استراتژی های غیر جهت دار


عدم تحلیل واقعگرایانه می تواند به تصمیم گیری های غلط ختم شود و در نتیجه کل استراتژی ناقص باقی بماند. ماشین استراتژی مانند یک موتور پیچیده است که باید تمامی قسمتهای آن با هماهنگی با یکدیگر باشند، درغیر این صورت عمل نخواهد کرد. دکتر مهدی جباریان

مقاله کنفرانس
استراتژی های موجود و مورد انتظار صنعت بیمه جهت بهینه سازی ارائه خدمات آن صنعت

چکیده:
بیمه با پرداختی تحت عنوان حق بیمه توسط مشتری، برای دوره زمانی مشخص و به منظور حفاظت از سرمایه ها در مقابل خطر موضوعیت می یابد. آمار و اطلاعات موجود حاکی از آن است که نفوذ بیمه در کشور حتی پایین تر از کشور های در حال توسعه است که نشان از استراتژی های غیر جهت دار توسعه نیافتگی بیمه در کشور و عدم استقبال از آن می دهد. به نظر می رسد، استراتژی ها و راهکار های مورد استفاده و موجود در این صنعت، تامین کننده اهداف مشتری نیست. در این پژوهش بر آن شدیم تا در استراتژی های موجود باز نگری به عمل آورده، از طریق مطالعات تطبیقی، استراتژی های تعدادی از شرکت های بیمه دنیا را استخراج نموده و با نظر خواهی از صاحب نظران صنعت بیمه کشور، استراتژی هایی جهت آن صنعت تدوین و تفاوت بین استراتژی موجود و مورد انتظار را مشخص نماییم. بنا بر این با مطالعه مبانی نظری پژوهش یک فرضیه اصلی و پیرو آن چهار فرضیه فرعی تدوین شد. با مطالعات کتابخانه ای متون و ادبیات پژوهش و نیز همکاری خبرگان پرسشنامه ای بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت تدوین و در اختیار روسای ادارات کل و بالاتر بیمه مرکزی و شرکت های بیمه قرار گرفت و به این وسیله داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، پس از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص شد که توزیع داده ها نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. در نتیجه از آزمون آماری T زوجی جهت بررسی ارتباط بین وضعیت موجود و مورد انتظار استراتژی ها و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان همبستگی استفاده شده است. در هر مورد ضریب همبستگی برای نشان دادن میزان وابستگی بین دو وضعیت بررسی شد، که در سطح معنی دار ی مشخص نشان می دهد که استقلال بین دو عامل وجود دارد . در هر فرضیه آزمون تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت موجود و مورد انتظار نیز با مقدار آماره t صورت گرفت که با درجه آزادی مشخص و سطح معنی داری برابر صفر نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو وضعیت وجود دارد.

استراتژی های تولید محتوا در اینترنت

آمار های ارائه شده در طی سال های اخیر اهمیت تولید محتوا در اینترنت را نشان می دهد. و چیدمان یک استراتژی ویژه در جهت پیشبرد اهداف بازاریابی در مورد.

استراتژی های تولید محتوا در اینترنت

استراتژی های تولید محتوا در اینترنت

منتشر کننده رایا مارکتینگ

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش از 7000 استراتژی های غیر جهت دار نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

تقریبا 90 درصد از کسب و کارها در حال حاضر از تولید محتوا در اینترنت برای تولید لینک‌‌های ورودی در جهت کنترل و هدایت کاربران به سمت خود، استفاده می‌کنند. هدف تمامی شرکت ها اثبات کسب و کارشان به لطف تولید محتوا در اینترنت است. با رشد این حوزه، بازاریابی به این شیوه، طی هر سال جدید تغییرات محسوسی می یابد.

آمار های ارائه شده در طی سال های اخیر اهمیت تولید محتوا در اینترنت را نشان می دهد. و چیدمان یک استراتژی ویژه در جهت پیشبرد اهداف بازاریابی در مورد کسب و کار مذکور باید در وهله اول صورت پذیرد. چرا که اکثر افراد بعد از ورود به این حوزه، بیش از پیش به یادگیری بهتر و بیشتر در مورد آن ترغیب می شوند. وبلاگ نویسی، تولید پادکست، ضبط ویدیو زنده، و غیره، به رساندن پیام شرکت و کسب و کار شما به شیوه‌ای که ارزشمند، دارای بار آموزشی و غنی برای مخاطبان است، کمک می‌کند.

آماده سازی محتوا یکی از مراحل مهم استراتژی محتوا-رایامارکتینگ-اینفوگرافیک

آماده سازی محتوا یکی از مراحل مهم استراتژی محتوا

تولید محتوا بخش کوچکی از فرآیند است و استراتژی های غیر جهت دار ابتدا آماده سازی محتوا است. قبل از ایجاد هر نوع محتوا، مهم است که واقعاً برای کار پیش رو آماده شوید تا بتوانید به آرامی به مراحل بعدی فرآیند نزدیک شوید و دقیقاً بدانید که قصد شما از تولید محتوا چیست و چگونه برنامه ریزی می کنید که محتوا را زنده کنید.

برخی از مراحل آماده‌سازی که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم، وظایفی هستند که باید یک بار در نظر بگیرید و سپس می‌توانید آن‌ها را برای هر محتوایی که در آینده ایجاد می‌کنید اعمال کنید. هدف نهایی مرحله آماده سازی این است که اطمینان حاصل شود که هر قطعه محتوایی که ایجاد می کنید با برند کلی شما سازگار است و با پیمودن مراحل آماده سازی می توانید محتوا را کارآمدتر و بدون زحمت تولید کنید.

اول از همه در استراتژی محتوا ، برای آماده شدن برای ایجاد محتوای عالی، باید بدانید که برای تولید محتوای عالی چه چیزی لازم است. به هر حال، اگر محتوا چیزی جز عالی نیست، اصلاً چه فایده ای دارد؟

محتوای عالی را می توان با پارامترهای مختلفی تعریف کرد، اما در نهایت، محتوا زمانی عالی است که به مخاطبان خود ارزش ارائه کند. محتوای عالی می‌تواند سرگرم‌کننده باشد، می‌تواند مفید، آموزنده، خنده‌دار، جدی، کوتاه، طولانی و . باشد.

درک آنچه که مخاطب می خواهد

درک اینکه چه چیزی محتوا را قابل اشتراک‌گذاری می‌کند

درک اینکه محتوا چگونه پیام شما را منتقل می کند

درک نحوه هدایت رفتاری که نیاز دارید و

مهمتر از همه برای کسب و کارها، محتوای عالی باید اهداف تجاری شما را برآورده کند. یعنی افزایش روابط، تبدیل و حفظ مشتری. بنابراین، اولین قدم شما در فرآیند استراتژی محتوا، آماده شدن برای تولید محتوای عالی است. برای انجام این کار، در نظر بگیرید که محتوای شما چگونه ارزشی را برای مخاطبان شما فراهم می کند و سپس هر بار که یک قطعه محتوا ایجاد می کنید، آن را اجرا کنید.

انواع مختلف محتوا

در مرحله بعد، مهم است که انواع مختلف محتوای موجود را درک کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام نوع برای برند شما مناسب است. انجام این کار به شما کمک می کند تا پیام خود را به بهترین شکل ممکن و به گونه ای که مخاطبان شما بیشترین استقبال را برای مصرف آن دارند، منتقل کنید.

درک روش های مختلف ارائه محتوا به مخاطبان اهمیت دارد زیرا ویژگی های مهم محتوای شما مانند نحوه قالب بندی مقالات، طول مناسب مقاله، بهترین سبک نوشتاری و غیره را مشخص می کند. بسیار مهم است که این جزئیات را از قبل در نظر بگیرید تا بتوانید محتوای خود را متناسب با سبک مقاله ایجاد کنید.

این یک مرحله آماده سازی است که باید هر بار که قصد تولید محتوا دارید در نظر بگیرید. ابتدا در مورد موضوعی که به آن می پردازید فکر کنید و اینکه چگونه می توان آن را به بهترین نحو به مخاطبان خود منتقل کرد، سپس تصمیم بگیرید که کدام یک از انواع محتوا بهترین راه برای ارائه آن به مخاطبان شما خواهد بود و سپس در نهایت، محتوای مناسب را ایجاد کنید.

اینها رایج ترین انواع محتوایی هستند که می توانید برای مقالات آنلاین تولید کنید:

Call to Action Post : این نوع پست برای ترغیب خواننده به انجام یک اقدام خاص طراحی شده است.

مطالعه موردی: تجربه شخصی خود هم موفقیت ها و هم چالش ها را به اشتراک بگذارید. سفر، آموخته ها و یافته های خود را برای کمک به دیگرانی که مسیر مشابهی را دنبال می کنند به اشتراک بگذارید.

پست داستانی: داستانی را به اشتراک بگذارید که به خواننده هشدار می دهد که چه کاری انجام ندهد.

چک لیست: یک مشکل رایج یا نادیده را ارائه دهید و راه حل های گام به گام برای آن مشکل ارائه دهید.

پست رقابتی یا هدیه: یک محصول یا خدمات را با ترغیب خواننده به شرکت در رقابت تبلیغ کنید.

پست الهام بخش یا تشویق کننده: یک داستان الهام بخش را به اشتراک بگذارید که برای تشویق خواننده طراحی شده است.

پست راهنما: یک راهنمای مفید برای محصولات یا خدمات ارائه دهید تا به خواننده کمک کند تا بهترین انتخاب ممکن را برای هر چیزی که به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد آن است داشته باشد.

پست آموزشی: به خواننده آموزش دهید که چگونه کاری را انجام دهد یا به آن دست یابد.

پست تعاملی: از خوانندگان دعوت کنید تا در یک فعالیت یا کمپین شرکت کنند.

مصاحبه: با شخصی مصاحبه کنید و او را در وبلاگ خود معرفی کنید.

فهرست پست: یک پست فهرستی محتوای مقاله را در قالبی به راحتی قابل خواندن و هضم فهرست می کند تا خوانندگان بتوانند به راحتی مقاله را مرور کنند. عناوین پست های لیست اغلب شامل اعداد در آنها می شود، استراتژی های غیر جهت دار به عنوان مثال: "25 قالب زیبای اینستاگرام برای تجارت آنلاین شما" و موارد مورد بحث را در سراسر پست فهرست کنید.

گزارش خبری: یک گزارش خبری در مورد چیزی مرتبط با برند خود بنویسید.

پرسش و پاسخ: یک پست در قالب «پرسش و پاسخ» بنویسید تا به خواننده کمک کند مفهومی را بهتر درک کند.

جمع بندی: محصولات، خدمات، رویدادها، ویژگی ها و غیره مرتبط یا رقیب را در یک پست وبلاگ خلاصه و مقایسه کنید.

منابع پیشنهادی: منابعی را به خواننده پیشنهاد کنید تا به آنها در حل یک مشکل خاص کمک کند.

رابطه مستقیم میزان تولید محتوا با ترافیک بیشتر-رایامارکتینگ-اینفوگرافیک

رابطه مستقیم میزان تولید محتوا در اینترنت با سرازیر شدن ترافیک بیشتر

نکته ی نخستی که باید از آن آگاه شوید این است، که تولید محتوا در اینترنت به طور تخصصی و روزانه انتخابی است؛ که توسط برخی کسب و کارها انجام می گیرد. با این وجود، نام‌های تجاری کوچک‌تر که می‌توانند با ارائه محتوای مناسب و با کیفیت رقابت کنند؛ باید به حل کردن مشکلات مخاطب در قالب تولید محتوا منظم، کمک کنند.

طبق نظر ارائه شده توسط Hubspot ، شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف دارای ۴۳۴ درصد صفحات ایندکس نسبت به کسب و کارها بدون بلاگ هستند. همانطور که تولید محتوا در اینترنت را افزایش خواهید داد؛ گوگل هم به افزایش رتبه صفحه شما ادامه خواهد داد. و این کار را برای مخاطبان آسان‌تر می‌کند تا شما را برای دریافت خدمات بهتر بیابند.

جالب است بدانید که، تقریبا نیمی از افراد ۱۸ تا ۴۹ ساله در حال حاضر بیشتر اخبار خود را به صورت آنلاین دریافت می‌کنند. پس مطمئن شوید که مخاطب به دنبال چه نوع مطالب است. سپس در همان مورد تولید محتوا در اینترنت و شبکه های اجتماعی خویش را افزایش دهید.

چیدمان استراتژی تولید محتوا در اینترنت با آگاهی-رایامارکتینگ-اینفوگرافیک

چیدمان استراتژی تولید محتوا در اینترنت با آگاهی

وب سایت هایی که از راه تولید محتوا در اینترنت کسب درآمد می کنند، کم نیستند. در عین حال وب سایت هایی که به لطف استراتژی خود به شهرت کافی رسیده اند کم نیستند. و همین مسئله آنها را به یک مرجع کامل تبدیل کرده است. این نوع وب سایت ها محتوا تکراری ندارد؛ در عین حال که بر کلمات کلیدی اصلی و مرتبط خود تمرکز کرده اند. این برند ها از اصول خبره و آگاه بودن از موضوعات مختلف بهره مند هستند.

ارائه مطالب غنی و کاملا معتبر در دستور کار آن ها قرار دارد. به همین جهت می توان یک برند خاص را به راحتی به خاطر سپرد. و در عین حال بسیاری از برند های مربوط به کسب و کارهای مختلف در تلاش برای رسیدن به این مرحله، در جایگاه ابتدایی تعیین استراتژی محتوا جا مانده اند. به همین سبب مخاطب نباید گمان کند که با یک شخصیت مصنوعی و محتوای سفارشی پیش رو است. ایجاد تعامل با آگاهی کامل کلید اصلی رمز این مرحله است.

استراتژی تولید محتوا در اینترنت

تعیین موضوعات اصلی و منابع معتبر استراتژی تولید محتوا در اینترنت

بخش اصلی ماجرای تعیین استراتژی به این بخش مربوط می شود. این بخش حتی می تواند بسیار جالب و حساس نیز باشد. این موضوع با پاسخ به این پرسش معین می شود که، در حال انجام چه کاری هستیم؟ چه موضوع و محتوایی در سطح اینترنت می تواند با توجه به کسب و کار ما ارائه شود؟ به طبع پیدا کردن مسیر تولید محتوا در اینترنت برای هر کسب و کاری از این بخش آغاز می شود.

این مسئله با یافتن منابع معتبر و اصلی زبان های بیگانه، نیز شکل بهتری می یابد. افزایش آگاهی و نظم در تولید محتوا و موضوعاتی که با توجه به خلاقیت و تنوع باید ارائه شوند؛ به روال مشخصی می رسند. البته درگیر کردن موضوعات در یک حیطه ی خاص مجاز نیست. با این حال تجزیه و تحلیل روند تولید محتوا در اینترنت باید از همان ابتدای امر صورت گیرد. مرحله ی بعدی در این مسیر نیز تعیین اولویت هایی است که برای ارائه محتوا در نظر میگیریم.

اهمیت دسته بندی و اولویت بندی استراتژی تولید محتوا در اینترنت

بخش دیگری از روند پیگیری نظم و آگاهی از آنچه که قصد داریم، به مخاطب یا مشتری عرضه نماییم؛ دسته بندی در تولید محتوا در اینترنت است. با تعیین این مرحله می توانیم مطمئن شویم؛ که چه مواردی باید همواره و حتی روزانه در وبسایت یا شبکه های اجتماعی قرار گیرند. و چه موضوعاتی با درجه ی تنزل یافته تر در جایگاه های بعدی برای تولید محتوا در اینترنت قرار می گیرند.

شناسایی این دسته بندی از شکل گیری و چیدمان روند آرام کسب صلاحیت لازم برای کسب رتبه بالاتر در میان رقبا از سوی مخاطب انجام می شود. مخاطبی که این ویژگی را در محتوا و موضوعات یک کسب و کار بیابد؛ همواره به آن اعتماد خواهد نمود.

هدیه رایا مارکتینگ به شما

از آنجاییکه ارائه محتوای با کیفیت (از نظر کپی نبودن، قدرت انتقال مفاهیم، سئو و تخصصی بودن) بزرگترین دغدغه رایا مارکتینگ می باشد، همواره خودمان را در معرض تست شما کارفرمایان گرانقدر قرار می دهیم. از این رو می توانید درخواست نمونه محتوای رایگان با کلمه کلیدی یا عنوان مد نظرتان را بدهید تا پس از دریافت یک تا دو نمونه محتوا به راحتی بتوانید تصمیم گیری بفرمایید.

فرم درخواست محتوای هدیه

توصیه رایا مارکتینگ به شما:

تولید محتوا را جدی بگیرید، تمامی سایتهای برتر مثل دیجی کالا، زومیت، بامیلو، تبیان، ورزش 3 و غیره با تولید محتوای یونیک و فراوان به موفقیت رسیدند، شما نیز با تعیین استراتژی درست و تولید محتوای منظم و مداوم می توانید موقعیت بازاریابی اینترنتی خود را ارتقا دهید.

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش از 7000 نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

استراتژی های غیر جهت دار

مراحل تدوین استراتژی توسعه:

استراتژی:

استراتژی یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب‌وکارهاست. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را به شما پیشکش می‌کند. به هر حال تعیین استراتژی و پیاده‌سازی آن نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و موفقیت‌ سازمان‌ها دارد.

مدیریت استراتژیک از سه بخش اساسی تشکیل شده اند:

1_ برنامه ریزی بر ساختار استراتژیک:

تصمیم‌گیری مؤثر در مواجهه با تغییرات مداوم دنیای کسب‌وکار، دغدغه‌ی بنگاه‌ها و سازمان‌های بسیاری است. یکی از ابزارهای مطمئنی که به گرفتن تصمیم‌های کارآمد و بهنگام در سازمان‌ها کمک می‌کند، برنامه ریزی استراتژیک راهبردی است، چراکه مهم است که از روند تغییرات جا نمانی و همیشه به دنبال علاج واقعه پس از وقوع آن نباشید.

اصول و مفاهیم اولیه:

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی گام ‌به‌ گام است که دارای اهداف و خروجی‌هایی مشخص است و قابلیت پیاده‌سازی و ارزیابی دارد. به زبان ساده، برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که امکان پیش‌بینی آینده و تجسم آن بر اساس روندهای جاری و در نتیجه امکان اثر‌گذاری بر نیروی‌های موثر در تغییر سازمان را فراهم می‌کند.

2_ پیاده سازی استراتژی:

در این نگرش، بین استراتژی‌های سطح سازمان و استراتژی‌های سطوح پایین‌تر، یک رابطه یک طرفه و از بالا به پایین وجود دارد و استراتژی سطوح پایین‌تر بر اساس استراتژی سطح سازمان (اگرچه نه به‌صورت کامل) قرار دارد به این معنی که هدف‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های سطوح پایین‌تر در جهت سازگاری با هدف‌های سازمان تدوین می‌شوند.

با طراحی واحد‌های سازمانی و تعیین اداره‌ها و بخش‌های داخلی، کارهای سازمان میان واحد‌های اصلی تقسیم می‌شود و امکان استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم می‌شود؛ ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش، مستلزم هماهنگ ساختن فعالیت‌های مذکور با اهداف استراتژیک سازمان است.

در واقع بدون هماهنگی، احتمال بروز تاخیر و اتلاف وقت در انجام فعالیت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است سازمان با ناتوانی و ناکامی مواجه شود.

3_سیستم ارزیابی استراتژیک:

سیستم ارزیابی استراتژی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر این صورت ممکن است فعالیت هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. بخاطر داشته باشید که با تغییر استراتژی ها سیستم ارزیابی استراتژی نیز تغییر پیدا می کند.

هنگام صحبت کردن از تصویر برند، رهبر ارشد باید دقیقا مثل ناظران خدمات مشتری عمل کند. برای ایجاد تغییرات معنی دار در برند، هر سطح از یک شرکت نه تنها باید شکاف های موجود در خدمات مشتری را پیدا کند، بلکه باید در مورد جاهایی که محصولات و سیاست های از انتظارات مشتری پایین تر است، آگاه باشد.

سیاست های شرکت اغلب فرصت ها را برای بهبود برند پنهان می کنند. سیاست، محصول و ارتباطات با یکدیگر همکاری می کنند تا تصویر جامعی را ایجاد نمایند که بر طبق آن نه تنها سیستم ارزیابی استراتژی رضایت مشتری از خدمات بلکه ارزیابی های عملکرد را نیز می توان انجام داد.

خطا های شناختی و اساسی مدیران استراتژی:

پژوهشگران بین رشته ای مدیریت استراتژیک و روانشناسی ده ها خطای شناختی را یافته و بررسی کرده اند که موجب کاهش قدرت تصمیم گیری مدیران می گردد و یا کیفیت تصمیمات آنها را پایین می آورد. بر مبنای تحقیق گروه مشاوران مکنزی، خطاهای شناختی زیر عمده ترین اشتباهات رایج در تصمیم گیری استراتژیک در سازمان های موفق بوده است.

خطاهای ناشی از منافع:

ناتوانی در تصمیم گیری یا کاهش کیفیت و دقت تصمیمات ناشی از همسو نبودن اهداف و انگیزه های فردی و واحدی با کل سازمان.

این خطا ها باعث از بین رفتن زحمات و سرمایه ها و اتلاف وقت در انجام کار های سازمان میشود.

خطا های تبعیت از الگو ها :

تعمیم رویدادها یا تصمیمات یا موفقیت ها و شکست های قبلی به موضوع تصمیم گیری جدید یا تاثیر پذیری از افراد یا شیوه بیان.

اگر مدیران از الگو های مناسب تبعیت نکنند و یا از استراتژی های نادرست و نابجا در شرایط بحرانی استفاده کنند نظام پیچیده ی سازمانی و سیستمیک بخوبی کار نخواهد کرد و یا حتی در بعضی از موارد باعث پسرفت سازمان خواهد شد.

شرکت یارگان دارای رتبه سه تولید نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک واجد تخصص لازم در تولید و مشاوره در تولید نرم افزار _دسکتاپ، موبایل Android، موبایل IOS، وب) است. برای اخذ اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02188991720 تماس برقرار کنید.

روش دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل (DEMATEL):

روش دیمتل (DEMATEL)

دیمتل (Decision Making Trial And Evaluation) یکی از انواع روش های تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان است.

در بین سال های 1976 تا 1971 میلادی، توسط Gabus و Fonetla برای مطالعه و حل مسائل پیچیده و در هم تنیده جهان ارائه شد و در اهداف استراتژیک و عینی از مسائل جهانی، به منظور دسترسی به راه حل های مناسب مد نظر قرار گرفت.

روش دیمتل (DEMATEL)

این روش بر مبنای دیاگراف ها (گراف جهت دار) بنا نهاده شده که با بهره مندی از قضاوت کارشناسان در شناسایی عوامل موجود در یک سیستم و با بکارگیری اصول نظریه گرافها، به استخراج روابط تاثیرگذار یا تاثیرپذیر( روابط علی و معلولی، متقابل) عناصر پرداخته و ساختاری سلسله مراتبی و نظام مند ازآنها ارائه می دهد. به طوریکه شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی معین می کند.

روش دیمتل یک رتبه بندی از آلترناتیوها را به ما نمی دهد بلکه برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارهای یک سیستم (که در ادبیات روش به آن عامل گفته می شود) کاربرد دارد.

این روش اغلب بصورت مستقل عمل نمی کند بلکه به عنوان زیر روشی از روشهای دیگر خصوصا ANP است.

روش دیمتل (DEMATEL)

بیان روش:

پایه روش دیمتل بر اساس این فرض بنا شده که یک سیستم شامل مجموعه ای از معیارهای ساختن و تحلیل مدل های ساختاری مرتبط با روابط علی و معلولی پیچیده میان عوامل یک مسئله است.

به طور خلاصه، این روش برای ساختاردهی به یک دنباله از اطلاعات مفروض کاربرد دارد به طوریکه:

 • شدت ارتباطات را به صورت امتیاز دهی مورد بررسی قرار می دهد.
 • بازخوردهای توأم با اهمیت آنها را تجسس می کند.
 • روابط انتقال ناپذیر را محاسبه می نماید.

روش دیمتل (DEMATEL)

مزایای روش دیمتل:

 • در نظر گرفتن بازخور روابط(روابط متقابل)
 • ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروههای علت و معلولی
 • تعیین اهمیت و وزن عوامل دخیل در مدل توسط تمامی عوامل موجود(کل مدل)
 • تعامل بیشتر بین تصمیم گیرنده و کارشناسان سازمان

روش دیمتل (DEMATEL)

کاربردهای روش دیمتل:

 • کشف استراتژی های بازاریابی
 • سیستم های کنترل
 • مسائل امنیتی خطوط هوایی
 • تعیین صلاحیت یا انتخاب مدیران
 • استخراج عوامل تنش زا در زندگی
 • انتخاب نظام بهبود مدیریت در صنایع کوچک
 • ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های مهندسی

روش دیمتل (DEMATEL)

مدل پیشنهادی دیمتل:

در سال 1976 Fontela & Gabus این روش را توسعه داده و گام های اصلی زیر را برای آن پیشنهاد دادند:

 1. ایجاد ماتریس روابط مستقیم
 2. نرمال سازی ماتریس
 3. محاسبه ماتریس روابط کل
 4. رسم نمودار علی – معلولی
 5. محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از عوامل

روش دیمتل

گام اول: ایجاد ماتریس روابط مستقیم

به کمک یکی از روشهای ایده آفرینی و تفکر گروهی در خبرگان مانند طوفان فکری، فکرنویسی، دلفی یا کنفرانس، فهرستی از عوامل موجود و موثر در مساله مورد بررسی را از نظر گروه کارشناسان سازمان استخراج کرده و در رئوس یک دیاگراف قرار دهید.

گام دوم: تعیین روابط حاکم بین عوامل با مقایسه زوجی آنها

با استفاده از نظر کارشناسان روابط حاکم بر ارتباطات بین رئوس مقایسات زوجی میان عوامل که n×n را تعیین کرده و ماتریس معرف میزان تاثیر رابطه بین آنهاست را طبق نظر هر کارشناس(که در آن aij درجه نفوذ معیار cj بر ci است) تشکیل دهید.

جدول ترجیحات ساعتی

گام سوم: محاسبه ماتریس مستقیم با استفاده از مقایسات زوجی گروهی

ماتریسهای حاصل از گام قبل را بررسی کرده و وجود یا عدم وجود رابطه نهایی بین دو عامل را توسط رای اکثریت کارشناسان (در ماتریسهای پذیرفته شده که مطابقت بیشتری با هم دارند) تصمیم گیری کرده و ماتریس ارتباط مستقیم میانگین M را تشکیل دهید.

این کار بدین طریق انجام می شودکه اگر بیش از نیمی از را صفر تشخیص داده بودند، بی B بر A کارشناسان شدت اثر عامل مقدار M تایید شده و درایه متناظر در ماتریس B بر A اثر بودن صفر می گیرد. در غیر اینصورت با توجه به توافق جمعی کارشناسان یا با استفاده از میانگین ساده نظرات، امتیاز مربوطه را تعیین و در درایه متناظرش قرار دهید.

گام چهارم: رسم دیاگراف روابط مستقیم

دیاگراف متناظر با ماتریس ارتباط مستقیم M را رسم کنید به گونه ای که:

 • راس های آن: عوامل
 • کمان های آن: در جهات روابط مستقیم موجود بین هر دو عامل
 • وزن هر یال: امتیاز داده شده به هر رابطه مستقیم

گام پنجم: نرمال سازی ماتریس M

جمع سطری درایه های ماتریسM را محاسبه کرده و معکوس بیشترین آن را در درایه های ماتریس Mضرب کنید. با این کار شدت نسبی حاکم بر روابط مستقیم تعیین می شود.

نرمال سازی ماتریس

گام ششم: محاسبه ماتریس روابط کل

در این گام ماتریس شدت نسبی موجود از روابط مستقیم و غیر مستقیم S با توجه به فرمول زیر، تشکیل می شود:

محاسبه ماتریس روابط کل

نکته: آثار غیر مستقیم عامل های موجود در طول زنجیره دیاگراف اولیه به صورت پیوسته کاهش می یابد، لذا این اثرها به ماتریس معکوسه همگرا می شوند.

تاثیر عوامل

گام هفتم: رسم نمودار علی

 • R: جمع سطری درایه ها، برای هر عامل معرف میزان تاثیرگذاری آن بر سایر عناصر سیستم مورد بررسی است.
 • J: جمع ستونی درایه ها، برای هر عامل معرف شدت تاثیرپذیری عامل مذکور از سایر عناصر سیستم مورد بررسی است.
 • R+J: بردار برتری، که بردار افقی بوده و میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار R+J بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عناصر سیستم دارد لذا وزن (اهمیت) عامل در سیستم بیشتر است.
 • R-J: بردار ارتباط، که بردار عمودی بوده و مقدار نهایی تاثیرگذاری هر عامل بر مجموعه عناصر دیگر سیستم را نشان می دهد.

R > J → R – J > 0 → عامل یک تاثیر گذار قطعی است و یک متغیر علت (اثرگذار) محسوب می شود

بنابراین نمودار علی می تواند بر اساس ترسیم زوج مرتب های (R+J,R-J) به دست آید که درون بینی با ارزشی برای تصمیم

گیری فراهم می کند.

برای اینکار یک دستگاه مختصات دکارتی با محور طولی R+J و محور عرضی R-J رسم می شود که در آن موقعیت هر عامل با نقطه ای به مختصات (R+J,R-J) تعیین می گردد.

نمودارعلی (اثرگذاری-اثرپذیری) و نحوه نمایش عوامل

روش دیمتل (DEMATEL)

گام هشتم: مشخص نمودن سلسله مراتب یا ساختار ممکن معیارها

دراین گام با مرتب کردن عوامل براساس مقادیر R و J و R+J و R-J حاصله از ماتریس S می توان یک ساختار و رتبه بندی ممکن از عوامل، به دست آورد.

روش دیمتل (DEMATEL)

گام نهم: رسم نقشه روابط شبکه

همچنین یک نقشه روابط شبکه NRM (Network Relationships Map) بین عوامل قابل رسم است. جهت رسم NRM باید ارزش آستانه روابط از طریق میانگین مقادیر ماتریس S محاسبه شود. با این کار می توان از روابط جزئی (تمامی روابط با مقدار کوچکتر از آستانه در ماتریس S صرف نظر کرده و مقدارآنها را صفر نمود یعنی آن رابطه را علی در نظر نگرفت و شبکه روابط قابل اعتنا (روابطی که مقادیر آنها در ماتریسS از مقدار آستانه بزرگتر باشد) را ترسیم کرد.

راهنمای جامع تدوین استراتژی

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی فرآیندی است که در آن سازمان به انتخاب بیشترین می پردازد. اقدامات مناسب برای اهداف تعریف شده. این فرآیند برای موفقیت سازمان ضروری است چرا که چارچوبی برای نحوه عمل و رسیدن به نتایج مورد پیش بینی ارایه می کند.

تدوین استراتژی چیست؟

فرآیند ایده پردازی، تفکری است که در پس تدوین استراتژی وجود دارد. اعضای مدیریت ارشد به مفهوم سازی، برنامه ریزی، طراحی و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازند، شرایط و روند موجود در تجارت و صنعت را بررسی می کنند و سپس با توجه به این موارد ایده ها برای محصولات و خدمات تولید می شوند. پس از آن افراد سازمانی این ایده ها را به استراتژی های مشخص یا دوره های عملی تبدیل می کنند. تصور کردن می تواند شامل تحقیقاتی برای کمک به روند برنامه ریزی استراتژیک باشد. توصیه ها در اینجا به مرور و با بازنگری محیط داخلی و خارجی ارائه میشوند.

گام بعدی در روند شکل گیری استراتژی، ارزیابی می باشد. این شامل تحلیل ارتباط بین اهداف ایجاد شده و استراتژی ها می گردد. این ارزیابی گاها تحلیل ارزش یا مهندسی ارزش نیز خوانده میشود و تلاش دارد استراتژی ها را بر اساس ارزششان برای سازمان بسنجد. این کار با مقایسه استراتژی ها با استانداردهای از پیش تعیین شده انجام میشود: اگر استراتژی های پیشنهادی به اندازه کافی خوب باشند، پذیرفته می شوند، در غیر این صورت تغییر کرده یا اصلاح خواهند شد.

آخرین مرحله در روند تدوین، اجرای استراتژی است. این مرحله مربوط به اجرای استراتژی پیشنهادی می باشد. به طور معمول، پس از ایجاد یک استراتژی سازمان باید با مواردی مانند کارکنان، بودجه و تخصیص منابع روبرو شود. مسئولیت تخصیص منابع ممکن است با استراتژی مورد استفاده تعیین شود.

هدف تدوین استراتژی چیست؟

تدوین استراتژی برای موفقیت یک سازمان بسیار مهم است، چرا که اطمینان می دهد مسائل و موضوعات اصلی مورد توجه سازمان قرار می گیرند. به عنوان مثال، یک بررسی از محیط خارجی و داخلی می تواند تهدیدات جدی برای سازمان شما را نشان دهد. یک استراتژی ناقص می تواند باعث آسیب پذیر شدن سازمان در برابر این تهدیدات شود. یک استراتژی مناسب فرموله شده باید سازمان را در موقعیتی قرار دهد تا بتواند بر تهدیدات احتمالی غلبه کرده یا از فرصتهای بالقوه استفاده کند. فرآیند تدوین استراتژی به سازمان اجازه می دهد تا انرژی خود را متمرکز نماید: به این صورت از اختصاص وقت و هزینه به مناطقی که برای موفقیت سازمان حیاتی نیستند، جلوگیری میشود.

یک استراتژی خوب توسعه یافته ابزاری اساسی برای توسعه و تغییر سازمانی است. بدون داشتن یک استراتژی مشخص، مدیران در مورد آینده و دستیابی به اهداف سازمان اطمینان نخواهند داشت. با چنین استراتژی، آنها می توانند توجه و فعالیتهای خود را برای دستیابی به اهداف متمرکز کنند. به این ترتیب سازمان سازگارتر خواهد شد.

تدوین استراتژی چه چیزی نیست؟

روند تدوین استراتژی بسیار گیج کننده است. بسیاری از مردم این اصطلاح را آزادانه به کار می برند، در حالی که درک درستی نسبت به آن ندارند. به یاد داشته باشید که فرآیند استراتژی فقط شامل یک پروسه ساده برنامه ریزی نیست. در واقع این فرآیند بسیار پیچیده تر است و شامل چندین مرحله میشود. انجام ندادن تمامی این مراحل به معنای عقیم ماندن تدوین استراتژی خواهد بود.

گام اول: تدوین ماموریت

ماموریت دلیل اصلی وجود یک سازمان است. این معمولا شامل دلایل اصلی از جمله هدف وجودی می گردد. سپس بیانیه ماموریت دلیل تاسیس یک سازمان را بیان می کند. بیانیه ماموریت به تمرکز توانایی های شرکت، تقویت هدف آن و ارایه رهنمودهایی برای تصمیم گیری کمک می کند. یک بیانیه خوب باید موارد زیر را در برگیرد:

 • باید بیان واضح و روشنی از آنچه سازمان قصد دارد برای مشتری انجام دهد باشد.
 • باید هدف یا دلیل وجود سازمان را توصیف کند.
 • باید جهت گیری روشنی برای شرکت فراهم کند، به طوری که کارکنان بدانند اهداف بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟
 • باید برای کارکنان و مشتریان معنادار باشد.
 • هیچ گاه نباید کشف نشده باقی بماند. باید یادگرفته شود. اگر به طور معناداری شناخته نشود، نمی تواند تاثیر خوبی روی کارکنان داشته باشد.

گام دوم: تدوین چشم انداز

بیانیه چشم انداز یک توصیف بارز از شرایط آتی سازمان است. این ارایه روشنی از ایده آلهای سازمان در آینده به دست می دهد. به طور خلاصه، چشم انداز بیان رویای سازمان است.

بیانیه چشم انداز بخشی جدایی ناپذیر از تدوین استراتژی سازمان می باشد. این باعث می شود که استراتژی های آینده با انعطاف پذیری بیشتر و زمینه گسترده تری فراهم شوند. چشم انداز همچنین ابزار اصلی برای انقیاد فعالیتهای سازمان است. این برنامه برای مدیران ارشد وسیله ای برای هم ترازی منابع، پذیرش، نگرشها و رفتار برای حمایت از استراتژی فراهم می کند. تصویری بصری از آینده ای که مجریان می خواهند. یک بیانیه چشم انداز باید موارد زیر را ارایه دهد:

 • باید از جزییات خاصی استفاده کند تا کارمندان چیزی عملی برای کار داشته باشند.
 • نباید مورد تغییر قرار گیرد تا از اجرای آن پشتیبانی شود.
 • باید برای تامین مضامین و تاثیرات بصری نوشته شود.
 • باید برای همه کارکنان قابل درک باشد.
 • باید به اشکال مختلف ابلاغ شود تا در دسترس همه کارمندان قرار گیرد.

بیانیه چشم انداز نباید مبهم باشد. اظهارات مبهم باعث عدم جهت گیری خواهند شد. برای موفقیت، بیانیه چشم انداز باید مشخص دقیق و معنی دار باشد.

گام سوم: تدوین بیانیه چشم انداز و ماموریت

بیانیه ماموریت کاملا مشخص از این نظر مفید است که تعهد سازمان را برای دستیابی به اهداف خود تایید می کند. با این حال کارکنان به چشم انداز برای رسیدن به اهداف نیاز دارند. بدون چنین بینشی، فعالیت های آنها ناهماهنگ و از هم گسیخته خواهد بود. آنها تلاش خود را در فعالیت های متناقض یا غیرمرتبط هدر خواهند داد. برای رفع این عدم هماهنگی، تدوین یک چشم انداز جمعی ضروری است.

گام چهارم: تحلیل موقعیت استراتژیک کنونی سازمان

وقتی شرکتی از موقعیت فعلی خود در بازار آگاهی درستی داشته باشد، می تواند منابع خود را بر روی اصلاح نقاط ضعف و جستجوی فرصتهای جدید متمرکز کند. بسیاری از شرکت ها سعی می کنند با بهتر بودن در کاری که قبلا انجام می دادند، به اهداف خود برسند. با این حال، این استراتژی می تواند به برابری رقابتی بیانجامد، چرا که دیگران می توانند آنچه را که شرکت انجام داده کپی کنند.

گام پنجم: تعریف شایستگی های محوری شرکت

شرکت باید شایستگی های محوری خود را شناسایی کند. این کار به جهت رسیدن به یک موقعیت رقابتی درست ضروری می باشد. یکی از دلایل عدم موفقیت شرکتها در تدوین استراتژی و اجرای اثربخش آن، عدم درک صحیح شایستگی های محوری میباشد.

گام ششم: تحلیل موقعیت استراتژیک شرکت

درک موقعیت شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت و فرصتها و تهدیدهای محیطی میباشد. برای این تحلیل معمولا از ابزارهایی مانند SWOT، پنج نیروی رقابتی پورتر، تحلیل PEST و مانند آن استفاده میشود.

عدم تحلیل واقعگرایانه می تواند به تصمیم گیری های غلط ختم شود و در نتیجه کل استراتژی ناقص باقی بماند. ماشین استراتژی مانند یک موتور پیچیده است که باید تمامی قسمتهای آن با هماهنگی با یکدیگر باشند، درغیر این صورت عمل نخواهد کرد.

دکتر مهدی جباریان

گام هفتم: اتخاذ انتخاب های استراتژیک مرتبط با محیط

شرکت باید بتواند با فرصتها و چالشهای محیط هماهنگ شود. انطباق برای بقا شرط لازم است.

گام هشتم: تدوین استراتژی بر اساس تحلیل محیط

تدوین استراتژی پس از گامهای تحلیل به شرکت امکان بقا در بازار را می دهد. تهیه چارچوب استراتژیک در این مرحله بر اساس اطلاعات به دست آمده از گامهای قبلی ضروری است.

گام نهم: تمرکز بر اجرای استراتژی

یک استراتژی خوب بی اثر است، مگر اینکه بتوان آنرا به درستی اجرا کرد. بنابراین، اکثر سازمانها، حتی زمانی که استراتژی های خوبی داشته باشند، به دلیل اجرای ضعیف شکست می خورند. دلیل اصلی این است که آنها فاقد اقدامات کافی برای اصلاح مشکلات در اجرای استراتژی خود هستند.

گام دهم: تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی

برای انجام هر کاری باید اقدام کرد. اقدامات هستند که پله های اجرای استراتژی را خواهند ساخت. در این مرحله باید عملیات سازمان با استراتژی آن هماهنگ شوند.

گام یازدهم: استفاده از استراتژی های منابع انسانی

علاوه بر تعیین توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز، توسعه استراتژیهای منابع انسانی برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان ضروری است. انجام این کار بعضی اوقات برای سازمان ها دشوار است زیرا برنامه های استراتژیک اغلب توسط مدیریت ارشد تهیه می شود و سپس به کارمندان تحویل داده می شود. برنامه های استراتژیک که شامل استراتژی هایی برای آموزش و توسعه منابع انسانی است ، بندرت کارساز هستند.

تدوین استراتژی

گام دوازدهم: طراحی ساختار سازمان

یکی از محبوبترین محصولات تدوین استراتژی، ساختارهای سازمانی هستند. اولین گام در طراحی یک سازمان این است که بفهمیم چرا یک ساختار در عملکرد سازمان اهمیت دارد. ساختارهای خوب کانالهای ارتباطی شفاف و سریع بین بخشها و عملکردها فراهم می کنند.

مرحله سیزدهم: طراحی سیستم های پاداش و سیستم انتخاب

سازمان باید پاداشها و سیاست های مناسبی برای دستیابی به اهداف خود فراهم کند. اگر هیچ پیشرفته در سیستمهای پاداش وجود نداشته باشد، سازمان دیگر قادر به جذب منابع انسانی مورد نیاز سازمان برای رقابت در بازار نخواهد بود.

گام چهاردهم: کنترل و ارزیابی استراتژیک

مرحله پایانی در تدوین استراتژی کنترل و ارزیابی استراتژی است. از انجا که برنامه ریزی استراتژیک یک فرآیند مداوم است، کنترل و ارزیابی نیز مورد نیاز هستند. ارزیابی به یک سازمان کمک می کند تا در صورت لزوم استراتژی خود را بهبود بخشد.

باید توجه داشت که مراحل فوق بیانی کلی از تدوین استراتژی هستند. بر اساس شرایط یک سازمان و محیط کاری آن ترتیب این گامها و عناصرشان می تواند تغییر کند.

دکتر مهدی جباریان


اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.