بازار سهام چیست ؟


در انتخاب شرکت های تشکیل دهنده شاخص هیئت داو جونز تحریریه اقدام به گزینش شرکت‌های بزرگی کردند که در میان سرمایه‌گذاران به سابقه رشد و سود بالا معروف بودن در جدول۴-۸ شرکت عضو بورس سهام نیویورک و نزدک که شاخص داوجونز را شکل میدهد.

شاخص بازار سهام چیست؟ مفهوم وانواع آن کدام است؟

شاخص بازار سهام چیست؟ ارزش ترکیبی از گروهی از سهام هایی است که در بازار ثانویه معامله می شود. تغییرات شاخص بازار سهام در برگیرنده علائم و اطلاعاتی از تغییرات گسترده اوراق بهادار موجود در بازار ثانویه برای سرمایه گذاران است .

جدول۳-۸فهرستی از برخی از شاخص‌های عمده بازار سهام چیست ؟ بازار سهام آمریکا را که مربوط به ۶ نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی است نشان می‌دهد، شکل ۱۱-۸ نیز گویای روندهای موجود دربرخی از این شاخص‌ها

  • شاخص متوسط صنعتی
  • داوجونز شاخص ترکیبی.DJIA
  • شاخص ترکیبی اس اند پی S&P
  • شاخص ترکیبی نزدک NASDAQ

و شاخص۰۰۰ ۵ سهام ویلشایر در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸ میلادی است توجه داشته باشید که تغییرات این شاخص‌ها در طول ۱۹ سال همبستگی بالایی با همدیگر دارند.

و در واقع پس از دوره رشد بی سابقه همه این شاخص‌ها در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا دو تا ۲۰۰۰ میلادی این شاخص‌ها را در اوایل دهه بازار سهام چیست ؟ ۲۰۰۰ به دلیل رکورد فعالیت‌های اقتصاد سیاسی اقتصادی در آمریکا باعث با کاهش مواجه شده‌اند و سپس دوباره با روند ثابتی شروع به رشد کرده‌اند.

شاخص متوسط صنعتی داوجونز:

شاخص متوسط صنعتی داوجونز شناخته ترین شاخص بازار سهام است.این شاخص برای اولین بار در سال ۱۸۹۶ میلادی و به عنوان شاخص ۱۲ سهام صنعتی منتشر شد در سال ۱۹۲۸ توسعه یافت و هیئت تحریریه مجله وال استریت که در مالکیت شرکت داوجونز است. این شاخص‌ها در برگیرنده ارزش ۳۰ شرکت بزرگ تعیین کردند.

در انتخاب شرکت های تشکیل دهنده شاخص هیئت داو جونز تحریریه اقدام به گزینش شرکت‌های بزرگی کردند که در میان سرمایه‌گذاران به سابقه رشد و سود بالا معروف بودن در جدول۴-۸ شرکت عضو بورس سهام نیویورک و نزدک که شاخص داوجونز را شکل میدهد.

شرکت داوجونز همچنین شاخص هایی را به عنوان شاخص ۲۰ شرکت حمل و نقل شاخص ۱۵ شرکت عام المنفعه و شاخص ترکیبی متشکل از کل ۶۵ شرکت موجود در صنعت ارائه کرده است.

از آنجایی که شاخص داو جونز فقط متشکل از سهام ۳۰ شرکت است همواره مورد نقد منتقدان بوده است . آنها معتقدند که سهام ۳۰ شرکت قادر به تعیین روند قیمت صدها شرکت دیگر نخواهد بود قابل قابل توجه است که سهام ۳۰ شرکت تشکیل دهنده شاخص داوجونز نماینده بازار گسترده سهام محسوب می‌شود.

این شرکت ها شرکت های بزرگی در صنعت خود هستند و سهام آن هم به وسیله افراد سرمایه‌گذار و هم نهادهای سرمایه‌گذار نگهداری می‌شود.

شاخص ترکیبی بورس سهام نیویورک:

در سال ۱۹۶۶ بورس سهام نیویورک برای دستیابی به یک معیار عملکرد جامع برای کل بازار بورس سهام نیویورک شاخص ترکیبی را ارائه کرد.

این شاخص شامل تمامی سامانه عادی پذیرفته شده در بورس بازار سهام چیست ؟ سهام نیویورک است علاوه بر شاخص ترکیبی سهام موجود دربورس سهام نیویورک به چهار گروه تقسیم می شود:

سهام شرکت‌های صنعتی.

ارزش هر یک از این شاخص‌ها به صورت روزانه و در قالب شاخص معین گزارش می‌شود. شاخص بورس سهام نیویورک جزو شاخص‌های مبتنی بر ارزش بازار محسوب می‌شود.

که در آن ارزش جاری بازار تعداد سهام منتشر شده ضربدر قیمت سهام تمامی سهام های موجود در شاخص با همدیگر جمع می‌شوند و به ارزش آنها بر اساس عدد مبنا تقسیم می‌شود هر تغییری هر دو در سهام موجود در شاخص از طریق تعدیل ارزش پایه شاخص محاسبه می شود.

شاخص بازار سهام چیست ؟ ۵۰۰سهام اس اند پی(S&P500):

شاخص ۵۰۰ سهام اس اند پی که شاخص مبتنی بر ارزش بازار است به وسیله شرکت استاندارد پورز ایجاد شد و شامل سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا است که در بورس سهام نیویورک به نزدیک پذیرفته شده اند آن دسته از سامانه بورس سهام نیویورک در شاخص ۵۰۰ سهام اس اند پی وجود دارند بیش از ۸۰ درصد از ارزش کل بازار سهام پذیرفته‌شده در بورس سهام نیویورک را تشکیل می می دهند .

بنابراین روند موجود در شاخص ۵۰۰ سهام اس اند پی می تواند همبستگی بالایی با شاخص ترکیبیNYSEداشته باشد(همبستگی این دو شاخص در طول سالهای ۱۹۸۹ تا ژوئن سال ۲۰۰۷میلادی در حدود ۰/۹۳بوده است).

شرکت استاندارد پورز علاوه بر این شاخص ، شاخص های فرعی دیگری را در خصوص سهام شرکت های صنعتی و عام المنفعه ارائه میکند.

شاخص ترکیبی نزدک :

این شاخص در سال ۱۹۷۱ ایجاد شد شاخص ترکیبی نظر (که یک شاخص مبتنی بر ارزش بازار است).

در برگیرنده سه گروه از شرکت‌های نزدک است شرکت‌های صنعتی بانکی و بیمه این شاخص در برگیرنده تمامی سامانه‌ای است که در نزدیک و در این صنعت معامله می‌شود نزدک شاخص‌های جدا گونه دیگری را نیز در حوزه‌های صنعتی بانکی بیمه رایانه و ارتباطات را از راه دور ارائه می‌کند.

شاخص۵۰۰۰ سهام ویلشایر:

شاخص ۵۰۰۰ سهام ویلشایر در سال ۱۹۷۴ و به منظور پیگیری وآگاهی از تغییرات ارزش بازار سهام ایجاد شد. این شاخص، گسترده ترین شاخص بازار سهام است و میتواند انعکاس کاملی از روندهای کل بازار سهام باشد.

سهام شرکت های موجود در شاخص ۵۰۰۰سهام ویلشایر شامل تمامی سهام هایی است که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:سهام شرکت هایی که ادارات مرکزی آن در آمریکا واقع شده باشد:سهام هایی که به طور فعالانه در بازار سهام آمریکا معامله می شوند. و سهام هایی که اطلاعات قیمتی آن به طور کامل در دسترس باشد(البته در این شاخص، سهام های کوچک مربوط به بازار خارج از بورس یا فرابورس لحاظ نشده است).

در حال حاضر این شاخص در برگیرنده سهام ۶،۷۰۰ شرکت است ، اما از آنجایی که این شاخص در ابتدا کار خود را با سهام ۵۰۰۰شروع کرد به همین نام نیز شناخته میشود. این شاخص نیز مانند شاخص ترکیبی ،شاخص ۵۰۰سهام اس اند پی و شاخص ترکیبی نزدک،شاخص مبتنی بر ارزش بازار محسوب می شود. شاخص ۵۰۰۰ سهام ویلشایر دارای مزیت های خاصی است که آن را به بهترین شاخص برای پیگیری روند بازار سهام آمریکا تبدیل کرده است.

از آنجا که سهام شرکت سهامی عامی در این شاخص لحاظ شده است این شاخص نماینده کا بازار محسوب می شود با این حال به دلیل تنوع بالای این شاخص تمایز اینکه کدام بخش یا صنعت سبب ایحاد تغییرات در بازار شده است را غیرممکن میکند.

شاخص مهم توسعه بازار سهام چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فرهنگ سازی در خصوص بسیاری از ابزارهای بازار سرمایه همچنان چالشی است که پیش روی مجموعه توسعه دهنده بازار و علاقه مندان به آن وجود دارد و البته بازار هم اخیرا به این مساله به خوبی توجه کرده است .

شاخص مهم توسعه بازار سهام چیست؟

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان پارس، یکی از شاخص های بسیار مهم توسعه بازار سرمایه را توسعه ابزارهای قابل معامله دانست و گفت: توسعه ابزارها، بازار سهام چیست ؟ هم به جذب نقدینگی در بازار و هم به مدیریت ریسک سرمایه گذار کمک خواهد کرد.

شهاب الدین شمس اظهار داشت: فرهنگ سازی در خصوص بسیاری از ابزارهای بازار سرمایه همچنان چالشی است که پیش روی مجموعه توسعه دهنده بازار و علاقه مندان به آن وجود دارد و البته بازار هم اخیرا به این مساله به خوبی توجه کرده است .

وی با بیان اینکه توسعه ابزارهای مالی در طرح استراتژیک سازمان بورس هم وجود داشته است، گفت: تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار همواره بر این بوده که با امکاناتی که وجود دارد - چه از نظر فقهی، چه از نظر عملیاتی و چه از نظر سلیقه بازار - ابزارها را توسعه دهد و این توسعه ابزارها حتما در جذب نقدینگی در بازار و مدیریت بهینه ریسک سرمایه گذار در بسیاری از بخش ها اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه، همچنین مقوله آموزش و فرهنگ سازی را از اصلی ترین فاکتورهای لازم برای تعمیق بازار دانست و گفت: هر ابزار در دوره معرفی خود نیازمند است که بخشی از معاملات آن متولی داشته باشد.

شمس توضیح داد: در نظر گرفتن متولیانی که به هرحال نقدشوندگی این ابزار را در بازار تامین کنند ، به نحوی که جذابیت آن برای سهامدار یا سرمایه گذاری که برای اولین بار رویکردی به این ابزار دارد افزایش پیدا کند، بسیار مهم است .

وی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تحریم های اخیر و ریسک های احتمالی ناشی از آن بر بازار سرمایه گفت: یکی از بزرگترین متغیرهایی که بازار در روزهای اخیر با آن مواجه است، مسایل مرتبط با تحریم های ظالمانه و یکجانبه امریکاست . با این حال، یک تفاوت اصلی که دور جدید تحریم ها با تحریم های قبلی دارد این است که اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفته است .

مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان پارس افزود: در واقع می شود گفت بازار سهام چیست ؟ که ساختار تحریم ها ، نه ساختاری یکپارچه بلکه ساختاری متخلخل است و این ساختار قاعدتا به ما اجازه خواهد داد که با رویکرد بهتری با تحریم ها مواجه شویم و عملا بتوانیم واکنش های مناسب تری داشته باشیم.

شمس همچنین اظهار داشت: آنچه در این زمینه بااهمیت است این است که ما در این دور، همه واکنش ها و امکاناتمان را به طور کامل تشریح نکردیم و به اصطلاح گزینه ها را از پیش عیان نکردیم تا مجموعه تحریم کننده ما قادر نباشد به طور فوری راه هایی را که ما برای آن چاره اندیشی کرده ایم ، پوشش دهد.بازار سهام چیست ؟

این کارشناس بازار سرمایه در عین حال افزود: در مورد اثر تحریم ها و نیز مناسب بودن واکنش های خود هنوز نیاز به زمان داریم تا به طور روشن مشخص شود که چقدر می توانیم در صنایع مختلف از عهده تحریم ها برآییم. اما شخصا امیدوارم و فکر می کنم به طور موفق بتوانیم از تحریم ها عبور کنیم و بالنسبه بتوانیم واکنش های مناسبی داشته باشیم.

شمس همچنین درخصوص تاثیر دلار بر بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می رسد که همچنان اثر دلار در بورس به طور کامل منعکس نشده است؛ علی الخصوص ابهامی که در مورد صنایع ارزآور وجود دارد، میزان فروش هاست .

مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان پارس افزود: در صنایع پتروشیمی ما با این مساله مواجه هستیم که میزان فروش ها با توجه به واکنشی که به تحریم ها خواهیم داشت، چه میزان کاهش خواهد یافت؛ البته شاید هم کاهشی در این بخش نداشته باشیم.

شمس توضیح داد: در واقع گزارش های ماهانه ای که ما برای ماه های آبان و آذر از شرکت های یپتروشیمی و میزان فروش هایی که گزارش می کنند خواهیم داشت، به ما نشان می دهد که آیا ما توانسته ایم این مرحله را به خوبی پشت سر بگذاریم یا خیر.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مساله ای که در مورد پتروشیمی ها وجود دارد، نرخ خوراک و تعیین حد آن هست و به نظر می رسد بازار سهام چیست ؟ که این عامل با توجه به فروش با دلار آزاد یا دلار نیمایی شرکت های پتروشیمی اثر چندانی نداشته باشد .

وی افزود: گزارش های ماهانه ای که درآینده برای مجموعه های پتروشیمی و پالایشی منتشر می شود و همین طور گزارش مجموعه هایی که احیانا انتظار می رود تحت تاثیر بازار سهام چیست ؟ تحریم ها واقع شده باشند، روشن تر به بازار نشان می دهد که ما توانسته ایم از پس تحریم ها برآییم یا خیر؛ با این حال همچنان به آینده بازار امیدواریم .

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به تمرکز اخیر دولتمردان بر بازار سرمایه و طرح سخنان آنها در حمایت از بازار سرمایه گفت: برای مدت طولانی وزارت مهم و کلیدی امور اقتصادی و دارایی سکاندار نداشت و قبلا نیز ما با چالش هایی در مورد بانک مرکزی رو به رو بودیم ، اما به نظر می رسد که مجموعه سیاستگذار کشور توجه بیشتری به بازار سرمایه نشان می دهد.بازار سهام چیست ؟

شمس اظهار داشت: بانک مرکزی از یک طرف و وزارت اقتصاد از طرف دیگر ، دو نهاد بسیار مهم در سیاستگذاری اقتصادی هستند که خوشبختانه الان تعیین تکلیف شده اند و افرادی که در این دو مسند قرار گرفته اند، رویکرد بسیار مثبتی به بازار سرمایه دارند .

مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان بازار سهام چیست ؟ پارس در پایان افزود: در رده های بالاتر هم شاهدیم که اخیرا توجه بیشتری به بازار سرمایه می شود و البته انتظار ایفای نقش بیشتری هم از بازار سرمایه در این راستا دارند و به نظر می رسد که این رویداد، به عنوان یک فرصت در جهت توسعه ابزارهای نوین، توسعه بازار و تعمیق بازار سرمایه قابل استفاده است.

ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار به میزان و ارزش ریالی یا دلاری سهام ممتاز یا میزان سهام موجود در بازار آزاد گفته می‌شود و در نتیجه حاصل ضرب تعداد سهام ممتاز یه شرکت در قیمت هر یک سهم می‌باشد. به طور مثال اگر یه شرکت با ۱۰ میلیون سهم با قیمت ۱۰۰۰ ریال به فروش می‌رسد ارزش بازار آن شرکت برابرست با ۱۰ میلیارد. سرمایه‌گذاران از این معیار برای بررسی شرکت‌ها استفاده می‌نمایند.

بر همین اساس شرکت‌ها به سه دسته بر اساس ارزش بازار خود تقسیم‌بندی می‌شوند. بررسی و اندازه‌گیری میزان ارزشمندی یک شرکت با معیارهای مختلفی انجام می‌شود اما یکی از سریع‌ترین معیارها برای پی بردن به میزان ارزش یه شرکت ارزش بازار است که به راحتی با ضرب تعداد سهام‌های موجود در بازار در ارزش یک سهام بدست می‌آید. ارزش بازار شرکت ابتدا از طریق عرضه عمومی اولیه (IPO) تعیین می‌شد.

قبل از عرضه اولیه سهام، شرکتی که مایل است در معرض دید عموم قرار گیرد، از یک بانک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند تا از تکنیک‌های ارزشگذاری برای بدست آوردن ارزش شرکت استفاده کند و تعیین کند که چه تعداد سهام به مردم عرضه می‌شود و به چه قیمتی.

به عنوان مثال، شرکتی که ارزش آن توسط بانک سرمایه‌گذاری برای عرضه اولیه (IPO)، ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، ممکن است تصمیم بگیرد ۱۰ میلیون سهم با قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای هر سهم منتشر کند یا بخواهد معادل آن ۲۰ میلیون با ۵۰ هزار تومان برای هر سهم منتشر کند. در هر دو مورد، ارزش اولیه بازار ۱۰۰ میلیارد خواهد بود.

پس از عرضه عمومی سهام شرکت و شروع به انجام معاملات آن در بورس، قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضای سهام در بازار تعیین می‌شود. اگر تقاضای زیادی برای سهام آن شرکت به دلایل و عوامل مطلوب یا جذب‌کننده وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد. اگر پتانسیل رشد آینده شرکت خوب به نظر نرسد، فروشندگان سهام می‌توانند قیمت آن را کاهش دهند. در آن زمان بازار سهام چیست ؟ ارزش بازار به برآوردی از ارزش شرکت تبدیل می‌شود.

شرکت‌های دارای ارزش بازار بالا

شرکت‌های بزرگ و قدیمی بوده که معمولاً برای مدت طولانی وجود داشته‌اند و نقش اصلی را در صنایع با سابقه ایفا می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با سرمایه بزرگ لزوماً بازده هنگفتی را در مدت‌زمان کوتاهی به همراه ندارد، اما در بلندمدت، این شرکت‌ها به طور کلی به سرمایه‌گذاران با افزایش مداوم ارزش سهام و پرداخت سود سهام پاداش می‌دهند.

شرکت‌های با ارزش بازار متوسط

این شرکت‌ها از آن دسته شرکت‌هایی هستند که انتظار رشد بالایی از آنها وجود دارد اما ریسک بالایی هم برای سرمایه‌گذاری دارند.

شرکت‌های با ارزش بازار پایین

این شرکت‌ها معمولا شرکت‌های تازه تأسیس هستند که سرمایه‌گذاری در آنها داری ریسک بالاتری نسبت به شرکت‌های دیگر است به این دلیل که حساسیت بیشتری نسبت به رکودهای اقتصادی دارند و به همین دلیل شرکت‌های با ارزش بازار کم شرکت‌های با نوسان‌های بسیار و نقدینگی کمتر نسبت به دیگر شرکت‌ها می‌باشند.

ارزش بازار تنها این نکته را مشخص می‌کند که سرمایه‌گذاران حاضرند چه مقدار برای سهام یه شرکت پرداخت نمایند.

تفاوت اصلی ارزش بازار و ارزش شرکت

ارزش بازار تنها ارزش حقوق صاحبان سهام یک شرکت را نشان می‌دهد در حالی که ارزش شرکت معرف مقدار کل سرمایه یک شرکت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.