همه تعاریف CAD


. فروش توانایی های چه کاری انجام می دهد نرم افزار رایگان دشوارتر از متقاعد کردن یک مقام رسمی برای جرم مجازات (دزدی دریایی) توسط چه کاری انجام نمی دهد یک نرم افزار گران قیمت است.

CAD/CAM به زبان فارسی

ترجمه و تعریف CAD/CAM ، دیکشنری آنلاین انگلیسی - فارسی. ما حداقل جملات ترجمه شده ۲۰۱ را با CAD/CAM پیدا کرده ایم.

CAD/CAM

  • Combination of computer aided design with computer aided manufacturing.

ترجمه‌ها CAD/CAM

(برنامه ی کامپیوتری که روش های طراحی را با اصول تولید صنعتی تلفیق می کند مثلا در ساختن طرح سیم کشی های دقیق و پیچیده)کدکم

طراحی به کمک رایانه/ تولید به کمک رایانه

نمونه‌ها

and Cam was repeating after her how it was like a mountain, a bird's nest, a garden, and there were little antelopes

و کام گفتههای او را تکرار میکرد، این که شبیه کوه، لانهی پرندهها یا یک باغ بود و آنجا آهوهای کوچک میچریدند

User confidence is further built on 3D visualization through a closer integration with the 3D CAD environment, including error-avoiding simulations and optimizations.

اطمینان کاربر بیش از این در مشاهدهٔ 3D از طریق ادغام نزدیک تر با محیط 3D CAD بوجود میآید، از جمله مطلوب سازیها وشبیه سازیهای اجتناب و پرهیز از خطا.

Cam would never resist tyranny to the death, he thought grimly, watching her face, sad, sulky, yielding.

با ناامیدی فکر کرد کام هیچوقت تا پای جان در برابر زورگویی نمیایستد و چهرهی غمگین و عبوس او را دید که تسلیم میشد.

However, while achieving high sensitivities, CAD systems tend to have very low specificity and the benefits of using CAD remain uncertain.

سیستمهای CAD، علیرغم برخورداری از حساسیت بالا، ویژگی (specificity) بسیار کمی دارند؛ این امر موجب نامشخص بودن مزایای استفاده از CAD میشود.

You get out your favorite software tools, CAD tools, and you enter the form and the materials, and then you analyze performance.

همه ابزارهای نرم افزاری و طراحی رو ميگيريد و فرم و ابزارها رو در اونها وارد ميكنيد و سپس عملكرد طرح رو تحليل ميکنید.

همه تعاریف CAD

تعداد صفحات : ۵۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در ۴ فصل می باشد. در فصل اول به تاریخچه CAD/CAM و مثال های کاربردی آن را توضیح می دهد. استفاده از کامپیوتر در فرآیندهای طراحی و تولید «تکنولوژی طراحی وتولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM نام دارد .این تکنولوژی روشی موثر، صحیح و رضایت‌بخش را برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت عالی بیان می‌کند. CAD/CAM شامل دو بخش جداگانه به نام‌های ذیل می باشد:

۱- طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Desing

۲- تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manu facturing

این دوبخش در طی ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد کرده‌اند و هم اکنون هردوی آنها با هم تحت عنوان سیستم‌های CAD/CAM یکپارچه شده‌اند. معنای یکپارچگی این است که کلیه عملیات طراحی و تولید می تواند در یک سیستم واحد مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.

در فصل دوم مبانی CAD/CAMرا بیان می کند. امروزه با توجه به رشد و توسعه روز افزون کامپیوتر و صنایع کامپیوتری در تمام زمینه‌های علمی و فنی، هنری، خدماتی و اکثر فعالیت‌های تجاری، دولتی، نظامی و … استفاده از کامپیوتر در امور یاد شده بالا اجتناب ناپذیر می‌نماید. علی‌الخصوص طی سالهای اخیر باتوجه به برتریها ومزایای کامپیوتر این وسیله نقش خود را به عنوان ابزار قدرتمندی درطراحی و تولید یک محصول نیز تثبیت نموده است.

در بخش زیر نقش کامپیوتر در فعالیت‌های مختلف طراحی، فعالیت‌های مختلف ساخت، فعالیت‌های مختلف موجود در یک چرخه تولیدی ونهایتاً اتوماسیون و سیستم‌های اتوماتیک تشریح می گردد.

بنابه تعریف CAD/CAM تکنولوژی مبتنی بر استفاده از کامپیوتر در کلیه فعالیت‌ای طراحی وساخت یک محصول می باشد. جهت آشنایی بیشتر با بحث‌های مطرح شده در این فصل ابتدا لازم است که مراحل مختلف دریک چرخه تولید معرفی گردد.

در فصل سوم تعریف و بیان شکل هندسی یک قطعه، اولین و آخرین گام از فعالیت‌های طراحی و مهندسی را تشکیل می‌دهد. درگذشته و به طور سنتی این کار توسط نقشه‌های اجرایی دوبعدی ترسیم شده توسط دست صورت می‌گرفته است.

امروزه با پیشرفت‌های حاصله در زمینه سخت‌افزار و توسعه نرم‌افزارهای قدرتمند گرافیکی، به آسانی می توان با استفاده از داده‌های شکل هندسی یک جسم، مدل کامپیوتری سه بعدی آن را تهیه کرد. منظور از مدل کامپیوتری ، بیان ریاضی شکل هندسی یک جسم در فضای سه‌بعدی و ذخیره آن در حافظه کامپیوتر است. عمده‌ترین کاربردهای مدل‌سازی هندسی، به کارگیری آن در فعالیت‌های مختلف طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر است. هنگامی که مدل هندسی قطعه‌ای توسط کامپیوتر تولید شد،اطلاعات آن به صورت یک فایل در حافظه‌ دائمی کامپیوتر ذخیره می گردد. از طریق ایجاد تغییرات در مجموعه انباره داده‌های (data base) مربوط به جسم، می‌توان هرگونه تغییرات دلخواهی را در محیط نرم‌افزار بر روی این مدل اعمال نمود.

در فصل چهارم استفاده از یک سیستم طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) بدون استفاده از سیستم ساخت به کمک کامپیوتر(CAM) علاوه برپایین آوردن راندمان کل سیستم تولید باعث از دست رفتن برخی از مزایای CAD که در قسمت قبل توضیح داده شده نیز می گردد. بنا به تعریف CAM عبارت است از کاربرد کامپیوتر در کلیه فعالیتهای برنامه‌ریزی، ساخت، مدیریت و کنترل عملیات تولید در یک مجتمع تولیدی یا کارخانه.

با توجه به تعاریف بالا و زمینه‌های متنوع عملیاتی که در یک سیستم CAM قابل تعریف می باشد به نظر می‌رسد که دامنه استفاده از کامپیوتر در فعالیت‌های مختلف ساخت وتولید بسیار وسیعتر از دامنه استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای طراحی می‌باشد.

در قسمتهای بعد به طور خلاصه قسمتهای مختلف در یک سیستم CAM توضیح داده خواهد شد.

واژه های کلیدی: CAD/CAM، طراحی، تولید، کامپیوتر، مدل‌سازی هندسی،

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۱-۱تاریخچه CAD/CAM ۶
۲-۱ مثالهایی کاربردی از تکنولوژی CAD/CAM در جهان ۹
۱-۲-۱ استفاده از تکنولوژی CAD/CAM در فضا نوردی ۱۰
۲-۲-۱ استفاده از سیستم CAD/CAM در خودروسازی ۱۴
۳-۲-۱ استفاده از سیستم CAD/CAM در صنایع عمومی ۱۷
مبانی CAD/CAM ۲۲
۲-۲ بررسی مراحل مختلف در یک چرخه تولید ۲۲
۱-۲-۲ ثبت و سفارش (Sales) ۲۲
۲-۲-۲ طراحی محصول (Product desing) ۲۳
۳-۲-۲ آماده سازی مقدمات تولید (Product Preparation) ۲۳
۴-۲-۲ فعالیت‌های مهندسی ساخت (Manufacturing Egineering Activities) ۲۴
۶-۲-۲ فرایند تولید (Processing) ۲۴
۷-۲-۲ سازمان تولید (Manufacturing Organization) ۲۵
۸-۲-۲ فرستادن محصولات به بیرون از کارخانه ۲۵
۹-۲-۲ خدمات پس از فروش (Costumer Service) ۲۶
۱۰-۲-۲ دور ریختن و بازیابی (Recycling disposal) ۲۶
۱-۳-۲ نقش کامپیوتر در طراحی و تولید ۲۶
۲-۳-۲ مزایای به کارگیری تکنولوژی CAD/ACM ۲۷
مدلسازی و روش‌های آن ۲۸
۲-۳ ابعاد مدل هندسی ۳۰
۳-۳ انواع روشهای مدلسازی هندسی ۳۰
ساخت به کمک کامپیوتر CAM ۴۰
۲-۴- کاربرد کامپیوتر در فعالیت‌های ساخت و تولید ۴۲
۲-۲-۴- بازرسی و کنترل کیفیت ۴۴
۳-۴- برنامه ریزی تولید ۴۸
۴-۴- نرم ‌افزارهایی که درتولید استفاده می‌شوند ۵۰
مدلسازی قطعه مورد نظر ۵۴
نوشتن G. Code برای ساخت قطعه مورد نظر ۵۷
منابع ۵۹

منابع:

مبانی تکنولوژی طراحی و تولید به کمک کامپیوتر- مهندس رضا حسنوی.

مقدمه ای بر تکنولوژی CAD/CAM – مهندس کامبیز یوسفی، مهندس کیارش یوسفی.

طراحی و ساخت پروانه واحدهای شناور به کمک کامپیوتر- مهندس میرحبیب صفی‌زاده.

زمینه های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر- مهندس منصور میرچوبی.

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD/CAM)همه تعاریف CAD - م. ح. صادقی.

مقدمه

رشد روزافزون تکنولوژی کامپیوتر و قابلیت‌های کنترلی، محاسباتی و گرافیکی آن موجب شده است تا این دستاورد حیرت‌انگیز بشری به عرصه طراحی و تولید قطعات صنعتی قدم بگذارد. استفاده از کامپیوتر در فرآیندهای طراحی و تولید «تکنولوژی طراحی وتولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM

[Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing]

نام دارد . هنگامی که قطعات دارای تنوع و پیچیدگی‌های بسیاری هستند و نمی‌توان برنامه ساخت آنها را توسط ماشین CNC و به کمک دست انجام داد،‌کامپیوترها و نرم‌افزارهای کاربردی در هر دومرحله طراحی و ساخت به کمک انسان می‌آیند. برنامه ریزی فرایند ساخت، برنامه‌ریزی ملزومات مواد، کنترل کیفیت و تمامی مسائل مربوط به مدیریت خودکار تولید،‌با استفاده از این تکنولوژی به راحتی امکان‌پذیر است.

در سالهای اخیر نهدهای صنعتی کشورمان نیز به تدریج به اهمیت شناخت و به کارگیری تکنولوژی CAD/CAM پی‌برده‌اند. اینجانب نیز با توجه به مشغول بودن در صنعت هوافضا و نیاز به ساخت و مدلسازی و طراحی قطعات با استفاده از این فرآیند، اقدام به انتخاب این موضوع برای پروژه پایان تحصیلی خود نمودم. امید است این اقدام، پیش زمینه‌ای برای استفاده بیشتر از این فرایند برای تولید قطعات مورد نیاز کشورمان برای خودم و خوانندگان آن باشد.

فصل اول:تاریخچه CAD/CAM و مثالهایی کاربردی از آن

۱- ۱تاریخچه CAD/CAM

در قرن ۱۹ انقلاب صنعتی موجب رشد توان فیزیکی بشر شد. در قرن ۲۰ نیز دومین انقلاب صنعتی با ظهور کامپیوترها به وجود آمده و قابلیت‌های فکری بشر را رشد داده است.

امروزه بدون استفاده از کامپیوتر نمی‌توان پروژه صنعتی مهمی را انجام داد. از اواخر دهه ۵۰ میلادی با قوی شدن ظرفیت ذخیره و سرعت عملیات کامپیوترها، کاربرد آنها در پروژه های مهندسی به طور وسیعی روبه فزونی نهاد. مخصوصاً با ظهور تکنولوژی میکروالکترونیکی VLSI یا مدار مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ، سخت‌افزار کامپیوتر هر روز ارزان و ارزان‌تر شد؛ به گونه‌ای که شرکت‌های صنعتی تمایل پیدا کردند، تا از قابلیت‌های آن استفاده کنند. به دلیل کوچک شدن سخت‌افزار کامپیوتر، این ابزار به سرعت در زمینه‌هایی از صنعت نفوذ کرد که به دلیل بزرگ بودن اندازه کامپیوترهای سنتی، امکان نفوذ چندانی نداشت. در نتیجه این تحولات در علم کامپیوتر، “طراحی به کمک کامپیوتر” و “تولید به کمک کامپیوتر” (CAD/CAM) به خاطر قابلیتی که در افزودن “بهره‌وری” داشت ،‌به سرعت در صنایع مهندسی مقبولیت یافت. همان‌طور که نام CAD/CAM نشان می‌دهد، این تکنولوژی می تواند چنین تعریف شود: “استفاده از کامپیوترها به منظور کمک به فرایند طراحی و تولید”؛ به عبارت دیگر CAD/CAM عبارت است از کابرد کامپیوترها در فرایند تولید قطعات مهندسی که از دفتر نقشه کشی شروع شده و پس از دپارتمان تولید، کارگاه ماشین، دپارتمان کنترل کیفیت، نهایتاً به انبار قطعات ساخته شده ختم می گردد.

این تکنولوژی روشی موثر، صحیح و رضایت‌بخش را برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت عالی بیان می‌کند. CAD/CAM شامل دو بخش جداگانه به نام‌های ذیل می باشد:

۱- طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Desing

۲- تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manu facturing

این دوبخش در طی ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد کرده‌اند و هم اکنون هردوی آنها با هم تحت عنوان سیستم‌های CAD/CAM یکپارچه شده‌اند. معنای یکپارچگی این است که کلیه عملیات طراحی و تولید می تواند در همه تعاریف CAD یک سیستم واحد مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.

طراحی به کمک کامپیوتر، اساساً بریک تکنیک متنوع و قدرتمند به نام گرافیک کامپیوتری (Computer Graphics) استوار است. گرافیک کامپیوتری عبارت است از ایجاد و دستکاری اشکال بر روی یک دستگاه نمایش به کمک کامپیوتر، گرافیک کامپیوتری در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه ام.آی. تی آمریکا پایه‌ریزی شد و اولین تصاویر ساده برروی کامپیوتر «ویرل‌ونید» Whirlwind نمایش داده شد. با ظهور سخت‌افزار پیشرفته که حافظه و سرعت آن بالا و ارزان نیز بود، نرم‌افزارهای جدیدتری نیز در زمینه گرافیک به وجود آمدند. نتیجه چنین تحولی، کاربرد روزافزون CAD در صنعت بود. در آغاز، سیستم‌های CAD به صورت ایستگاههای نقشه‌کشی خودکاری بودند که در آن رسام‌های Plotter تحت کنترل کامپیوتر، نقشه‌های مهندسی را تولید می‌نمودند.

امروزه سیستم های CAD می‌توانند به مراتب بیشتر از نقشه‌کشی عادی کار انجام دهند. برخی از سیستم‌ها دارای قابلیت‌های تحلیلی نیز هستند . برای نمونه نرم‌افزارهایی از CAD وجود دارند که با روش المان محدود می توانند قطعات را از نظر مسائل تنش، حرارت و مسائل مکانیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. همچنین نرم افزارهایی از CAD وجود دارند که می‌توانند حرکت قطعات را نیز مورد مطالعه قرار دهند. تولید به کمک کامپیوتر اساساً با ظهور کنترل عددی Numerical) Control) یا (NC) مطرح شد. در اواخر دهه ۴۰ فردی به نام “جان پارسونز” Jon T.parsons روشی خاص برای کنترل یک ماشین ابزار ابداع کرد. در روش او کارت‌های سوراخ شده (Punched Cards) به کار برده شده بود. تا اطلاعات مختصاتی حرکت ماشین به آن ارائه گردد. در این حالت، امکان انجام ماشین‌کاری روی سطوح موردنظر توسط ماشین میسر می‌شد. با مشخص شدن مقادیر عددی برای حرکت محور ماشین ابزار، تحولی در حرکت مکانی ماشین ابزار ایجاد شد. اولین نمونه ماشین NC در سال ۱۹۵۲ ساخته شد. تا بتواند توانایی‌های آن را بیان کند. سپس، سازندگان ابزار و صنایع تولیدی متحداً ماشین‌های NC جدیدی متناسب با نیازهایشان ساختند. در اواخر دهه ۵۰ کامپیوترها در دسترس بودند و مسلم شده بود که آنها می‌توانند مقادیر عددی مورد لزوم ماشین‌های کنترل عددی را تولید نمایند.

در این مرحله نیروی هوایی آمریکا با پرداخت مبالغ زیادی به دانشگاه ام.آی. تی خواستار طراحی یک برنامه‌نویس قطعه شد که بتواند برای تعریف حرکات هندسی ابزار، در ماشین‌های کنترل عددی به کار گرفته شود. نتیجه این کار پیدایش زبان APT [Auto matically Programed Tools] شد،‌که امروزه به عنوان زبان استاندارد ماشین NC ساخته شده است.

APT امکاناتی را فراهم می آورد که برنامه نویس قطعه می‌تواند میان دستورالعمل‌های ماشین‌کاری و ماشین ابزار ارتباط برقرار سازد. با ATP برنامه‌نویس می تواند اشکال ابزار، تلرانس‌ها،‌تعاریف هندسی، حرکات ابزار و فرامین کمکی ماشین را تعریف کند. تعدادزیادی زبان برنامه‌‌نویسی NC نیز براساس زبان APT بعداً به وجود آمدند. همانگونه که شرح داده شد، پیشرفت‌های اولیه CAM عمدتاً در حوزه کنترل عددی تمرکز داشته است. تا این اواخر، فرامین و دستور‌العمل‌های NC هنوز در دست انسان تولید و تصحیح می‌شدند.هم‌اکنون سیستم‌های CAM می‌توانند برنامه‌های NC را با درجه‌ای از صحت ودقت بالا تولید کنند و مسیر ابزار (Cutter Line) را برای مشخص شدن ترتیب مراحل ساخت روی صفحه تصویر Monitor سریعاً نشان دهند. برخی از این سیستم‌ها حتی قابلیت مدیریت کارخانه را نیز دارند؛ و جریان کار و مواد را در طول کارخانه هدایت می‌کنند. دست آورد تکنولوژیک جدیدی که به تدریج به جمع فعالیت‌های CAM پیوست، که در آن بازوهای متحرک خودکار، قطعات کاری و ابزارها را به کار می گیرند. ]رجوع به ۱و ۸[

۲-۱ مثالهایی کاربردی از تکنولوژی CAD/CAM در جهان

درسیستم‌های اولیه CAD/CAM ، بیشتر تجهیزات حجیم بودند و قیمت بالای چند میلیون دلار داشتند. همچنین برای به کاربردن آنها نیاز به یک اپراتور بود که به کارهای برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر آشنایی داشته باشد. درنتیجه فقط شرکتهای بزرگ ساخت هواپیما و صنایع هوافضا و خودروسازی قادر به استفاده از آنها بودند؛ و هنوز هم بسیاری از تجیهزات سیستم‌های CAD/CAM تحت استفاده انحصاری این شرکت‌های بزرگ قرار دارد.

اما در حین سیر نزولی که در اندازه و قیمت این مجموعه روزبه روز صورت می‌گیرد، قدرت محاسباتی آنها بالا می‌رود. نتیجه این امر رشد و گسترش وسیع و سریع سیستم‌های مذکور در صنایع عمومی بود که از طریق وارد شدن این سیستم‌های مستقل و نه‌چندان هزینه بر که در آنها استفاده کننده می‌تواند عملیات طراحی خیلی پیچیده، تجزیه و تحلی و دیگر کارهای تولیدی را انجام دهد ،‌صورت گرفت. این امر یعنی بهره گیری از کامپیوترهای کوچک ،‌به استفاده کننده اجازه می‌دهد که بدون آموختن برنامه‌نویسی و نحوه‌ کاربرد کامپیوتر، از مزایای آن بهره بگیرد. اگرچه سیستمهای خیلی پیشرفته در کارخانه‌های بزرگ باقی می‌مانند، ولی بسیاری از کارخانه های کوچک که قبلاً توانایی خرید سیستم‌های CAD/CAM را نداشتند، هم‌اکنون جزواستفاده کنندگان این سیستم ‌ها می باشند. البته مهمترین انگیزه استفاده از CAD/CAM افزایش بهره‌وری Productivity مهندسی همه تعاریف CAD است. هزینه‌های بسیار زیاد تولید سنتی سفینه‌های فضایی، این کارخانه ها را واداشت که از چندین سال قبل برای تولید اقتصادی‌تر هواپیما، به فکر تجهیز کارخانه‌هایشان به سیستم‌ CAD/CAM بیفتند. به همین ترتیب ، صنایع خودروسازی این تکنولوژی را به عنوان بهترین راه ‌طراحی و تولید اتومبیل‌ها قلمداد کردند. طراحی وتولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM ،‌امروزه ،‌به همه صنایع سرایت کرده است و در تولید بسیاری از محصولات به کار گرفته می شود.

۱-۲-۱ استفاده از تکنولوژی CAD/CAM در فضا نوردی

احتمالاً کاربرد CAD/CAM در صنایع مربوط به فضانوردی از همه رشته‌های دیگر قدمت بیشتری دارد؛ و شرکت بوئینگ یکی از پیشتازان استفاده از این سیستم‌ می باشد که درجهت توسعه و بسط آن از اولین روزهای مطرح شدن، سهم به سزایی داشته است. در اواخر سال ۱۹۵۰ میلادی، زبان APT را برای تشریح و تولید قطعات به کمک ماشین های NC با حیطه عمل نسبتاً محدودی به کار گرفت؛ و در اوایل سال ۱۹۶۰ میلادی، در زمینه تولید قطعات هواپیمایی بوئینگ ۷۲۷، کمک بیشتری از ماشینهای NC گرفته شد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

بررسی مزایای BIM در پروژه

1415010815858 - بررسی مزایای BIM در پروژه - آرین پادرا صنعت

در این مطلب سعی بر آن است که تعریف جامع و دقیقی از BIM بیان شود و فواید استفاده از این سیستم برای کارفرمایان ، مجریان ، طراحان پروژه ها به تفکیک ارائه شود .

BIM چیست ؟

با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید تعاریف علمی زیادی از مدلسازی اطلاعات ساختمان یا BIM پیدا کنید؛ با این وجود BIM تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. این درحالی است که وضعیت طراحی به کمک رایانه یا CAD کاملاً برعکس است؛ این اصلاح عملاً غیرقابل تعریف است اما بخاطر زمینه ها و نحوه استفاده از آن همه ما معنی دقیق CAD را می دانیم و تعریف مشترکی از آن داریم. با این تفاسیر اهمیت تعریف کاربردی و دقیق مدلسازی اطلاعات ساختمان روشن تر می شود. BIM چیست و چرا اینقدر ابهام و سردرگمی پیرامون معنای آن وجود دارد؟

برای کسانی که با مدلسازی اطلاعات ساختمان آشنایی چندانی ندارند بهتر است از اینجا شروع کنیم که BIM چه چیزی نیست. وقتی کج فهمی ها و برداشت های غلط رایج درباره BIM مشخص شود، بهتر می توانیم مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان را درک کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

BIM مدلسازی سه بعدی نیست.

یک مدل سه بعدی BIM نیست. صرفاَ با ساخت یک مدل سه بعدی از مدلسازی اطلاعات ساختمان بهره نبرده ایم. اگر یک مدل سه بعدی با نرم افزارهایی مثل AutoCAD طراحی کنیم به این معنی نیست که یک مدل با ویژگی های BIM داریم. دلیل این تفاوت هوشمند نبودن مدل های سه بعدی است؛ مدلی که هوشمند نباشد اطلاعاتی درباره پروژه به بیننده نمی دهد. در این مدل های سه بعدی غیرهوشمند، برای درک صحیح هر یک از عناصر باید آن را فقط برمبنای ویژگی های هندسی اش تفسیر کرد. به عبارت دیگر، هیچ داده و اطلاعات هوشمندی بجز ویژگی های هندسی مدل وجود ندارد.

تصور کنید بخواهیم عناصر یک مدل سه بعدی را هوشمند کنیم؛ مثلاً جنس درها، پنجره ها و دیوارها را مشخص کنیم. درست همین جاست که مدل سه بعدی ساده ما تبدیل به یک مدل BIM می شود البته از نوع بسیار ساده آن. همین مثال ساده تفاوت مدلسازی سه بعدی و مدلسازی اطلاعات ساختمان را بخوبی نشان می دهد.

BIM همان رویت (Revit) نیست.

اگر یک عقیده مشترک بین تمام فعالان صنعت طراحی و ساخت و ساز وجود داشته باشد، دستگاه بازاریابی قدرتمند اتودسک است. وقتی کسی به شما می گوید که یک طراحی همه تعاریف CAD CAD انجام داده از او نمی پرسید ” با کدام نرم افزار؟”. همه ما می دانیم که دوست یا همکارمان به احتمال زیاد از نرم افزارهای اتودسک استفاده کرده است. همین روند وارد حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان هم شده و اصطلاحات مدلسازی اطلاعات ساختمان و رویت تقریباً قابل تعویض و جابجایی شده اند. دقت داشته باشید که نرم افزار رویت یکی از قویترین ابزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان است اما تنها ابزار موجود نیست. در واقع شما می توانید با نرم افزار رویت یک مدل سه بعدی کامل بسازید بدون اینکه کار مدلسازی اطلاعات ساختمان انجام داده باشید.

BIM مدل ساختمان یکپارچه نیست.

این مورد یکی از مهمترین و رایج ترین ابهاماتی است که پیرامون مدلسازی اطلاعات ساختمان وجود دارد . بسیاری از مردم مدلسازی اطلاعات ساختمان را معادل تهیه یک مدل یکپارچه می دانند و تصور میکنند میتوان از هر دو اطلاعات یکسانی را استخراج کرد . اما مدلسازی اطلاعات ساختمان مجموعه ای از مدل های متمایز است (همانطور که می دانید شما می توانید یک مدل معماری، یک مدل ساختاری و چند مدل متفاوت دیگر برای هر یک از خدمات ساختمان داشته باشید). هر کدام از این مدل های متمایز اطلاعات متفاوتی را ارائه می کنند و تنها در کنار هم می توانند تصویر جامع و کاملی نسبت به پروژه را شکل دهند. وقتی این مدل های مختلف را کنار هم بگذاریم به یک مدل BIM دست یافته ایم.

ایده اصلی مدلسازی اطلاعات ساختمان ارائه یک پایگاه داده یکپارچه است نه یک مدل منفرد. در این پایگاه داده می توان به طراحی ها و اسناد گرافیکی و غیرگرافیکی، جدول های زمانبندی و سایر اطلاعات دست یافت.

راه حل های مدلسازی اطلاعات ساختمان سه مشخصه مهم دارند :

روی پایگاه های داده دیجیتال ساخته و اجرا می شوند؛

تغییرات را از طریق این پایگاه های داده مدیریت می کنند تا همه قسمت ها با تغییرات یک بخش پایگاه داده هماهنگ شوند؛

اطلاعات را ضبط و ذخیره می کنند تا در برنامه های کاربردی صنعتی دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

BIM مدیریت چرخه عمر پروژه نیست.

یکی دیگر از برداشت های جالب از BIM این است که ” مدلسازی اطلاعات ساختمان تنها وقتی محقق می شود که کل اعضای تیم – از طراح تا مدیر مالی – در آن درگیر باشند.

نمی توان گفت این باور غلط است اما فقط یک مدل BIM کامل میتواند تمام اطلاعات مدیریت شده از فازهای طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه را ارائه کند.

متخصصان BIM معمولاً به مشتریان توصیه می کنند تعریف درستی از انتظاراتشان از مدلسازی اطلاعات ساختمان پروژه شان داشته باشند.

برای کسانی که به تازگی به استفاده از BIM روی آورده اند، بسیار مهم است که در وهله اول روی مزایای داخلی تمرکز کنند. به این ترتیب کیفیت طراحی های هماهنگ، زمانبندی محصولات یا سایر ویژگی ها و اهداف پروژه ارتقا می یابد.

باید چالش های پیش رویتان را شناسایی کنید و یک راه حل برای آنها پیدا کنید تا به اهداف موردنظرتان برسید.

فقط وقتی که اینکار را یاد گرفتید و فرایندهای کاری پروژه تان را طراحی، آزمایش و اصلاح کردید می توانید با سایر اعضای پروژه همکاری سازنده داشته باشید. بهتر است کارها را به ترتیب انجام دهید و چند هندوانه همه تعاریف CAD را با هم برندارید.

مدلسازی اطلاعات ساختمان چیست؟

حالا وقت آن است که یک تعریف مختصر اما جامع از BIM ارائه دهیم :

مدلسازی اطلاعات ساختمان به معنای مدیریت اطلاعات یک پروژه است.

به نحوی که هم نحوه شکل گیری این اطلاعات و هم فرایندهای تکرارشونده مبادله آنها را در برداشته باشد .

مدلسازی اطلاعات ساختمان داده های پروژه را به نحوی هوشمند میکند که همه بتواند همه تعاریف CAD آنها را بدرستی تفسیر کنند و ریسک تفسیرها و فرضیات نابجا به حداقل برسد . در واقع ، مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندی است که اطلاعات درست را در زمان صحیح در اختیار افراد مربوطه قرار می دهد

CAD، GIS یا هر دو؟

. فروش توانایی های چه کاری انجام می دهد نرم افزار رایگان دشوارتر از متقاعد کردن یک مقام رسمی برای جرم مجازات (دزدی دریایی) توسط چه کاری انجام نمی دهد یک نرم افزار گران قیمت است.

اخیراً بنتلی کمپینی را برای ارتقا B نقشه بنتلی آغاز کرده است ، با این استدلال که لازم نیست جداگانه فکر کرد اگر هر دو با یک ابزار قابل کنترل هستند. در این مورد ، چندین اظهار نظر می کنند که ما به کاهش فاصله بسیار نزدیک هستیم و استفاده از کلمات CAD / GIS را به طور جداگانه متوقف می کنیم.

دیدگاه های مختلفی وجود دارد، بعضی از آنها برای جنبه های اقتصادی، دیگران به دلایل تخصص، دیگران برای استبداد، اما در عمل با پیشرفت های بسیار تکنولوژیکی، ما همچنان با همین مشکل مبارزه می کنیم.

1. مورد عملی. اتفاق می افتد که برای اجرای یک کاداستر (برای استفاده از مثال) ، ساختار بردار خطوط کشیده ، برش خورده ، چرخانده شده ، کشیده شده ، تصاویر بارگیری می شوند و . آنها همچنان در اتوکد یا Microstation انجام می شوند. اگر از تکنسین ها بپرسیم که چرا آن را ترجیح می دهند می گویند:

ArcGIS برای آن عملی نیست

gvSIG دارای ابزار است اما بسیار کند (در ویندوز)

مانیفولد بسیار ناشناخته است و ابزار کافی ندارد

اصلاح خط ها آسان تر از چند ضلعی است

پشتیبانی از IntelliCAD یکسان نیست

بنابراین، ما باید تمام ساخت و ساز را انجام دهیم اسپاگتی، در سطح ، رنگ ، ضخامت مربوطه و سپس آن را به ArcGIS منتقل کنید و چند ضلعی ها را بسازید. وقتی این کار را می کنیم ، پیدا می کنیم خطاهای توپولوژیکی (که CAD را به رسمیت نمی شناسد) ، ما اصلاحاتی انجام می دهیم و برای ایجاد تغییرات در بردار برمی گردیم ، با یک چرخه که در فرآیندهای عظیم یک روز به پایان می رسد. اما در برنامه روزمره به روزرسانی دائمی ، تغییر CAD و GIS قوطی است که در نهایت به داده های ناسازگار تبدیل می شود.

gvsigguatemala1

سپس، اگر ما بخواهیم چیزی را بیشتر انجام دهیم، آن را به یک پایگاه داده فضایی (من اصرار دارم، به عنوان مثال) ، مختصات CAD ، که در سه رقم اعشار می بینیم اما دارای دقت بیش از 10 رقم اعشاری هستند ، اکنون فقط دارای سه عدد است ، که مجبور می شود بردار دیگر دقیقاً یکسان نباشد ، به شرطی که روی سرعت تأثیر نگذارد فرآیندهای موجود در پایگاه داده. در اینجا بروزرسانی بدون معیارهای توپولوژیک بسیار پیچیده تر است.

و برای اقتصاد، یک شهرداری کوچک باید سرمایه گذاری کنید یک نرم افزار برای ساخت بردارهای دقیق و دیگر برای نقشه های خوبی بسازید اگر شهرداری مشت محکم یا (باور کن) یک برنامه مهندسی برای استفاده از حداقل یکی از اتوکد لایت و یک ArcGIS همراه دو پسوند نیاز ندارد؛ با این حال ارزان است، آنها بیش از $ 4,000 (بدون در نظر گرفتن آموزش) کسانی که با شهرداری کار کرده اند ، می دانند هزینه فروش این مبلغ به خزانه داری که بیش از شهردار فرماندهی دارد ، چقدر هزینه دارد.

من می دانم که شهرداری هایی وجود دارد که این موانع را ندارند، اما کلیه بستر های اسپانیایی . این واقعیت را به دلایل خواسته شده برای انجام GIS و CAD بدون سیگار کشیدن آسترال زندگی می کند.

2. GIS باید از قابلیت CAD برخوردار باشد

من متوجه شدم که زمانی که ArcView 3x وجود داشت، ابزارهای ساخت وکتور برداری با مدیریت توپولوژی امکان پذیر نبود، اما در این مرحله، من نمی فهمم چرا ما ابزارهایی در GIS نداریم که تنها کاری که CAD انجام می دهد (چیزهای 30)

  • دکمه های 12 که برای خلق (خطوط، قوس ها، حلقه ها، خطوط خطی، نقاط . )
  • دکمه های 12 برای ویرایش (موازی، کپی، حرکت، چرخش، گسترش . )
  • یک کنترل ضربه محکم و ناگهانی (ببخشید اصرار من، و همچنین در CAD)

مطمئناً آنها قبلاً این موارد را داشته اند ، اما ما از این روش شکایت داریم. این برنامه ها باید با نحوه مدیریت برنامه ها ، مسافت ها ، مختصات ، پسوند ، کشیدن ، برش دادن و . هیچ چیز نجومی ، درست مانند اتوکد یا Microstation ، شبیه به برنامه های محبوب سازی شده باشند. در این راستا ، بهترین چیزی که دیده ایم تلاش gvSIG بوده است که به جای بازآفرینی روش ساخت بردار ، با روش این کار را با اتوکد انجام دهید، با میلیون ها کاربر در جهان که این کار را انجام می دهند (آگاه باشید که اتوکد روشهای قدیمی دارد) هنگام بارگیری تصاویر سنگین یا پرونده های بزرگ ، سرعت بالغ شدن وجود دارد. من مطمئن هستم که در لینوکس بهتر اجرا می شود ، اما در ویندوز کار نمی کند و موارد دیگر چالش قوی برای متقاعد کردن جهان که باز است، نه تحقیر.

3. CAD وجود دارد که قبلاً GIS را انجام می دهد

در مورد نقشه های بنتلی و نقشه اتوكد ، ایجاد توانایی های GIS برای ابزارهایی كه برای مهندسی استفاده می شدند ، بوده است. پیشرفت قابل توجهی بوده است ، در این شکی نیست ، اما تا به امروز بسیاری از ویژگی های نمایش و انتشار (نقشه های رنگ آمیزی شده) در عملکرد GIS به خوبی انجام می شود (یا بهتر). من همچنین معتقدم که کاربرد عملی برای مشاغل ساده همچنان باقی است . کشیدن مو؛ در غیر این صورت ، بیایید ببینیم چند کاربر اتوکد (میلیون ها نفر) و چند نفر (چه کسی دوست دارد) نقشه اتوکد (یا Civil 3D). نه به دلایل قیمت ، زیرا اگر ما این کار را با کاربرانی که از مجوزهای غیرقانونی استفاده می کنند ، مقایسه کنیم. این تقریباً با Microstation و Bentley Map رفتار یکسانی دارد ، بدون اینکه وارد جنبه های انتشار و قابلیت همکاری شود (لطفا).

4. CAD و GIS دو موضوع متفاوت هستند.

موضع (مبنایی) وجود دارد که می گوید هر دو موضوع دو حوزه تخصصی هستند و هیچ مشکلی برای انجام هر دو با یک ابزار وجود ندارد. بخشی از این موقعیت چند سال پیش ما را درک می کند:

. CAD برای ساخت بردارهای دقیق و GIS برای نقشه های زیبا است.

اما این تخصص موضع، به حدی که استانداردهای بالغ و توسط نرم افزار غیر آزاد اختصاص یافته، از دست داده سفتی، طرح هایی همچون OGC در کنار GIS، پیاده سازی از مفهوم توپولوژی، استفاده از XML پیشبرد مفهوم BIM در کنار CAD، در میان دیگران، را ساخته اند CAD به عنوان تخته همه تعاریف CAD رسم اما بخشی از کار از تخصص واقعی (معماری، مهندسی عمران، نقشه برداری، و غیره) دیده نمی شود.

روند می گوید که تخصص نه در نرم افزار (CAD / GIS) بلکه در حوزه برنامه خواهد بود. برای مثال ، طراحی جاده ها باید ویژه نرم افزاری باشد که این کار را انجام دهد ، با دقت CAD و قابلیت های ارائه شده به آن نسبت به برنامه هایی که از محور برای تهیه نقشه برداری تحت یک زمینه GIS استفاده می کنند. به همین ترتیب ، شکل شکل باید در تاریخ ثبت شود و داده های GIS باید یک نمایش گرافیکی یا جدولی از واقعیت باشد که هندسه آن را می توان از طرف GIS ویرایش کرد ، ویژگی های آن را پرس و جو کرد ، با دانستن ارتباط آن با سایر داده ها. در حالی که از طرف GIS نمایش های شگفت انگیز آن ، پیوند دادن به داده ها و امکان ویرایش با دقتی که CAD انجام می دهد.

اما برای این . ما صادقانه دور، نه به این دلیل که وجود ندارد در حال حاضر بیان شده است، ابزارهای کوچک در حال حاضر بسیاری از آن را انجام می دهند، اما شما باید مارک های نرم افزاری بزرگ را به حرکت در راه عملی پیاده سازی کنید.

4. همانطور که می بینم

فکر می کنم برای مدتی ، ما به استفاده از دو برنامه برای نشان دادن یک ویژگی ادامه خواهیم داد: ویرایش بردار آن در CAD ، تجزیه و تحلیل آن در GIS ، و اصلاح آن در هر دو. به نظر من ، بسیاری از کارهایی که انجام داده ایم آنقدر دود بارگیری کرده ایم که سادگی استفاده آن را برای اهداف عملی از دست داده و بازاریابی فناوری (مشکلی) باعث شده است که دلیل اختراع انسان (برای حل مشکلات) را فراموش کنیم.

image42

میز نقاشی شکوه و عظمت خود را داشت ، زیرا هیچ کس روش دیگری را برای ساخت نقاشی با دست ابداع نکرد ، پاک کنهای برقی به موارد بیشتری اضافه شدند اما سیستم سازی تمرین آنها در مواد جدول نبود بلکه در کاری بود که ما در آنجا انجام دادیم. کارتوگرافی در حال تهیه نقشه با استانداردهای سیستماتیک مقیاس و ارتباط بود ، ما به چاپ آن فکر کردیم اما هرگز در استفاده از آن برای اهداف انسانی تردید نکردیم.

ما نباید هوشیاری خود را از دست بدهیم ، زیرا اکنون فناوری باید کارها را برای ما آسان کند و استفاده از آن را افزایش دهد. بنابراین ، باید زمانی فرا برسد که سرمایه گذاری در مورد قالب ها ، پردازنده ها ، پیکسل ها ، برچسب ها و مارک ها متوقف شود تا زمان خود را به دلیل ایجاد آنها سرمایه گذاری کنید: استفاده آنها. در نتیجه ، مانند قبل ، ما خود را وقف ایجاد تجارت ، ثروت و منافع برای مردم کنیم.

اما این ایده توهمی است ، و به نظر من ، برای 5 سال آینده ، برای اکثر پروژه های سطح بالا رفته در ابتدا ، ما کارهای مشابه را ادامه خواهیم داد (ببینید ، انجام آن را در Google Earth به پایان نمی رسانیم). و تولید کنندگان نرم افزار CAD / GIS:

  • شاید از طرف ESRI بیائیم پیشرفت کنیم در ظرفیت ساخت کانادا، من امیدوارم که مجبور نباشید دوباره به چگونگی استفاده از تابلو نقاشی بپردازید.
  • در سمت AutoDesk ، Civil 3D را رواج دهید تا نقشه برداری به عنوان بخشی از مهندسی به نظر برسد. ایده ای که به نظر من درست است.
  • در کنار بنتلی، ترویج کنید PowerMap به طوری که کم CAD CAD دارای توانایی های GIS است و شاید هماهنگ سازی پیاده سازی را آسان تر کند.
  • در سمت نرم افزار با قیمت پایین: Manifold ، Tatuk GIS ، Global Mapper ، IntelliCAD ، با انجام کاری که نرم افزار نام تجاری از آن استفاده نمی کند ، جایگاه خود را کسب می کند.

اگر نرم افزار Open Source (پایدار) از این مانع برداشته شود، مطمئنا همه ما آن را نگاه خواهیم کرد نه تنها برای جنبه اقتصادی (که ما قبلا دیدیم)، اما برای حل مشکلات مشترک (که در حال حاضر آن را انجام می دهد) و بازاریابی جهانی تهاجمی تر از دزدی دریایی.

حل مشکل متن‌های راست به چپ در اتوکد ۲۰۱۶

چند وقت قبل در مطلبی اشاره کردم که اتوکد 2016 متن‌های فارسی را (حتی اگر با کاتب نوشته باشید) وارونه چاپ می‌کند. امروز به لطف دوستی که در پای آن مطلب کامنت گذاشته بود، فهمیدم که اتودسک با انتشار یک وصله (HotFix) این مشکل را رفع کرده است.

این به‌روزرسانی را می‌توانید در سایت اتودسک با یک جست‌وجوی ساده پیدا کنید. البته با توجه به این که سایت اتودسک به آی‌پی‌های ایران جواب نمی‌دهد باید به نوعی این محدودیت را دور بزنید.

برای راحتی کار من این وصله و همین‌طور وصله امنیتی بعدی اتودسک را دانلود کردم و می‌توانید آن‌ها را از این آدرس‌ها (روی سرورهای پرشین گیگ و پیکوفایل) بدون محدودیت دانلود کنید.

نوشته‌های مرتبط:

116 thoughts on “ حل مشکل متن‌های راست به چپ در اتوکد ۲۰۱۶ ”

ممنونم بخاطر حس انسان دوستانه شما
پیروز باشید

ممنون ازلطفتون
من کارم راه افتاد
انشاالله همیشه کارت بی دردسر حل بشه

مطالب شما بسیار عالی هست جناب شریف پور
فیلم های شرکت گردو که شما مدرس هستید هم بسیار کاربردی هست.
منتظر مطالب جالبتر هستیم.

جناب آقای شریف از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم

مثل همیشه مطالبتون عالی بود.پایدار باشید

سلام
بسیار ممنونم. مطلبتون بسیار تر و تمیز و کارگشا بود. از وبسایت های دیگه ای که خیلی هم ادعاشون میشه همه تعاریف CAD نتونستم این مورد بسیار مهم رو پیدا کنم. کارتون عالی و بی نقص بود. دست مریزاد. شرافت و انساندوستی به همین چیزاست. خدا حفظتون کنه.

بسیار ممنون از لطفی که نسبت به سایر کاربران داشتید.

سلام خسته نباشید….من در هنگام درگ کردن (گرفتن و رها کردن) مشکل دارم و درگ کردن به شکل کادرمستطیلی در نمیاد…به شکل منحنی و خط راست در میاد….مثلا وقتی میخام چیزی رو دیلیت کنم وderag کنم اون کادر سبزرنگ به شکل خط راست است…..البته وقتی یه بارکلیک چپ میکنم رو صفحه و بعد derag میکنم مشکل حل میشه…….اتوکد2016 استفاده میکنم

سلام دوست عزیز
مشکلی در کار نیست. نکته اینه که توی اتوکد برای کشیدن کادرهای انتخاب مستطیلی نباید درگ کنید! توی اتوکد انتخاب یا کادرهای مستطیلی (حالت‌های window و crossing) با کلیک‌های جداگانه انجام میشه. به جای درگ کردن دو تا کلیک ساده دو سر قطر کادر انجام بدید.
اون شکل منحنی‌ها هم که می‌بینید اصطلاحا بهش می‌گن انتخاب Lasso که با درگ کردن انجام میشه و اگر اشتباه نکنم از نسخه 2015 به اتوکد اضافه شده.
اگر اصرار دارید که حتما با درگ کار کنید، دستور OPTION رو اجرا کنید و برید سربرگ Selection. سمت چپ وسط‌های کادر Selection modes تیک مربوط به Lasso رو بردارید.

یه دنیا ممنون اقای مهندس …درست شد…

با سلامی دوباره….در اتوکد2016 که استفاده میکنم یک ایکون جدیدی به وجود اومده که حالت یک پاکت نامه سفید رنگ داره و روی اون یک مثلث قرمز رنگ هست با علامت تعجب(!)…وقتی روی ایکون کلیک میکنم پنجره ای با اسم system variable monitor باز میشود که کنار گزینه PICKAUTO علامت مثلث زرد رنگ هست….البته قبل از اینکه این مشکل به وجود بیاد من Autodesk Application Manager رو اپدیت کردم چون هر دفعه که اتصال اینترنت بر قرار میشد پنجره اپدیت باز میشد…….لطفا کمکم کنید….با تشکر

سلام دوباره
این هم قابلیت جدیدی هست که از اتوکد 2016 معرفی شده و متغیرهای سیستمی رو به صورت مداوم چک میکنه که متغیرهای سیستمی روی حالت بهینه قرار داشته باشند.
شما توی اون پنجره می‌تونی با زدن دکمه Reset All همه رو درست کنی. قبلا توضیحاتی رو درباره قابلیت‌های جدید اتوکد 2016 نوشتم که از این آدرس می‌تونید بخونیدش.
اونجا مختصری هم درباره این System Variable Monitor توضیح دادم.

با سلام…من ویندوز8 دارم ..دفعه ی اول که اتوکد2016 رو نصب کردم خیلی راحت نصب شد…اما یه بار حذفش کردم اما این بار موقع نصب این اخطار رو میده و نصب نمیشه: Autocad 2016 is not found on this computer. you will need to install Autocad2016 to install this product specific pack تورو خدا کمکم کنید

سلام دوست عزیز.
امیدوارم منظورتان از «حذف» کردن اتوکد این نباشد که فولدرهایش را از Program Files پاک کرده باشید. چون در این صورت مدخل‌های همه تعاریف CAD رجیستری ویندوز اصلاح نمی‌شوند و بعدا برای حذف کامل و نصب نسخه جدید و هر کار دیگری به مشکل می‌خورید که البته ربط چندانی هم به نسخه ویندوز (۷ و ۸ و ۱۰) ندارد.
اگر چنین کاری کرده‌اید، یکی دو تا از برنامه‌های پاکسازی رجیستری مثل CCleaner را امتحان کنید. اما چندان خوش‌بین نباشید. ممکن است حتی کار به عوض کردن ویندوز بکشد.
اگر لازم بود اسکرین‌شات یا متن پیغام یا اطلاعات بیشتر را به ایمیل من ارسال کنید.
ارادت

ممنون از راهکار بسیار ارزندتون، فکر نمیکردم به این راحتی قابل حل باشه این مشکل

سلام.چجوری باید این وصله ها رو نصب کرد حالا..

سلام دوست عزیز
با توجه به نسخه ویندوزتون (۶۴ بیتی یا ۳۲ بیتی) روی لینک‌های دانلود مربوطه کلیک کنید و بعد از دانلود کردن فایل، اتوکد رو ببندید و مثل یک برنامه معمولی اجراش کنید.

سلام.من این کارو کردم ولی درست نشد.چیکار کنم؟

سلام
آقا من اصلا تحصیلکرده معماری و … نیستم از برنامه های کامپیوتریهم چندان سر درنمی یارم.می خواستم یه خونه بسازم دادم برام نقشه کشیدن کنجکاویم گرفت سی دی شو ببینم اتوکد 2016 نصب کردم دیدم (خداییش باحال شده بود)بعد اومدم پرینت بگیرم که نشد. حالا 2 هفتس هی از این سایت می رم اون سایت میگن: اینو نصب کن کرک شو بذار اونجا فایلو از اونجا حذف کن بعد وردار بذار بالا آهان فیلتریم برو وی پی ان بگیر… خلاصه کلافه شدم هیچ جایی هم واضح نمی گفتن چیکار کنم
خلاصه اینقدر همه سایتارو رفتمو امتحان کردم برنامه هاشو تا اینجا جواب گرفتم و چقدر آسون و راحت بدون دردسر و فایل کم حجم… آقای شریف پور: دمت گرم من تا حالا جایی دیدگاه و … نذاشتم و ننوشتم ولی خیلی حال کردم – ممنونم از شرافتت- امیدوارم همیشه سلامت شاد و موفق در کنار خانواده محترم باشی مهندس جان- ببخشید خودمونی نوشتم

سلام دوست عزیز
چه خوب که این مطلب تونسته کمکی به شما بکنه و مفید باشه. از لطفت بسیار ممنونم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.