انجام فعالیت در بورس


تفاهم نامه بین مزدکس و آرمان آتی

بررسی رابطه مدیریت سود با چرخه

مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود، رسیدن به سطح بالایی از سود است و رسیدن به این هدف، با آنالیز کامل چرخه عمر محصول و بهبود آن همراه است. به عبارت بهتر مدیریت سود نوعی دست‌کاری به وسیله مدیران برای رسیدن به اهداف خاص و از پیش تعیین شده است. چرخه عمر محصول نیز مسیر تولید رشد بلوغ تا پایان هر محصول را نشان می‌دهد. با بررسی مدیریت سود در رابطه با چرخه عمر محصول، می‌توان استراتژی مناسبی برای بازاریابی موفق محصول، تنظیم کرد.

مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود نوعی استفاده و برداشت و قضاوت شخصی مدیران از ارزش‌های مالی شرکت است که با هدف ایجاد تغییرات سازمان یافته انجام می‌شود. آرتور لویت رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مدیریت سود را این طور تعریف می‌کند:

«مدیریت سود عملی است که باعث می‌شود سود گزارش شده، انعکاسی از خواسته‌های مدیریت باشد تا عملکرد بنیادی شرکت.»

مدیریت سود یکی از کارهای تأثیرگذار بر فرآیند گزارش‌گیری مالی مؤسسه است. هدف از مدیریت سود، کسب سود شخصی است. به عبارت بهتر از مدیریت سود برای تغییر گزارش‌های مالی و گمراه کردن سهامداران استفاده می‌شود؛ طوری که سهامداران را درباره عملکرد اساسی سازمان به اشتباه بیندازند یا این سهامداران را با قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری است تحت تأثیر قرار دهند. به عبارت بهتر مدیریت سود، نوعی عملکرد منفی است و باعث کاهش اعتبار و تضعیف گزارش‌های مالی می‌شود.

مرد تاجر در حال نشان دادن توسعه سود و رشد کسب و کار

مرد تاجر در حال نشان دادن توسعه سود و رشد کسب و کار

روش‌های مدیریت سود

مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از 2 شیوه زیر برای مدیریت سود استفاده می‌کنند:

1- روش حسابداری تعهدی که با محاسبه عملکرد شرکت و آشنایی با پیشامدهای و به صورت نقدی انجام می‌شود. در این روش زمان انجام معامله اهمیتی ندارد.

2- تغییر دادن و عوض کردن روش‌های حسابداری

انگیزه مدیران از مدیریت سود

مدیریت سود نوعی دست‌کاری است که به وسیله مدیران برای تغییر گزارش‌گیری مالی از قضاوت‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. از آنجا این کار بسیار چالش‌برانگیز است و مخاطراتی به دنبال دارد تا زمانی که انگیزه و دلیل کافی برای انجام آن وجود نداشته باشد مدیران دست به مدیریت سود نمی‌زنند. اهداف و انگیزه مدیران از مدیریت سود را می‌توان در عوامل زیر پیدا کرد:

 1. رسیدن به مقاصد خاصی مانند افزایش بازده سهام
 2. ایجاد شرایط خاص برای تأمین مالی بهتر شرکت
 3. افزایش قیمت سهام در اولین عرضه عمومی
 4. جلوگیری از تخلف در قراردادهای بدهی
 5. عوامل و دلایل سیاسی
 6. کاهش میزان پرداخت تعلق گرفته به شرکت
 7. اطلاع‌رسانی و دادن گزارش به سرمایه‌گذاران

فرایند رشد کسب و کار

فرایند رشد کسب و کار

1) رسیدن به مقاصد خاص

گاهی هدف مدیران از مدیریت سود رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌ای و خاص است. این اهداف می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1- دریافت پیش بینی‌های مختلف تحلیل گران اقتصادی درباره وضعیت شرکت

2- برآورد روند سوددهی قبلی شرکت و ارزیابی سود آینده

2) افزایش بازده سهام

یکی از انگیزه‌های مدیران برای مدیریت سود افزایش بازده سهام است. هدف افزایش بازده سهام را در این 3 مورد می توان پیدا کرد:

 1. ایجاد جریان باثبات برای سوددهی و افزایش تأثیرگذاری بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت
 2. توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن شرکت
 3. جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده بازار

3) شرایط تأمین مالی بهتر برای شرکت

مدیران برای نمایش دادن شمایی از آینده شرکت، قبل از حضور در بازار سرمایه برای تأمین مالی از مدیریت سود استفاده کنند. هدف از این کار را می توان در این موارد جستجو کرد:

 • مدیریت سود انجام فعالیت در بورس افزاینده شرکت
 • کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران با هدف رضایت آن‌ها از بازدهی کم
 • کاهش هزینه سرمایه
 • افزایش مدیریت سود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرکت
 • افزایش قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته
 • کاهش هزینه انتشار تبلیغات و تأمین مالی

مرد تاجر در حال رسم گراف کسبو کار و تجزیه و تحلیل مالی

مرد تاجر در حال رسم گراف کسبو کار و تجزیه و تحلیل مالی

4) افزایش قیمت سهام در اولین عرضه عمومی شرکت

برای افزایش قیمت عرضه اولیه سهام، مدیران اقدام به مدیریت سود می‌کنند. از آنجا که قیمت ارزش عرضه اولیه سهام معلوم نیست، برای تعیین قیمت احتمالی سهام عرضه اولیه از این روش استفاده می‌شود. تقاضا برای عرضه اولیه سهام بستگی به برداشت بازار از وضعیت آینده شرکت دارد و مدیریت سود روشی است که تقاضا را افزایش می‌دهد.

5) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

اعتباردهندگان منابع مالی برای اختصاص منابع برای شرکت نیازمند این هستند که از بازپرداخت اصل پول و سود آن توسط شرکت مطمئن شوند. دادن اعتبار به شرکت‌ها انجام فعالیت در بورس نوعی ریسک از سوی اعتباردهندگان است. آن‌ها برای کنترل ریسک مفادی را در قرارداد ذکر می‌کنند. از جمله این مفاد:

 1. سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت از میزان مشخصی نباید کمتر باشد.
 2. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد و مرز مشخصی بیشتر شود.

6) انگیزه های سیاسی

گاهی مدیران با انگیزه‌های سیاسی کاری می‌کنند که در معرض دید کاربران قرار بگیرند. شرکت‌ها را از منظر جلب توجه برای کاربران به 3 دسته تقسیم می‌کنند:

 1. شرکت‌های بسیار بزرگ چون فعالیتشان بر روی افراد زیادی مؤثر است.
 2. شرکت‌هایی که در صنایع استراتژیک فعال هستند مانند شرکت نفت و گاز
 3. شرکت‌هایی که به صورت انحصاری یا شبه انحصاری هستند هدف این شرکت‌ها مدیریت سود به گونه‌ای است که کمتر در معرض دید باشند.

تجارت و پول در کسب و کار

تجارت و پول در کسب و کار

7) کاهش مالیات پرداختی

کاهش دادن میزان مالیات پرداختی برای بسیار از شرکت‌ها بسیار مؤثر و مهم است. مدیران از هر راهکاری استفاده می‌کنند تا به مدیریت سود کاهنده دست پیدا کنند. مهم است که برای کاهش میزان مالیات اعداد حسابداری مدیریت شود تا به هدف برسد.

8) اطلاع دادن به سرمایه‌گذاران

میزان علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بستگی به برداشت آنها از وضعیت آینده شرکت دارد. سرمایه‌گذاران با استفاده از سود دوره جاری از وضعیت آینده شرکت به خوبی آگاه می‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از اطلاعات درباره میزان سوددهی خالص آینده شرکت، محرمانه بوده و قابلیت افشا ندارد. مدیران شرکت با مدیریت کردن سود، میزان رشد سود و تداوم آن را به سرمایه گذران نشان می‌دهند.

9) تابعیت از قوانین و مقررات

مدیران شرکت‌ها برای تابعیت از برخی قوانین و مقررات دولتی نیازمند به مدیریت سود هستند.

رابطه مدیریت سود با چرخه عمر محصول

رابطه مدیریت سود بر چرخه عمر محصول بر این پایه استوار است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مانند سایر موجودات زنده روزی به دنیا آمده، رشد کرده و به بلوغ و تعالی رسیده و به افول می‌رسند.

منحنی عمر شرکت نشان‌دهنده دوره‌های مختلف حیات شرکت است. چرخه عمر شرکت به استفاده کنندگان این امکان را می‌دهد که ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت نیازهای جاری و آنی شرکت به دست بیاورند.

جلسه انفجار فکری برای کسب و کار در حال رشد و سود بیشتر

جلسه انفجار فکری برای کسب و کار در حال رشد و سود بیشتر

چرخه عمر محصول چیست؟

منظور از چرخه عمر محصول زمان مورد انتظاری است که از طراحی اولیه تا پایان عمر محصول یا خارج شدن از رده را نشان می‌دهد. چرخه عمر محصول 4 بخش دارد:

 1. مرحله عرضه و معرفی محصول
 2. مرحله رشد و محصول
 3. مرحله بلوغ محصول
 4. مرحله افول محصول

شرکت‌های مختلف با مدیریت سود در هر مرحله ارزش محصول را به حداکثر رسانده و برای رسیدن به سوددهی بیشتر قدم برمی‌دارند.

1) آشنایی با مرحله معرفی محصول introduction

معرفی محصول مخصوصاً وقتی برای بار اول است که عرضه شده و به بازار معرفی می‌شود اهمیت زیادی دارد. عبور از مرحله معرفی محصول و رسیدن به مرحله افزایش فروش با سرعت کمی پیش می‌رود. در این محله میزان سوددهی محصول تازه عرضه شده بسیار پایین و کم است.

2) مرحله دوم رشد شرکت Growth

شرکت‌ها پس از عبور معرفی به مرحله رشد می‌رسند. این مرحله با رشد و پیشرفت شرکت همراه بوده و منتهی به شکوفایی آن می‌شود. در مرحله رشد عموماً شرکت‌ها به سوددهی رسیده و به فکر افزایش سرمایه برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود هستند. در این دوره سازمان‌ها انعطاف‌پذیر و غیر قابل کنترل خواهند بود.

سرمایه گذاری دیجیتال برای سود بیشتر

سرمایه گذاری دیجیتال برای سود بیشتر

3) مرحله بلوغ Maturity

شرکت‌ها در مرحله بلوغ به شکوفایی و بالندگی رسیده‌ و انگیزه بالایی برای افزایش سود با فعالیت‌های واقعی شرکت را دارند. در این مرحله تولیدات شرکت کاملاً پاسخگوی نیاز بازار بوده و نقدینگی شرکت به بالاترین حد خود می‌رسد. جالب است بدانید در مرحله بلوغ، تأمین مالی شرکت از طریق فعالیت‌های درون‌سازمانی انجام می‌شود. در مرحله بلوغ کنترل بیشتری روی فعالیت‌های سازمان وجود داشته و انعطاف‌پذیری هم بیشتر خواهد شد.

4) مرحله افول و پایان Decline

مرحله افول روزگار نهایی عمر شرکت‌ها است. فناوری دنیای روز باعث کاهش فروش شده و شرکت‌ها مجبور به تغییر رویه سرمایه و ساختار شرکت هستند. در مرحله افول، دوران رشد شرکت به سر رسیده و مدیران برای ادامه حیات شرکت باید وارد گردونه دشوارتری شوند وگرنه از بین می‌روند. در این مرحله فرصتی برای رشد وجود ندارد و شاخص‌های سودآوری و نقدینگی روند نزولی پیدا می‌کنند.

سؤالات متداول

چگونه مدیران شرکت از مدیریت سود استفاده می‌کنند؟

‌مدیریت سود اقداماتی در راستای استانداردهای مورد قبول حسابداری است که برای رسیدن به سود مورد نظر انجام می‌شود.

چرخه عمر محصول در بازاریابی چه تاثیری دارد؟

‌از چرخه عمر محصول برای تعیین استراتژی مدیریت استفاده می‌شود.

چرخه عمر در کسب و کارهای آنلاین چه اهمیتی دارد؟

‌کسب و کارهای آنلاین برای جذب مشتری بیشتر و تبدیل آنها به مشتریان وفادار و افزایش فروش و دوام بیشتر و رشد برند خود از استراتژی چرخه عمر محصول استفاده می‌کنند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مزدکس و آرمان‌آتی / ظهور نوآوری در بازار سرمایه با توکن‌های بهادار

شرکت توسعه فناوری مزدک با هدف توسعه توکن‌های بهادار یک تفاهم‌نامه همکاری با شرکت سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی امضا کرد. طی این تفاهم‌نامه قرار است بین این دو شرکت، تبادل آموزش و تحقیق و توسعه تبدیل دارایی‌های مالی به توکن صورت گیرد.

ایده اصلی مزدکس برای همکاری با آرمان‌آتی و امضای یک تفاهم‌نامه با هدف توسعه توکن‌های بهادار شکل گرفته است. مزدکس پیش‌تر نیز تفاهم‌نامه‌ای با محتوایی مشابه با شرکت مبین‌سرمایه انجام داده و حالا در قدم بعدی به سراغ همکاری با آرمان‌آتی رفته است.

به‌واسطه این تفاهم‌نامه، قرار است مزدکس با ارائه بسته‌های آموزشی در انجام فعالیت‌ در حوزه توکن با شرکت آرمان‌آتی همکاری کند. در واقع کاربران آرمان‌آتی می‌توانند از طریق پلتفرم مزدکس، توکن بهادار خریدوفروش کنند. ورود بازار سرمایه به بستر بلاکچین تحول بزرگی است که امروز در تمام دنیا پیگیری می‌شود‌. مزدکس با توجه به دانش فنی و تجربی که همزمان در حوزه بورس و بلاکچین داشته، با ترکیب بازار سرمایه و بلاکچین به‌دنبال اجرای این تحول است.

محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس در رابطه با ایده اولیه این تفاهم‌نامه به «راه پرداخت» توضیح داد: «امروز ما در جهان با یک تحول بزرگ در اکوسیستم‌های پولی و مالی همراه هستیم و بستر اولیه آن بلاکچین است که توانسته دارایی‌هایی را که در بازارهای مالی دارای پشتوانه هستند، توکنایز کند و آنها را به‌ صورت ۷-۲۴ قابل دسترس کرده و بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی انجام معامله در بورس را امکان‌پذیر کند. این روند در دنیا آغاز شده و در ایران نیز در نقطه شروع این مسیر هستیم و برای پیشرفت در این مسیر با سازمان بورس و بانک مرکزی مذاکراتی انجام شده است.»

قاسمی معتقد است پیش‌روی در این مسیر می‌تواند یکی از مشکلات ما را که عدم دسترسی معامله‌گران خارج از ایران به بورس ایران است، رفع کند.

او عنوان کرد: «درواقع اگر امروز نهادهای مالی ما نمی‌توانند در مقیاس جهانی کار کنند، با تبدیل دیجیتال دارایی این امکان فراهم می‌شود. هدف ما هم توسعه همین مسیر است و به‌عنوان گامی در این جهت همکاری با شرکت آرمان‌آتی را آغاز کرده‌ایم که یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه است و امیدواریم بتوانیم بحث آموزش و تحقیق و توسعه در این مقوله جدید را با همکاری این شرکت، بهتر از قبل، پیش ببریم.»

علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی نیز در خصوص ضرورت ورود نوآوری به بازار سرمایه توضیح داد: «تحول دیجیتال در همه جای دنیا در حال پیشرفت است و در حوزه بازارهای مالی هم به دیجیتال‌کردن دارایی‌های مالی رسیده است. در آینده نزدیک قطعاً شاهد فراگیرشدن این مقوله در تمامی حوزه‌های دارایی‌های مالی در جهان و همچنین ایران خواهیم بود.»

او ادامه داد: «یکی از محدودیت‌های ما در رابطه با بازار سرمایه، موضوع استفاده از دارایی‌های مالی به‌عنوان وثیقه بوده؛ اما اکنون با تحولی که در حال انجام است می‌توان به ظهور یک روند جدید امیدوار بود.»

به گفته اسلامی، اما در این مسیر ریسک‌هایی هم وجود دارد که برای کنترل آنها باید تمهیداتی اندیشید.

او تأکید کرد: «دیجیتال‌کردن دارایی‌های موجود در بازار سرمایه به‌واسطه بزرگ‌بودن این تحول، ریسک‌هایی دارد که باید به آنها توجه کنیم و از چارچوب مقررات کشور خارج نشویم. در این راستا اگر لازم است باید مجوزهای لازم از نهادهای ناظر را دریافت کنیم. با ایجاد چنین بستری می‌توانیم شاهد ظهور یک نوآوری جدید در بازارهای مالی؛ به‌ویژه بازار سرمایه باشیم.»

تفاهم نامه بین مزدکس و آرمان آتی

بزگترین بورس لوله استیل در تهران

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

بازار لوله و اتصالات آهنی تهران در محله شادآباد قرار دارد و بورس لوله استیل تهران در محله پامنار است و شما می توانید تمامی محصولات مرتبط با آهن، پی وی سی و استیل را با بهترین کیفیت و قیمت در این محلات پیدا کنید. از میلگرد استیل و آهنی تا ورق فولاد خام و خرید ورق فولاد فنری در این خیابان ها طبق استاندارد های جهانی پیدا می شود.

از دوران قبل از انقلاب تاکنون تمامی محصولات جدید لوله، اتصالات، ورق و انواع مقاطع استیل در بورس لوله استیل ایران و تهران یافت می شود و این موضوع نشان می دهد بازار استیل ایران بازار تازه شکل گرفته ای نیست. در ادامه این مطلب بطور کامل به معرفی بورس لوله استیل در تهران و ایران برای شما عزیزان می پردازیم و سعی می کنیم معتبر ترین فروشگاه های بورس لوله استیل را که در فضای آنلاین هم فروش دارند به شما معرفی کنیم.

بورس لوله استیل در ایران

بازار لوله و اتصالات آهنی تهران در محله شادآباد قرار دارد و بورس لوله استیل تهران در محله پامنار است و شما می توانید تمامی محصولات مرتبط با آهن، پی وی سی و استیل را با بهترین کیفیت و قیمت در این محلات پیدا کنید. از میلگرد استیل و آهنی تا ورق فولاد خام و خرید ورق فولاد فنری در این خیابان ها طبق استاندارد های جهانی پیدا می شود.

بورس لوله استیل در شادآباد

برای رفتن به بازار آهن شادآباد شما باید از سه راه آذری به سمت خیابان فتح حرکت کنید تا تمامی فروشندگانی که به بازار لوله و آهن شادآباد معروف هستند را مشاهده کنید. همچنین برای رسیدن به خیابان پامنار لازم است که به خیابان پانزده خرداد بروید و از آنجا خیابان پامنار را پیدا کنید. در تمامی مسیر فروشندگان فلزات صنعتی از جمله فولاد، استیل، مس و . وجود دارند و در اصل این خیابان بورس لوله استیل و فولاد است.

بورس لوله استیل در پامنار

در خیابان پامنار انواع ملزومات فلازت صنعتی از جمله انواع ورق استیل، ورق فولادی، رول استیل، رول فولاد و . را می توانید با بهترین قیمت پیدا کنید و به میزان مورد نیاز خود سفارش دهید. همچنین اگر خرید خود را از فروشگاه های معتبر مانند، ایران متال مارکت، انجام دهید، این فروشگاه ها برای شما خدمات لیزر و برش فلزات صنعتی را هم انجام می دهند. همچنین اکثر فروشگاه ها فروش فلز مس، فلز برنج و فسفر برنز را هم انجام می دهند.

اگر بخواهیم بطور دقیق محصولاتی که در بورس لوله استیل و بازار پامنار بفروش می رسد را نام ببریم به لیست زیر می رسیم :

استیل :

فولاد :

فلز برنج :

فسفر برنز :

مفتول فسفر برنز

میلگرد فسفر برنز

چگونه با بهترین قیمت از بورس لوله استیل خرید کنیم؟

شما برای اینکه بتوانید بهترین قیمت ورق فولاد فنر، ورق فولاد خام و در کل ورق فولاد را در بورس لوله استیل پیدا کنید باید توجه داشته باشید که قیمت ورق فولاد فنری به موارد مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به کشور وارد کننده، آلیاژ ورق فولاد، اندازه و وزن مورد نیاز شما اشاره کرد. جدای از این مسائل شما باید توجه داشته باشید که خرید خود را بطور مستقیم از وارد کننده استیل یا تولید کننده استیل و فولاد انجام دهید، چرا که در این صورت شما کف قیمت استیل و فولاد را خواهید داشت و دست واسطه ها را از خرید خود کوتاه کرده اید.

بهترین وارد کننده استیل و فولاد در تهران

گروه فلز و گروه ایران انجام فعالیت در بورس متال مارکت دو شرکت بزرگ وارد کننده استیل و فولاد در تهران و در خیابان پامنار هستند که شما عزیزان می توانید برای خرید مستقیم انواع مقاطع فولاد و استیل از جمله خرید ورق فولاد فنر و ورق فولاد خام به آن ها مراجعه کنید و از دریافت بهترین قیمت مطمئن باشید. همچنین گروه ایران متال مارکت به تازگی وارد فضای وب و فضای دیجیتال شده است و شما عزیزان دیگر نیازی نیست برای خرید ورق فولا فنر مستقیما به بازار مراجعه کنید و می توانید تنها با یک تماس سافرش خود را ثبت کنید و پس از پرداخت پیش فاکتور بار خود را در سراسر ایران تحویل بگیرید.

ورق فولاد فنر از کجا بخرم؟

با توجه به گسترش فروش فلزات صنعتی و فلزات ساختمانی در سطح اینترنت گزینه های زیادی برای خرید ورق فولاد فنر و ورق فولاد خام وجود دارد. اما در پاسخ به این سوال که ورق فولاد فنر از کجا بخرم باید گفت که بسیاری از وبسایت های بزرگ که در جال حاضر فعالیت می کننده وارد کننده مستقیم فولاد و استیل نیستند و در واقع نمی توان به آن ها گفت بورس لوله استیل. بلکه این وبسایت ها در اصل یک نمایشگاه هستند برای به نمایش گذاشتن محصولات فروشگاه های بازار و بطور حتم قیمتی که به شما ارائه می دهند بسیار بیشتر از قیمتی هست که بار شما انجام فعالیت در بورس ارزش دارد. شما باید توجه داشته باشید که دریافت قیمت آنلاین فلزات صنهتی تقریبا امری محال استی و لازم است شما با فروشگاه مورد نظر خود تماس بگیرید تا قیمت واقعی را بدست آورید.

چرا خرید خود را بصورت آنلاین انجام دهید؟

نکاتی که باعث می شود شما به خرید آنلاین از بورس لول استیل رو آورید به شرح زیر است :

 • زمان زیادی لازم است تا به بورس لوله استیل برسید و زمانی زیادی را نیز باید صرف گشتن کنید
 • مسئولین فروش در بازار ممکن است از تکنیک های خاص فروش استفاده کنند و شما را مجاب به خرید محصولی بی کیفیت با قیمت بالا کنند

بنابراین پیشنهاد نمی شود که برای خرید ورق فولا د فنری و ورق فولاد خام به صورت حضوری به بورس لوله استیل مراجعه کنید و شما می توانید با تماس گرفتن با فروشگاه های معتبری مثل ایران متال مارکت به راحتی نیاز خود از انواع فلزات صنعتی را برطرف کنید.

خرید ورق فولاد خام چینی یا هندی؟

یکی دیگر از معضلاتی که خریداران هنگام خرید ورق فولاد خام و ورق فولاد فنری با آن مواجه می شوند این است که فروشندگان دو تصمیم بین خرید ورق فولاد خام چینی و هندی را پیش روی آن ها می گذارند و خریدار نمی داند که بین آن ها کدام را انتخاب کند. همچنین بعضا به اشتباه اصرار می کند که یکی از آن ها را به قیمت حتی بالاتر خریداری کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 90 درصد اجناس از کشور چین وارد می شود و درصورتی که جنس هندی هم در بازار موجود باشد تفاوت چندانی با جنس چینی ندارد. به همین دلیل اجازه ندهید جنس به اصطلاح هندی را با قیمت بیشتر، در بازار لوله استیل، به شما بفروشند.

تفاوت ورق فولاد خام و ورق فولاد فنری

ورق فولاد خام در آلیاژ های C75,C55,C45 موجود می باشد و از آنجایی مقاومت در برابر شکست این فولاد پایین است استحکام آن را نمی توان زیاد افزایش داد. این نوع فولاد بطور عمیق نمی تواند سخت شود چرا که مقاومت آن کاهش زیادی می کند. همچنین مقاموت به خوردگی این جنس از فولاد در محیط های صنعتی به نسبت پایین است. در کنار این موضوع در دماهای بالا به آسانی اکسید می شوند. در مقابل ورق فولاد فنری وجود دارد که در آلیاژ های CK67,CK75,CK45 تولید می شوند. از این فولاد بطور خاص برای ساخت انواع فنر استفاده می شود.

شریفیان: فعالیت ۱۰۰۰ خودروی اشتراکی در تهران آغاز می‌شود / ساخت دو پروژه بزرگ در فاز ۲ برج میلاد

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از ساخت دو پروژه بزرگ در فاز ۲ برج میلاد خبر داد و گفت:با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری تولیدکننده داخلی فعالیت ۱۰۰۰ خودرو‌های برقی اشتراکی در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نیمه تیر امسال همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری با حضور تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برگزار شد. این رویداد آغاز مذاکرات و تعامل با سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری بود تا از این طریق علاوه بر تسریع در آغاز و اجرای پروژه‌های مختلف شهری، خدمت رسانی به شهروندان افزایش یابد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری گفت: موضوع سرمایه گذاری بسیار جدی است و تهران زمینه‌های بسیار زیادی دارد که بتواند سرمایه گذار را به عنوان سرمایه پذیر به یک مجموعه مولد تبدیل کند و سرمایه گذار سود خود را به دست بیاورد و مردم منتفع شوند و شهر پیشرفت کند.

وی گفت: کارکرد‌ها و شرایطی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان کار خود را انجام دهند، فراهم شده و این مقدمه‌ای برای کار‌های بزرگ ما به شمار می‌رود.

اکنون بیش از دو ماه از برگزاری این همایش در پایتخت می‌گذرد و به نظر می‌رسد تحول در سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهری شتاب گرفته است. به همین بهانه درباره موضوعات مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در شهر تهران با مهدی شریفیان مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران به گفتگو نشستیم که جزئیات آن به شرح ذیل است.

شناسایی ۴۸ پروژه مشارکتی بلاتکلیف شهری

جذب سرمایه‌گذار با چه رویکردی در مدیریت شهری مد نظر قرار گرفته است؟ چه تعداد پروژه بلاتکلیف شهری به صورت پروژه مشارکتی در تهران بلاتکیف مانده و چه برنامه‌هایی برای اجرایی شدن آن‌ها دارید؟

در مدیریت شهری کنونی، شناخت و مسأله سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌ها در این راستا در دو بخش مدنظر قرار گرفته است. یکی بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً در دست اقدام بوده و بلاتکلیف و ناتمام مانده است و بخش دوم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید است که مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هایی در این راستا داریم.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب پروژه‌های مشارکتی طی سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود که ۴۸ مورد از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های مشارکتی شناسایی شده و قرار است آن‌ها را به سرانجام برسانیم.


از فعال شدن پروژه بزرگ تجاری ـ مسکونی خلیج فارس تا ساخت هتل در مرکز شهر

یکی از این موارد پروژه بزرگ تجاری ـ انجام فعالیت در بورس مسکونی خلیج فارس است که قرارداد آن ۱۰ سال پیش منعقد شده، اما علی‌رغم این مسأله تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است، لذا مسیر حل و فصل و احیای پروژه‌های قدیمی در سازمان، رویکرد مورد توجه بوده که بررسی‌های لازم در این راستا صورت گرفته است تا اگر موارد اختلافی با شریک سرمایه‌گذار بوده برطرف شود و اگر قابل حل نیست رویه قضایی صورت گیرد تا اطاله زمان بهره‌برداری جلوگیری شود. تیمی با ارائه راهکاری فنی به بررسی حقوقی این مسئله همچنین حمایت از شرکا و. تشکیل شده تا بتوانیم حقوق شهر و شهروندان را به سرانجام برسانیم و پروژه‌ها جهت استفاده مردم به بهره‌برداری برسد.

نمونه دیگر از این پروژه‌ها پروژه احداث هتلی در مرکز شهر تهران بود که متأسفانه سال‌ها متوقف مانده و موانع ساخت پروژه مشارکتی رفع شده و ان‌شاءالله به زودی به چرخه بهره‌برداری برسد.

در این پروژه‌های بلاتکلیف مانده، شریک سرمایه‌گذار از مدار سرمایه‌گذاری خارج انجام فعالیت در بورس شده و یا عرصه دراختیار غیرشریک قرار گرفته بود، لذا جهت بازگشت حق عمومی اقدامات لازم را انجام و پیگیری‌ها را مدنظر قرار دادیم.


جزئیات رفع تصرف عرصه ۱۰ هزار متری به صورت تجاری و مسکونی چیست؟

خوشبختانه پروژه خلیج‌فارس که سال ۹۱ با عرصه ۱۰ هزار متری به صورت تجاری و مسکونی درنظر گرفته شده بود را فعال کردیم و ساخت آن ان‌شاءالله آغاز خواهد شد. این پروژه در فضایی به مساحت ۱۰ هزار انجام فعالیت در بورس متر مربع در خیابان شهید رجایی جنوب محدوده منطقه ۲۰ واقع شده است که با اخذ دستور از مراجع قضایی و به همراه نیرو‌های انتظامی رفع تصرف شد.

پیش از این پروژه تا فاز ساخت اسکلت تجاری پیش رفته بود، ولی شریک تجاری میان کار اعلام کرد که توانایی مالی پروژه را ندارد و اکنون پروژه متوقف شده است؛ لذا به دلیل گر‌ه‌های حقوقی این موضوع به سرانجام نرسیده بود که خوشبختانه اکنون با حمایت نهاد قضایی دستور رفع تصرف پروژه صادر شد و ابتدای هفته جاری پروژه از تصرف متصرفین خارج و دراختیار شهرداری تهران قرار گرفت تا مجدد کار آغاز شود. ان‌شاءالله در این عرصه ۱۰ هزار متر مربعی بنا است که بلندمرتبه‌سازی هم در قالب پروژه مسکن انجام شود، البته این موضوع پس از دریافت مصوبه، از کمیسیون ماده ۵ انجام خواهد شد.

ناگفته نماند همچنین هشدار‌های دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور پیرامون برخورد با متخلفان و جلوگیری از ایجاد بستر تخلفات این سازمان به دنبال صیانت از اموال شهرداری تهران انجام گرفته و در این راستا با حمایت دستگاه‌های نظارتی ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران در برخورد با تخلفات از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.


ارزش پروژه تجاری و مسکونی خلیج فارس/بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به شهرداری در ماه‌های اخیر

برآورد‌ها از ارزش دارایی این پروژه چقدر است؟

ارزش پروژه تجاری و مسکونی خلیج فارس حدود ۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که با رفع تصرف آن و بازگشت به چرخه دارایی و اموال شهرداری تهران اتفاقات خوبی در شهر رقم خواهد خورد البته با مولدسازی و بارگذاری، ارزش آن از یک‌هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. در شش ماهه اخیر در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی موارد مشابه این‌چنینی مدنظر قرار گرفته و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از این پروژه‌های نیمه‌کاره که مربوط به قدرالسهم شهرداری است، به این مجموعه بازگشته است. ما این مسیر را ادامه خواهیم داد و پروژه‌های فعلی را با شرکایی که بخواهند همکاری کنند به ثمر خواهیم رساند.


برای فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در تهران چه برنامه‌هایی دارید؟

بخش دوم فعالیت‌ها همانطور که گفتم مربوط به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در تهران است. یک رویداد بسیار مهم در تیر در قالب برگزاری همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشتیم که سطح همایش خوشبختانه بسیار بالا بود و افراد زیادی از سرمایه‌گذاران حوزه شهری در این همایش شرکت کردند. وزیر اقتصاد هم از سخنرانان ویژه این همایش بود و به طورکلی اشتیاق دستگاه‌های کشور و بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و همکاری در شهرداری در قالب کار‌های مشترک خوب بود.

تغییر عملکردی و ارتباطی میان شهرداری و سرمایه‌گذاران سبب شده که اعلام همکاری جهت مشارکت سرمایه‌گذاری با شهرداری تهران افزایش یابد که این تغییر رویکرد به ویژه از زمان برگزاری همایش، بسیار چشمگیر بود و استقبال جهت اعلام همکاری پررنگ‌تر شد. همچنین در روز همایش بین المللی سرمایه‌گذاری، تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی و اتاق بازرگانی انجام گرفت و درصدد هستیم که روند عقد قرارداد کوتاه‌تر شود. بر همین اساس یک پیش‌قراداد یا به عبارتی تفاهم‌نامه اولیه را درنظر گرفت‌هایم و پس از آنکه علاقمندی سرمایه‌گذاران احصاء شود، روند بررسی اسناد هم صورت می‌گیرد و قرارداد اصلی منعقد خواهد شد. به طور مثال در مورد اراضی برج میلاد و موضوع حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذارانی مراجعه کردند و تفاهم‌نامه‌های اولیه منعقد شد.


۲۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری جدید درتهران

۲۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری را براساس پنل‌های تخصصی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کردیم که ۴۰ پروژه در اولویت اول قرار گرفت و با سرعت کار‌ها در حال انجام است. ناگفته نماند که فراخوان عمومی برای این فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم که اگر سرمایه‌گذاری قبلا در جریان نبوده، مجددا این فرصت فراهم شود که در فراخوان شرکت کند و سرانجام به بهترین پیشنهاد‌ها در حوزه مشارکت برسیم.


زمان فراخوان مشارکت در اجرای پروژه‌ها/ساخت کاخ جشنواره و مرکز تجارت جهانی در فاز ۲ برج میلاد

فراخوان مشارکت در اجرای پروژه‌ها چه زمانی است؟ برای فاز ۲ برج میلاد چه مشارکت‌هایی قرار است صورت گیرد؟

طی یک ماه آینده ان‌شاءالله فراخوان مشارکت در اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود و چند شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری هم اعلام آمادگی کردند. برای فاز ۲ برج میلاد براساس طرح مصوب ماده ۵، کاربری‌هایی مشخص شده که به صورت ویژه دو قسمت در قالب اجرای کاخ جشنواره و مرکز تجارت جهانی مدنظر قرار گرفته است. با ۲ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی در این زمینه در حال مذاکره هستیم و از آنجایی که هر دو پروژه با هم بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان حجم و اعتبار مالی نیاز دارد مشارکت با شرکت‌هایی خواهد بود که توانمندی مالی و فنی بهتری داشته باشند.


در پروژه‌های سرمایه‌گذاری انحصار نداریم

البته ما اطلاع‌رسانی عمومی را به صورت فراخوان انجام می‌دهیم که علاوه بر شفاف‌سازی، بهترین پیشنهاد مدنظر قرار گیرد. همچنین ناگفته نماند که در پروژه‌های سرمایه‌گذاری انحصار نداریم تا هر سرمایه‌گذار با هر توانمندی بتواند در پروژه‌های مختلف مشارکت داشته باشد.


ویترین گسترده شهرداری تهران برای سرمایه‌گذاری

شهرداری تهران ویترین گسترده‌ای برای موضوع سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی درنظر گرفته و تأکید می‌کنم که هر سرمایه‌گذار در هرکدام از حوزه‌های شهری که اعلام آمادگی کند، می‌تواند با شهرداری تهران همکاری داشته باشد و به هیچ‌عنوان فضای انحصاری نداریم و فضا برای سرمایه‌گذاری کاملا شفاف قرارداد‌ها به صورت بردبرد خواهد بود.


بارگذاری قرارداد‌های جدید در سامانه شفافیت

آیا قراداد‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود؟

ببینید! این مسئله در بخش سرمایه‌گذاری‌های جدید کاملا اجرایی خواهد شد، ولی پروژه‌های قدیم که اسناد ۱۰ ساله دارد را اگر بخواهیم در سامانه شفافیت بگذاریم قابل بارگذاری جامع نیست و جامعیت ندارد، ولی پروژه‌های جدید، عقد قرارداد در سامانه شفافیت لحاظ می‌شود و علاوه بر این، ابتدا فراخوان‌ها هم اعلام خواهد شد.

اصلاح ساختار در مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران چگونه بوده است؟

اصلاح رویه و فرایند در این سازمان مدنظر قرار گرفته است که به نظرم اصلاح فرایند مهم‌تر از اصلاح ساختار است. پرژه‌های قدیم را آسیب‌شناسی کرده‌ایم که چرا برخی به خروجی نرسیده است، لذا شاخص‌ها طراحی شده که ملاکی برای قرارداد‌های آینده باشد. اگر مثلا در انجام فعالیت در بورس عرصه‌ای بخواهیم مشارکت با شریک داشته باشیم، اگر در مالکیت ابهام باشد خساراتی به شهرداری وارد خواهد شد، لذا زمانی قرارداد مشارکتی را مدنظر قرار می‌دهیم که مجوز‌ها و مالکیت‌ها کاملاً مشخص باشد و به عبارتی مالکیت و مجوز‌های لازم احراز شده باشد. از این طریق به شرکای سرمایه‌گذاریمان نیز اطمینان خاطر می‌دهیم که قرارداد چقدر شفاف است. از طرفی اگر نیاز به پروانه در پروژه باشد، آن را مقدم بر قرارداد کرده‌ایم. به عبارتی، ابتدا پروانه صادر می‌شود، بعد قرارداد منعقد خواهد شد که نه شهرداری و نه شریک مالی آن دچار خسارات حقوقی و مالی شود. همچنین این اقدام مانعی جهت جلوگیری از توقف پروژه خواهد بود، لذا مالکیت و مجوز‌های قانونی ابتدا ثبت می‌شود و بعد به نقطه فعالیت مشترک با شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌رسیم.


افزایش میزان علاقه‌مندی بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های شهری

میزان استقبال از مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شهرداری تهران چقدر بوده است؟

در سال‌های اخیر میزان قرارداد‌های جدید مشارکتی آنقدر کاهش یافته بود که حتی به یکی دو مورد هم نمی‌رسید،، ولی در دو ماهه گذشته قرارداد‌ها میزان آن افزایش یافته و علاقمندی‌های جهت مشارکت سرمایه‌گذاری با شهرداری بیشتر شده است که این نشان می‌دهد روند‌ها به خوبی پیش رفته که نتیجه این علاقمندی و اعلام آمادگی‌ها جهت همکاری با شهرداری تهران در حوزه سرمایه‌گذاری در شش ماهه دوم امسال جامه عمل خواهد پوشید و این تفاوت فاحش مشخص خواهد شد.


افزایش ۳ برابری درآمد شهرداری

درآمد شهرداری تهران در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی طی سال جاری چگونه بوده است؟

سهم درآمدی ما براساس آنچه تکلیف شده ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده، ولی منابع آزاد شده و آنچه دراختیار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران قرار می‌گیرد ۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سه برابر آنچه که تکلیف داشته‌ایم برای شهرداری درآمدزایی شده است.


عرضه اولین بسته املاک تجاری طی هفته آینده در بورس کالا

همچنین عرضه املاک در بورس کالا آغاز شده که این اقدام جدیدی بود و اولین بسته املاک تجاری نیز هفته آینده عرضه می‌شود و ان‌شاءالله زودتر به منابع نقد تبدیل خواهد شد؛ لذا با این روند میزان درآمد تا پایان سال حتی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که قطعا به نظام توسعه شهرداری کمک خواهد کرد. ناگفته نماند که در کل سال ۱۴۰۰ فقط ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شد و امسال این روند بسیار افزایشی بوده است. پروژه‌هایی هم که امسال در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شد، تا زمانی که به درآمد و منابع مالی تبدیل شود حدود یک تا یک‌و نیم سال زمان می‌برد و ان‌شاءالله در این راستا نیز درآمد‌های خوبی برای شهرداری تهران حاصل خواهد شد.

آیا با رویکرد جدید سازمان سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها سبب تولید سرانه خدماتی برای شهروندان خواهد شد؟

بله؛ رویکرد جدید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به صورتی است که پروژه‌های مشارکتی را به سمتی ببریم که سرانه تولید کند، مثلا به جای اینکه پروژه مسکونی بسازیم و سپس به فروش برسد و پول آن را به پیمانکار بدهیم که شهربازی راه‌اندازی و آن را اداره کند، مستقیم عرصه‌ای را تعریف خواهیم کرد که سرمایه‌گذار شهربازی راه‌اندازی کند؛ آن را اداره و از این طریق تسریع در افزایش رفاه و سرانه‌ها را برای شهروندان شاهد باشیم.


سرانجام پروژه بزرگ تفریحی پارک آزادگان

پروژه بزرگ تفریحی پارک آزادگان به کجا رسید؟

این پارک مجموعه‌ای از فضای آبی و تفرجگاهی است که فراخوان آن تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد. البته با چندین شریک و سرمایه‌گذار تفاهم‌های اولیه هم منعقد شده و سرانجام این پروژه تا دوماه آینده مشخص می‌شود تا ان‌شاءالله تا آخر سال پروژه بزرگ پارک آبی آزادگان به بهره‌برداری برسد.


راه‌اندازی خودرو‌های برقی اشتراکی در تهران

در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موضوع حمل و نقل عمومی مورد توجه بود، ماجرای راه‌اندازی خودرو‌های برقی اشتراکی چیست؟

بله، بعد از همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اولین‌بار تفاهم‌نامه‌ای با سرمایه‌گذار بخش خصوصی امضا شد تا راه‌اندازی خودرو‌های برقی اشتراکی را که تولید داخل است، شاهد باشیم. در پارت اول این پروژه ۱۰۰۰ خودروی برقی اشتراکی جهت استفاده در محدوده مرکزی شهر درنظر گرفته شده که شهروندان در قالب کاربر می‌توانند مشابه دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت از این خودرو‌های برقی با ظرفیت ۲ مسافر انجام فعالیت در بورس استفاده کنند. این خودرو‌ها فرایند مجوز آن در وزارت صمت در حال پیگیری است و ما هم همکاری‌های لازم را با سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام می‌دهیم تا هر چه سریع‌تر این خودرو‌ها توسط شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار هیئت نظارت شرعی در بانکداری انگلستان

به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچۀ توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان در قالب فرآیندها، اصول و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، ساختار هیئت نظارت شرعی ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در این کشور ارزیابی و تحلیل می‌شود.


تاریخچه بانکداری اسلامی در انگلیس

به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت انجام فعالیت در بورس بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد. در این دهه، عقد مرابحه که از آن به مرابحه کالایی نام برده می‌شد، در بورس لندن با هدف تأمین نقدینگی مؤسسات اسلامی و مسلمانانی که در فعالیت‌های عمده فروشی دخیل بودند، استفاده گردید. در این دهه ارائۀ خدمات مالی خرد به مصرف‌کنندگانی که نیاز‌های بانکی داشتند، توسعۀ چندانی پیدا نکرده بود.

در دهۀ نود برای اولین بار خدمات مالی اسلامی در سطح خرد نیز در کشور انگلستان و در سطحی محدود ارائه گردید. در این دهه برخی بانک‌های متعلق به کشور‌های خاورمیانه و یا کشور‌های جنوب شرق آسیا، اجازۀ ارائۀ محدود خدمات مالی اسلامی در سطح خرد به مشتریان نیازمند را پیدا نمودند. به هرحال، مشکلی که در این دوره توسعه خدمات مالی اسلامی در انگلستان را محدود می‌نمود، آن بود که مقامات نظارتی از پذیرش فعالیت‌های بانکداری اسلامی در چارچوب‌های قانونی موجود اجتناب می‌ورزیدند. معنی این مسئله برای مخاطبان مؤسساتی که خدمات مالی اسلامی ارائه می‌نمودند، آن بود که در صورت به وجود آمدن مشکل حقوقی، مقام نظارتی از آنان حمایتی نخواهد کرد؛ درحالی که از مخاطبان مؤسسات مالی متعارف در برابر چالش‌های احتمالی حمایت ویژه می‌نمود. شاید به همین دلیل بود که توسعۀ خدمات مالی اسلامی در سطح خرد در کشور انگلستان در دهه نود و حتی سال‌های ابتدایی دهۀ اول قرن بیستم، توسعه قابل توجهی پیدا نکرد.

البته در اوایل دهۀ اول قرن بیستم، تلاش‌های قابل توجهی از طرف مسئولان نظام بانکی انگلستان در جهت تسهیل توسعۀ بانکداری بدون ربا انجام گردید. دلیل اصلی این امر نیز، علاوه بر توسعۀ بانکداری بدون ربا در سایر کشورها، نیاز ذی نفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیت‌ها بود. بر همین اساس، در سال ۸۰۰۰ میلادی، بانک انگلستان گروهی از پژوهشگران را موظّف به انجام تحقیقات در زمینه امکان‌سنجی و تبیین موانع و راهکار‌های تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اسلامی در کشور انگلستان نمود. اعضای این گروه که مستقیماً توسط ادوارد جرج (رئیس بانک انگلستان در آن زمان) منصوب شده بودند، افراد گوناگونی تشکیل می‌دادند. در واقع، در این گروه افراد گوناگونی از وزارت خزانه‌داری انگلستان، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس (به عنوان نمایندۀ تام الاختیار بانک مرکزی انگلیس در حوزۀ نظارت) و در نهایت، سازمان‌های اسلامی گوناگون فعال در کشور انگلیس حضور جدّی داشتند.

این تلاش‌ها در حوزۀ قانون‌گذاری و همچنین تنظیم قوانین مالیاتی به گونه‌ای مناسب ادامه یافت تا اینکه در نهایت، زمینۀ تأسیس بانک‌های اسلامی در کشور انگلستان به لحاظ قانونی فراهم گردید. در این رابطه، سرانجام، در آگوست سال ۲۰۰۴ اولین بانک اسلامی در سطح خدمات خرد، که تمامی فعالیت‌هایش را در چارچوب اسلامی تنظیم نموده بود، با عنوان "بانک اسلامی انگلستان" تأسیس گردید. از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، ۲۳ بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۱۶۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، ۵ شرکت بیمۀ اسلامی (تکافل)، ۱۷ صندوق سرمایه گذاری و ۱۱ صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعّالیت مشغول هستند.


فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در انگلیس

مقام ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان، که مرجع ناظر بر مؤسسات متعارف نیز است، مرجع ناظر خدمات مالی (FSA) است. این موسسه در ۱۹۹۷ از ادغام ۱۱ مرجع نظارتی مختلف که هریک وظایف و اختیارات متفاوتی داشتند، تشکیل گردیده و نمایندۀ بانک مرکزی انگلیس و یگانه مرجع‌ قانون‌گذار بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گرچه اعضای مرجع نظارتی خدمات مالی توسط دولت تعیین می‌شوند، اما به لحاظ اجرایی از دولت مستقل بوده و هزینه‌های این نهاد قانون‌گذار نیز بدون کمک دولت و تنها از طریق دریافت حق‌الزحمه از نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات نظارتی ارائه می‌دهد، تأمین می‌گردد.

بر اساس قوانین موجود در کشور انگلستان، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد فعالیت مالی ساختارمند انجام دهد، باید درخواست خود را به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه کند. این مرجع نیز درخواست‌ها را بر اساس بخش چهارم از قانون بازار‌ها و خدمات مالی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است، ارزیابی می‌نماید. بر تاساس بند ۱۹ از بخش چهارم این قانون، اگر فرد یا مؤسسه مالی در تأسیس خود الزامات نظارتی این مؤسسه را رعایت نکند، مرتکب جرم قضایی شده که قابل پیگرد قانونی است.

بانک‌های اسلامی نیز مانند بانک‌ها و مؤسسات غیراسلامی لازم است در چارچوب قوانین مرجع ناظر خدمات مالی فعالیت نمایند. تاکنون درخواست‌های متعددی در زمینه انجام فعالیت‌های مالی اسلامی به مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس ارائه شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مرتبط با تأسیس بانک‌های کلاً اسلامی بوده است. البته درخواست‌هایی نیز در رابطه با تأسیس مؤسسات تکافل اسلامی و صندوق‌های کوچک اسلامی توسط برخی افراد و نهاد‌ها به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه شده است. به هرحال، مرجع نظارتی کشور انگلستان، هیچ نوع تفاوتی بین قانون گذاری بر بانک‌های اسلامی و متعارف قائل نیست و استاندارد‌های کاملا مشابهی برای هر دو نوع بانکداری استفاده می‌نماید. شعار مشخصی نیز که در این زمینه مطرح می‌کنند نیز "نه مانع نه حمایت" است که به خوبی رویکرد مرجع ناظر خدمات مالی نسبت به مؤسسات مالی اسلامی را شفاف می‌کند.


شروط فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در انگلستان

در حال حاضر بر اساس قوانین مصوب مرجع نظارتی خدمات مالی، هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی (و حتی هر بانک یا مؤسسه مالی متعارف) که قصد داشته باشد فعالیتی تجاری را در کشور انگلستان راه اندازی کند، لازم است پنج شرط حداقلی یا آستانه‌ای را تأمین کند؛ این شروط بر اساس قوانین مرجع ناظر خدمات مالی عبارت اند از:

الف. مؤسسه مورد نظر باید به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا مالی که قصد راه اندازی آن را دارد، از شایستگی قانونی و حقوقی کافی برخوردار باشد. لازم به ذکر است که بانک ها، مؤسسات مالی، بیمه‌ها و غیره، هریک معیار‌های شایستگی قانونی مخصوص به خود را دارا هستند.

ب. بانک یا مؤسسه مالی که قصد دارد در کشور انگلستان به فعالیت بپردازد، باید الزاماً اداره مرکزی و بخش عمده شعب آن در کشور انگلستان قرار داشته باشند.

ج. مؤسسه از شایستگی و تناسب کافی برای انجام فعالیت مالی مورد نظرش برخوردار باشد. منظور از شایستگی آن است که مؤسسه مذکور با سایر افراد و سازمان‌هایی که قبلاً در آن فعالیت مشغول به کار شده اند، ارتباط و همکاری مناسبی داشته باشد.

د. مؤسسه موردنظر دارای منابع مالی و غیرمالی متناسب با فعالیت مالی که قصد دارد در آن وارد شود، در اختیار داشته باشد.

ه. اگر دو فرد یا شرکت با یکدیگر روابط کاری بسیار نزدیکی داشته باشند، نظارت بر یکی از آن‌ها و نبود مشکل در آن، دلیلی بر جواز عدم نظارت بر دیگری نخواهد بود و به عبارت دیگر، ارتباطات بین فردی یا شرکتی، هیچ گونه تأثیری در فرایند نظارت توسط مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس نخواهد داشت.

در رابطه با شروط مذکور دو نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه این شروط، مواردی حداقلی و لذا ساده هستند و انجام هر نوع فعالیت مالی و پولی در کشور انگلستان مستلزم تأمین آن‌ها می‌باشد. نکته دوم نیز این مطلب است که مرجع ناظر خدمات مالی، پس از اطمینان یافتن از تأمین شروط حداقلی، برای هریک از فعالیت‌های مالی از جمله بانکداری، بیمه، تأمین مالی خرد و غیره، ضوابط و اصول مشخص و جزئی‌تری نیز در نظر می‌گیرد که به منظور تأسیس یک مؤسسه در کشور انگلیس، لازم است این ضوابط نیز رعایت شوند.

مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان

مرجع ناظر خدمات مالی در کشور انگلیس، در زمینۀ صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، به برخی مسائل توجه ویژه‌ای دارد.

یکی از این مسائل، موضوع تعریف دقیق محصولات مالی است. در این رابطه مقام قانون گذار، تأکید دارد که حتماً خدمات مالی و روابط حقوقی موجود بین بانک اسلامی و سپرده گذاران، سرمایه گذاران و سهامدارانش به درستی تبیین شود و تفاوت این محصولات با محصولاتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف ارائه می‌دهند، شفاف بیان گردد. بنابراین، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس تلاش می‌کند تا ضمن شناسایی عقودی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی استفاده می‌کنند، تفاوت آن با عقد قرض و دریافت و پرداخت بهره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف را درک نموده و مطمئن گردد که استفاده از این ابزار‌های مالی اسلامی، مشکل خاصی برای نظام بانکی فراهم نمی‌آورد.

در رابطه با مسئله تعریف دقیق محصولات بانکی باید به این نکته نیز توجه نمود که به دلیل آنکه کشور انگستان کشوری غیراسلامی است و فقه و حقوق اسلامی در تدوین قوانین مرجع جایگاهی ندارند، تعریف عقود توسط بانک‌های اسلامی برای مرجع ناظر نظام بانکی در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است.

برای نمونه، بانک اسلامی انگلستان، به عنوان اولین بانک اسلامی در این کشور، در زمینه تعریف عقود مورد استفاده برای مرجع ناظر با مشکلاتی مواجه گردید و همین امر در کنار سایر مسائل، منجر به آن شد که فرآیند ارزیابی تأسیس این بانک توسط مرجع ناظر بیش از دو سال به طول بینجامد. به طور مشخص، در تعریف "سپرده بانکی"، گفتمان مشترک در تعریف بین بانک اسلامی و مقامات ناظر وجود نداشت؛ زیرا براساس قوانین مرجع ناظر و همچنین، قوانین بالادستی کشور انگلستان، تعریف سپرده عبارت است از "مجموعه‌ای از وجوه که بر اساس شرایطی خاص از طرف سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گرفته و هر زمان که سپرده‌گذار درخواست نماید و یا در شرایط توافق شده در قرارداد، به طور کامل (و به همراه با بهره‌ خود) قابل باز پرداخت خواهد بود".

نکته‌ حقوقی نهفته در این تعریف آن است که بانک دریافت‌کنندۀ سپرده نسبت به بازپرداخت اصل سپرده در سپرده‌های جاری و اصل و بهره انجام فعالیت در بورس سپرده در سپرده‌های مدت‌دار دارای وظیفۀ قانونی است. اما مشکلی که برای بانک اسلامی انگلیس وجود داشت، آن بود که این بانک سپرده‌های مدت دار خود را بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌نمود و در این عقد، براساس قواعد فقهی، سپرده‌گذار باید ریسک از بین رفتن اصل سرمایه خود را نیز می‌پذیرفت که این با قوانین مصوب مرجع ناظر ناسازگاری داشت. با به وجود آمدن چنین مشکلی، نشست‌های متعددی بین مسئولان بانک اسلامی انگلیس انجام فعالیت در بورس و مقامات مرجع ناظر شکل گرفت و در نهایت، راه حلی که به دست آمد آن بود که در قرارداد‌های منعقدشده با سپرده گذاران تأکید شود که سپرده گذار نسبت به اصل و سود سپرده خود دارای حق است، ولی از این حق خود صرف نظر می‌کند. با این راهکار هم قوانین مرجع نظارتی رعایت گردید و هم این امکان برای بانک اسلامی فراهم شد تا سپرده گذار را در سود و زیان شریک نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.