ شود، معامله بلوکی نام دارد. معاملات بلوکی شامل تعداد زیادی از سهام یا اوراق مشارکت است که با یک قیمت تعیین شده بین طرفین خریدار و فروشنده خارج از بازارهای بورس یا فرابورس، برای کاهش تأثیر چنین معامله بزرگی بر قیمت جاری سهام در بازار انجام می‌شود.

معاملات کد به کد در بورس یعنی چی؟ حقوقی به حقیقی!

معاملات کد به کد در بورس

در بازار بورس ایران کسانی که سرمایه زیادی در دست دارند معمولا تعیین کننده میزان عرضه و تقاضا و در معاملات بلوکی در بورس نتیجه قیمت سهم‌ها هستند. این سهام‌داران که به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند با یک هدف خاص، با ایجاد شوک در بازار باعث تغییر روند رشد سهام یا ارزش یک سهم می‌شوند.

بنابراین یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم، شناسایی معاملات کد به کد در بورس است. درک و شناسایی معاملات کد به کد و تاثیرات آن بر قیمت سهم، برای سرمایه گذاران بسیار مهم و ضروری است و آن‌ها را چند قدم از کسانی که از معاملات کد به کد در بورس اطلاعاتی ندارند جلوتر می‌اندازد. پس با کسب اطلاعات بیش‌تر از این روش، با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری پرداخته و سود بیش‌تری به دست بیاورید.

معاملات کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس

سهام‌داران به دو شکل حقیقی و یا حقوقی در بازار بورس ایران به فعالیت می‌پردازند و هر کدام دارای یک کد بورسی منحصر به فرد می‌باشند. هر فرد حقیقی فقط با یک کد معاملاتی می‌تواند در بورس سرمایه گذاری کند در حالی که سهام‌داران حقوقی ممکن است از چندین کد حقیقی برای انجام معاملات خود استفاده کنند. یک کارمند بورس با مشاهده کد معاملاتی هر کس، به راحتی حقیقی و یا حقوقی بودن سهام‌دار را تشخیص می‌دهد.

بنابراین به بیان ساده، معاملات کد به کد در بورس به معنای این است که فرد یا افرادی با کدهای معاملاتی مشخص، هم در بخش خرید و هم در بخش فروش پیشنهاد ارائه دهند. کد به کد کردن فقط توسط سهامداران حقوقی انجام نمی‌شود بلکه معاملات بلوکی در بورس یک کد حقیقی هم می‌تواند برای رسیدن به هدف خاصی، روش کد به کد را انجام دهد.

دلیل انجام معادلات کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس که یک امر عادی بوده و به دفعات انجام می‌شود، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  • جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در آن که باعث قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم می‌شود.
  • جابجایی سهم برای شروع یک حرکت منفی در آن که سبب قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم می‌شود.
  • فریب دادن خریداران و فروشندگان سهم با گمراه کردن آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی معاملات کد به کد در بورس

در معاملات روزانه بورس، زمانی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاص به سرعت و به صورت غیر عادی افزایش یابد، به احتمال زیاد معاملات کد به کد رخ داده است. برای شناسایی این تغییرات، علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال در سایت‌های کارگزاری، شما می‌توانید با استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به تابلو خوانی بورس، رفتارشناسی و روان‌شناسی آن بپردازید. تحلیل و رفتارشناسی سهم یکی از مهم‌ترین مراحل سرمایه گذاری و انجام معاملات است که بدون آن هیچ وقت به سود قابل توجهی نخواهید رسید.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقیقی به حقوقی و حقوقی به حقوقی می‌شود. هر کدام از این معاملات کد به کد در بورس با هدف خاصی انجام می‌شود و تاثیر به سزایی در ارزش سهام دارند. انواع معاملات کد به کد در بورس از نظر تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم عبارت‌اند از:

انواع معاملات کد به کد در بورس

سیگنال خرید

سرمایه گذاران از طریق فروش از طریق کد به کد حقوقی به حقیقی در محدوده‌های حمایتی باعث ایجاد سیگنال خرید که هدف آن، حرکت رو به رشد در سهم است، می‌شوند. این نوع معاملات کد به کد در بورس، بهترین حالت کد به کد به شمار می‌رود.

محدوده‌های حمایتی یا همان حمایت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال تقاضا به قدری قوی است که باعث می‌‎شود از کاهش قیمت جلوگیری شود. در سطح حمایت از سرمایه گذاران انتظار می‌رود به خرید سهم تمایل بیش‌تری نشان دهند و از فروش خودداری کنند. لازم به ذکر است که محدوده حمایتی دائمی نبوده و امکان شکست در آن وجود دارد.

سیگنال فروش

سرمایه گذاران با فروش با استفاده از کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی، باعث ایجاد سیگنال فروش سهم که هدف آن خالی کردن و فروش سهم است می‌شود.

محدوده‌های مقاومتی یا همان مقاومت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال فروش و عرضه به قدری قوی است که باعث می‌شود از افزایش بیش‌تر قیمت جلوگیری شود. در این سطح از سرمایه گذاران انتظار می‌رود که تمایل بیش‌تری به فروش داشته و از خرید خودداری کنند. توجه داشته باشید که محدوده مقاومتی مانند محدوده حمایتی دائمی نیست و در آن امکان شکست وجود دارد.

خرید و فروش با کد حقوقی

سرمایه گذاران حقوقی معمولا در محدوده‌های حمایتی با کد به کد حقوقی باعث افزایش اهمیت سطح حمایتی آن سهم می‌شوند اما این حرکت خیلی تاثیر خاصی در روند بازار ندارد

خرید و فروش با کد حقیقی

سرمایه گذاران حقیقی در محدوده‌های مقاومتی سهم با معاملات کد به کد حقوقی در بورس باعث افزایش همین موقعیت مقاومتی در سهم شده اما تاثیر خاصی در ارزش آن سهم نمی‌گذارد.

بهترین زمان برای معاملات کد به کد

بهترین زمان برای معاملات کد به کد

زمانی که یک سهم همه شرایط لازم برای رشد و افزایش قیمت را دارا باشد، بهترین زمان برای انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی است. در این حالت سرمایه گذار حقوقی با کد‌های حقیقی زمانی که سهم در کف حمایتی مهم قرار دارد، با فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید همان سهم با کد حقیقی، از سهام خود سود برده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.