ارزش معاملات چیست؟


بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.

روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.

یافته‌ها: ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت‌های بررسی شده داشته اما تأثیر این ویژگی‌ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی‌معنا مشاهده شده است. صرفاً دقت پیش‌بینی مدیریت دارای تأثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش‌بینی و کوته-بینی مدیریت تأثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تأثیرگذاری بر ارزش‌ معاملات‌ مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تأثیرگذاری بر حجم معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی‌های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفاً کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته‌بینی، خوش‌بینی و استقلال هیأت مدیره دارای تأثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی‌های مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده‌اند.

دانش‌افزایی: برای نخستین بار با استفاده از روش‌های ‌داده‌کاوی به بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین ویژگی‌های ‌مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی، تأثیر ویژگی‌های ‌مدیریت بر سایر متغیر‌های مالی از جمله بازده‌ خاص ‌سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ارزش معاملات چیست؟ ریزش قیمت سهام و. مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • ارزش معاملات سهام
  • حجم معاملات سهام
  • روش‌های داده‌کاوی
  • سوگیری
  • ویژگی‌های مدیریت

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on the Value and Volume of Stock Transactions; with an Emphasis on Data Mining Methods

نویسندگان [English]

  • afsaneh delshad 1
  • Reza tehrani 2

2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran

Objective:The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.

Methods:after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model ارزش معاملات چیست؟ and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.

Results:management characteristics had a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.

Conclusion:Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.

Contribution:ارزش معاملات چیست؟ for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.

حجم معاملات چیست و چه تاثیری بر حرکت نماد دارد؟

خبرگزاری بازار قصد دارد سلسه مباحث آموزشی را تحت عنوان آموزش های بورسی به مخاطبان ارائه کند.که در این قسمت با حجم معاملات و تاثیر ان بر حرکت نمادها می پردازیم.

وحید بلالی؛ خبرگزاری بازار_ به علت اقبال زیاد مردم به بازار سرمایه و وجود افراد تازه وارد در این فضا خبرگزاری بازار قصد دارد سلسه مباحث آموزشی را تحت عنوان آموزش های بورسی به مخاطبان ارائه کند، در این سلسله مباحث به آموزش های بنیادی ،تکنیکال و تابلوخوانی خواهیم پرداخت، در اول عناوین مهم بورسی را بیان خواهیم کرد:
حجم معاملات
حجم معاملات تنها با قدرت و تضعیف روند ارتباط مستقیم دارد، اگر حجم معامله ای بیش از سه تا پنج برابر افزایش یا کاهش پیدا کند می گوییم تغییر چشمگیری رخ داده است، اگر روند قیمتی مثبت بوده و حجم نیز رو به افزایش باشد مشکلی نداشته و اتفاقا بسیار مناسب نیز بوده و ممکن است تا روزهای زیادی سهم را در محدوده صف خرید قفل کند.

اگر روند افزایشی بوده ارزش معاملات چیست؟ و حجم کاهشی باشد نشان دهنده آغاز تغییرات به سمت منفی بوده و ممکن است به سرعت با واگرایی بازار مواجه شده و روند مثبت به منفی تغییر کند، در نتیجه مولفه حجم بسیار اساسی بوده و می توان از آن به عنوان یک عامل تعیین کننده یاد کرد.

در روندهای منفی نیز باید صبر کرد تا حجم معاملات به کمترین حد خود برسد، وقتی حجم معاملات در یک روند منفی کاهشی شد احتمال تغییر روند به مثبت بسیار قوت خواهد گرفت،تشخیص این موضوع که حجم معاملات چگونه می تواند به ما کمک کند بسیار مهم است، چرا که در ایران با پدیده صف خرید و فروش مواجه هستیم که در هیچ بازار بورس دنیایی این پدیده را شاهد نخواهیم بود، محدود بودن دامنه نوسان به پنج درصد و محدودیت حجم مبنا در معاملات دو نکته ای است که می تواند محاسبات یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس ایران را دچار مشکل کند.

روند چیست؟

برای اینکه بتوانیم روند منفی یا مثبت و نقش حجم را در معاملات بررسی کنیم ابتدا نیاز به تعریف روند داریم، روند عبارت است از سه روز متوالی افزایش یا کاهش، اگر بیش از سه روز متوالی بازار صعودی بود می گوییم روند سهم مثبت و اگر سه روز متوالی قیمت سهام کاهشی بود می گوییم روند کاهشی پیدا کرده است، در غیر این صورت روند نوسانی را در پیش گرفته که ممکن است یک روز مثبت و روز دیگر منفی باشد.

تصور کنید در روند مثبت قرار داریم اگر در روزی که سهم کاهشی شد حجم معاملات نیز سه تا پنج برابر افزایشی شد می تواند اولین نشانه از تغییر روند به منفی باشد و باید در آن روز بازار را به دقت رصد کرد، همین عامل در روند منفی نیز صدق کرده و ممکن است روند به مثبت تغییر پیدا کند.

سطح مقاومت و حمایت

در روندهای مثبت یا منفی باید سطح های حمایت یا مقاومت را شناسایی کرده تا بتوان آن روند را تشخیص داد، سطح حمایتی نقطه ای است که سهم را حمایت کرده و اجازه ریزش بیش از آن مقدار را نمی دهد، سطح مقاومتی نیز نقطه ای است که هر وقت سهم به آن قیمت می رسد با بازگشت به عقب مواجه شده و به عبارتی برای صعود مقاومت کرده و تن به صعود نمی دهد، پیدا کردن سطح حمایتی و مقاومتی می تواند کمک به سزایی معامله گر کرده تا بتواند بهترین تصمیم را بگیرد.

ارزش معاملات انجام شده در بورس و فرابورس

جلسه معاملاتی روز آخر هفته در حالی پیگیری شد که حجم و ارزش معاملات نسبت به جلسه معاملاتی قبل جهش عمده داشت و ارزش کل معاملات دو بازار بورس و فرابورس به ۱۳۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش سرویس بورس مشرق، معاملات دو بازار بورس و فرابورس امروز به سیر روند نزولی خود که از ابتدای هفته آغاز شده بود پایان داد و شاخص کل در نهایت بعد از افت و اخیز بسیار توانست بیش از ۹ هزار واحد به ارزش خود اضافه کند و ارزش معاملات چیست؟ شاخص کل هم‌وزن نیز ۱۰۶ واحد افزایش یافت. ارزش معاملات دو بازار بورس و فرابورس امروز به ۱۳۶۰۰ میلیارد تومان جهش کرد.

نمادهای تاثیرگذار امروز در بازار بورس

در میان صنایع برتر بازار امروز بیشترین حجم معاملات از آن گروه خودرو با جابجایی بیش از ۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون سهم بود. گروه بانکی با جابجایی ۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون سهم رده دوم را از آن خود کرد و گروه فلزات اساسی با معامله ۳۲۱ میلیون و ۸۷۲ هزار سهم گروه سوم بازار از نظر حجم معاملات بود. همچنین بیشترین ارزش معاملات بازار امروز از آن گروه خودرو با بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان شد و بانک‌ها و فلزات اساسی به ترتیب با بیش از ۶۰۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیارد تومان رده دوم و سوم بازار بودند.

در بازار بورس امروز ۹۳۵ هزار و ۲۸۱ معامله صورت گرفت و در این معاملات نزدیک به ۱۰ میلیارد سهم جابجا شد. ارزش معاملات بازار بورس امروز بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان بود. نمادهای فملی، کگل و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

در بازار فرابورس نیز ۴۰۶ هزار و ۲۰۷ معامله صورت گرفت و در این معاملات ۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون سهم جابجا شد. ارزش معاملات فرابورس امروز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بود. نمادهای آریا، کگهر و هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص کل گذاشتند.

تفاوت ارزش معاملاتی با قیمت روز املاک

برای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک همواره از ارزش معاملاتی املاک استفاده می گردد.

ارزش معاملاتی املاک کمتر از مبلغ معامله و قیمت روز املاک و به صورت درصدی از آن می باشد .

تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک شامل نمایندگان شورای شهر سازمان ثبت وزارت راه و سازمان امور مالیاتی و به صورت درصدی از مایانگین روز ارزش معاملاتی املاک می باشد .

مواد 59 و 64 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده ۶۴ -تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات ارزش معاملات چیست؟ امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ ارزش معاملات چیست؟ -در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیـأت وزیـران یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.۱

حروف M و B در بورس به چه معناست؟ + ویدیو

ریال یا تومان

در بازار بورس قیمت‌ها به ریال است یا تومان ؟ اگر پیش از این تجربه حضور در بازار بورس را نداشته اید، احتمالا در خصوص ریالی یا تومان بودن قیمت ها در این بازار، سوالاتی در ذهن شما است. در ادامه مطالب آموزش بورس سایت مرجع اقتصادی در خدمت شما هستیم. شما هم احتمالا حروف M و B را در تابلوی بورس مشاهده کرده اید.

در این مقاله می خوانیم :

الف) قیمت ها در بازار بورس به ریال است یا تومان ؟

ب) حروف M و B در بورس به چه معناست ؟

لازم به ذکر است که مانند تمام معاملات رسمی کشور و اتفاقی که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می افتد، قیمت ها در بازار بورس و دنیای خرید و فروش سهام نیز به شکل ریالی دنبال می شود.

الف) قیمت ها در بازار بورس به ریال است یا تومان ؟

همان طور که گفتیم؛ قیمت ها در بازار بورس به شکل ریالی هستند و تمامی اعداد قیمتی نیز با همین واحد پول نشان داده می شوند. زمانی هم که شما برای خرید یا فروش سهام خود، تعداد سهم و قیمت مورد نظر را به شکل اینترنتی در درگاه کارگزاری وارد می سازید، باید قیمت ها را با دقت و به ریال درج کنید.

البته به همین موازات عدد قدرت خرید سهامدار (یعنی میزان پولی که در حساب کارگزاری به امانت دارد)، به ریال نشان داده خواهد شد. به همین ترتیب، قیمت پایانی، قیمت دیروز، ارزش معاملات، آستانه قیمتی و … نیز با واحد ریال در صفحه اطلاعات مربوط به یک سهام مشخص، درج می شوند. اگر به صف خرید و فروش نیز نگاه کنید، قیمت ها با واحد ریالی به نمایش درآمده اند.

ب) حروف M و B در بورس به چه معناست ؟

اگر به بخش ارزش معاملات یا حجم معاملات نگاه کنید، با حروف M و B روبرو خواهید شد. این حروف اختصاری نشانه چه هستند؟

قیمت سهام

لازم به توضیح است که حرف B، معادل با میلیارد است. همچنین حرف M، به عنوان نماد میلیون به کار برده می شود.

ویدئو آموزشی :

به این صورت اگر حجم معاملات مربوط به سهم X، معادل 78.53 M نشان داده شود، به این معناست که حجم معاملات آن 78.53 میلیون بوده است. در همین شکل، اگر ارزش معاملات سهم X نیز 790 B باشد، به آن معنا است که ارزش معاملات این سهام 790 میلیارد ریال بوده است.
برای هر سهام، می توانید به اطلاعات مختلفی دسترسی داشته باشید.. به طور نمونه قیمت آستانه فردا به شما کمک می کند که پیش بینی مشخصی از شکل قیمت گرفتن سهام مورد نظر در روز آینده داشته باشید.

به طور کلی در صفحه هر نماد در سایت tsetmc.com می توانید با کلیک کردن بر نماد اختصاصی هر سهام ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان های مختلف، اطلاعات کاملی درباره آن را مشاهده نمایید. برای اطلاع از قیمت آن سهام، لازم است که روی قیمت پایانی تمرکز داشته باشید. به خاطر بسپارید که قیمت پایانی، بهترین معیار برای رصد کردن نرخ یک سهام است، زیرا این آخرین قیمت می تواند تمامی نوسانات لحظه ای را مشاهده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.